Účetnictví NO profi LIVE

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 1.7.2016
 1 EUR27,1 CZK (-0,03)
 1 USD24,34 CZK (-0,09)
 1 GBP32,32 CZK (-0,5)
 100 RUB37,98 CZK (+0,06)
 100 JPY23,71 CZK (-0,07)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní

 

Last Minute Semináře

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

Nejnovější

Legislativní změny od 20.6.2016 do 26.6.2016

1.7.2016, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
celý článek

Zaúčtování poplatku za žalobu

1.7.2016, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC, zažalovali jsme dlužníka u soudu. Soud nám vyměřil soudní poplatek za žalobu. Jak zaúčtovat tento poplatek. Je tento náklad daňově uznatelný? Ano. Je to daňově uznatelný náklad a zaúčtujete jej tak, ...
celý článek

Rychlejší čerpání rodičovského příspěvku

30.6.2016, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vláda schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, která má přispět k lepšímu sladění práce a rodinného života.
celý článek

Úhrada kulturní akce z FKSP

30.6.2016, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme základní škola a pořádáme každý rok kulturní akce. Pohoštění je hrazeno z FKSP - večeře, káva, nápoje. Je možné z FKSP hradit i alkoholický nápoj na přípitek (1x sklenička na osobu). Záleží na tom, jak máte nastavená pravidla použití ...
celý článek

Navýšení peněz na platy učitelů a dalších pracovníků ve školství

29.6.2016, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)
Vláda schválila osmiprocentní růst platů učitelů. Z toho platové tarify by měly stoupnout o šest procent. Celkem se jedná o 5,5 mld. Kč navíc. Peníze na platy dalších pracovníků ve školství se zvýší o pět procent, přičemž v tarifech se zvýšení projeví o čtyři procenta. Celkem se tedy jedná 0,8 mld. Kč navíc.
celý článek
Nejčtenější

416 - Fond reprodukce majetku, fond investicGarance

18.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.   Text   MD   D   Poznámka           Fond reprodukce majetku, fond investic se vykazuje v rozvaze v položce C.II.5.     Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu           Tvorba fondu reprodukce: ...
celý článek

Vzor - Darovací smlouva - pozemkyGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kamila Novotná nar. 12. 2. 1935 trvale bytem Na Pískách 2345, Hostivice, PSČ 253 01 (dále jako „ dárkyně " na straně jedné) a František Novotný nar. 14. 12. 1953 trvale bytem Vychodilova 12, Praha 6 - Řepy, PSČ 163 00 (dále jako „ ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Účetnictví NO Plus

Elektronická evidence tržeb a příspěvkové organizaceGarance

25.4.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 13. 4. 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 112/2016 Sb. , o evidenci tržeb . Některé části tohoto zákona vstupují v účinnost dne 1. 9. 2016, převážná část potom 1. 12. 2016. Současně s tímto zákonem byl zveřejněn také doprovodný ...
celý článek

Vzor - Darovací smlouva - movitá věcGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tomáš Vopálka nar. 17. 2. 1974 bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jako „ dárce " na straně jedné) a Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678 se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Účetnictví NO Plus

432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních obdobíGarance

18.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.   Text   MD   D   Poznámka           Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících účetních období se vykazuje v rozvaze v položce C.III.3.   1.   Převod zhoršeného výsledku hospodaření na neuhrazené ztráty ...
celý článek
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Seminář: Projektový management - dvoudenní

13. a 14. 9. 2016 (úterý a středa) Mgr. Jiří Jandečka

Co je to projektové řízení. Životní cyklus projektu. Procesy projektového managementu. Organizování a koordinování projektů (sestavení projektového týmu, matice odpovědnosti). Zahájení a iniciace projektu. Plánování projektu (hierarchická struktura činností, časové harmonogramy, rozpočet projektu, doba návratnosti projektu). Identifikace a řízení rizik. Efektivní řízení projektových prací (řízení změn, operativní řízení projektu). Monitorování a kontrola projektu (rozpočet a jeho sledování, hodnocení rozpracovanosti projektu). Uzavření a vyhodnocení projektu. Shrnutí a závěr. 

Konference: Bezproblémové SVJ - právně, účetně i daňově - konference

19. 9. 2015 (pondělí) JUDr. Adam Zítek Ph.D., Ing. Martin Durec

First Minute sleva 20% při přihlášení do konce června!

SVJ a občanský zákoník: Aktuální povinnosti SVJ vzniklých dle zákona č. 72/1994 Sb.: některé tipy a doporučení pro přizpůsobení stanov nové právní úpravě občanského zákoníku; forma změny stanov. Způsoby vzniku SVJ podle občanského zákoníku a dopady do praxe: povinné založení SVJ a jeho forma; povinný vznik SVJ, způsoby zákonného přinucení; odložený vznik SVJ a majoritní spoluvlastník. Vnitřní poměry SVJ a jeho orgány: nejvyšší orgán SVJ, jeho působnost a způsoby rozhodování; statutární orgán SVJ, jeho složení a odpovědnost; další možné orgány SVJ. SVJ a jeho obrana proti neplatičům. Odpolední účetní a daňový blok: Účtování nákladů a příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku a na služby spojené s užíváním jednotek, odpověď na otázku "jak poznám, kolik je ve fondu oprav?" Existence dvou právnických osob v jednom domě (společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo) z pohledu účetního a daňového. Zdaňování SVJ z hlediska daně z příjmů právnických osob, příjmy SVJ vs. příjmy jednotlivých vlastníků. Problematika odměňování za práci pro SVJ.  

Konference: Veřejné zakázky 2016 - nový zákon o zadávání veřejných zakázek 

First Minute sleva 20%, 4. 10. 2016 Praha

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Mgr. Filip Hajný, Roman Hrnčiřík, Ing. Lukáš Beránek

Přehled nejdůležitějších změn v novela zákona o VZ. Praktické zkušenosti s dopady novely. NEN - co nás čeká a nemine?Kontroly a nesrovnalosti.  

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: