Účetnictví NO profi LIVE

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 30.9.2016
 1 EUR27,02 CZK (0)
 1 USD24,21 CZK (+0,14)
 1 GBP31,38 CZK (+0,02)
 100 RUB38,31 CZK (+0,23)
 100 JPY23,89 CZK (+0,17)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní

 

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

Nejnovější

Návrh zákona o neziskových nemocnicích

30.9.2016, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Přes zjevné neshody s některými koaličními partnery dokončilo ministerstvo zdravotnictví návrh zákona o neziskových nemocnicích, který bude nyní předán Legislativní radě vlády. Hlavním smyslem tohoto zákona bude vytvořením nové právní formy podpořit existenci nemocnic, tedy lůžkových zdravotnických zařízení, primárně na neziskové bázi.
celý článek

Skartace dokumentů v PO

30.9.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme PO zřízená obcí. Jak skartovat dokumenty? Je možné dokumenty a účetní doklady, které jsou po skartační době vyřadit ze spisovny a skartovat bez oznámení na příslušný archiv dle místa působnosti? Postačí pouze zápis o proběhlé skartaci? ...
celý článek

Legislativní změny od 12.9.2016 do 25.9.2016

27.9.2016, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
celý článek

Majetek - prodej nepotřebného majetkuGarance

26.9.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem Nalezený trvale nepotřebný majetek příspěvkové organizace , který vedla ve svém účetnictví a nabyla ho do svého vlastnictví bezúplatným převodem od zřizovatele, musí nabídnout přednostně zřizovateli , a to písemnou nabídkou . ...
celý článek

Problematika uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí

26.9.2016, Zdroj: Finanční správa
Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila odpovědi na dotazy týkající se aplikace "Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věci po 1. 1. 2016".
celý článek
Nejčtenější

414 - Rezervní fond tvořený z ostatních titulůGarance

18.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.    Text    MD    D    Poznámka                    Rezervní fond tvořený z ostatních titulů   se vykazuje v rozvaze v položce C.II.4.    1.    Tvorba rezervního fondu z peněžních darů    241    414    - dle ČÚS č. 704, bod 6.2. ...
celý článek

Majetek v příspěvkových organizacíchGarance

2.8.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem V § 495 NOZ je uvedeno, že majetek je vše, co osobě (fyzické i právnické) patří. Jmění osoby tvoří souhrn majetku a jejích dluhů. Věci jsou hmotné a nehmotné. Nehmotné věci jsou práva, jejichž podstata to připouští, a jiné věci bez ...
celý článek

Účetní odpisy dlouhodobého majetkuGarance

10.5.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účetní odpisy jsou provozní náklady, které vyjadřují opotřebení dlouhodobého majetku za účetní období. Účetní odpisy se u jednotlivých složek odpisovaného majetku postupně sčítají a představují tak oprávky dlouhodobého majetku ...
celý článek

Stravování - školníGarance

11.7.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem Zařízení školního stravování je upraveno ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. ( § 119 ) a prováděcí vyhláškou č. 107/2005 Sb. , o školním stravování . Jeho služby jsou určeny především dětem, žákům a studentům v době jejich pobytu ve ...
celý článek

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízeníGarance

18.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.   Text   MD   D   Poznámka           Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se vykazuje v rozvaze v položce C.III.2.   1.   Rozdělování zlepšeného výsledku hospodaření, tj. zisku       Rozdělování výsledku hospodaření by ...
celý článek
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Konference: Veřejné zakázky 2016 - nový zákon o zadávání veřejných zakázek 

4. 10. 2016 Praha

Přehled nejdůležitějších změn v novela zákona o VZ. Praktické zkušenosti s dopady novely. NEN - co nás čeká a nemine?Kontroly a nesrovnalosti.  

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: