Účetnictví NO profi LIVE

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 29.7.2016
 1 EUR27,03 CZK (-0,01)
 1 USD24,32 CZK (-0,05)
 1 GBP32,01 CZK (-0,08)
 100 RUB36,28 CZK (-0,38)
 100 JPY23,53 CZK (+0,25)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní

 

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

Nejnovější

Změny daňových zákonů od 1. 1. 2017

29.7.2016, Zdroj: Ministerstvo financí
Vláda 7. července schválila zásadní změny daňových zákonů z dílny Ministerstva financí, které s účinností od 1. ledna 2017 přinášejí některá zjednodušení daňového systému či nová opatření pružně reagující na nové projevy daňových úniků například prostřednictvím tzv. virtuálních měn.
celý článek

FKSP a závodní stravování

29.7.2016, Blažena Petrlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme SŠ zřízená ÚSC a měli jsme kontrolu zřizovatele na účetnictví, mzdy, FKSP a další. Škola zabezpečuje závodní stravování svých zaměstnanců prostřednictvím jiného subjektu, se kterým má uzavřenu smlouvu o zajištění stravování pro ...
celý článek

Registr smluv

28.7.2016, Zdroj: Ministerstvo vnitra
Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
celý článek

Plnění z FKSP rodinným příslušníkům

27.7.2016, Blažena Petrlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je možné poskytnout příspěvek na rekreaci z FKSP na nezaopatřené dítě manžela? Předně je podstatné, zda je toto dítě členem vaší domácnosti. Dále je třeba se seznámit s obsahem vnitřního předpisu (nebo kolektivní smlouvy, pokud u vašeho ...
celý článek

Automobil - paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlemGarance

25.7.2016, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby se daňový subjekt rozhodl, zda pro účely daně z příjmů uplatní skutečné náklady spojené s dopravou silničním motorovým vozidlem, nebo zda uplatní paušální výdaj. Pokud se daňový subjekt rozhodne ...
celý článek
Nejčtenější

416 - Fond reprodukce majetku, fond investicGarance

18.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.   Text   MD   D   Poznámka           Fond reprodukce majetku, fond investic se vykazuje v rozvaze v položce C.II.5.     Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu           Tvorba fondu reprodukce: ...
celý článek

Fond kulturních a sociálních potřebArchiv

6.6.2014, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP") slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou ...
celý článek

Stravování a stravovací službyGarance

20.6.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Závodní stravování Závodní stravování v příspěvkových organizacích a organizačních složkách je upraveno v zákonech o rozpočtových pravidlech . Ustanovení § 69 zákona č. 218/2000 Sb. uvádí okruh osob, kterým může být zajištěno stravování. ...
celý článek

Nárok na odpočet DPHGarance

27.7.2015, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základním právem plátce (nikoli povinností) je nárok na odpočet daně . Pokud plátce své právo na odpočet daně neuplatní, nejedná se o porušení zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"). ...
celý článek

432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních obdobíGarance

18.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.   Text   MD   D   Poznámka           Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících účetních období se vykazuje v rozvaze v položce C.III.3.   1.   Převod zhoršeného výsledku hospodaření na neuhrazené ztráty ...
celý článek
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Účetnictví SVJ pro začátečníky 

6. 9. 2015 (úterý) Ing. Martin Durec

Právní postavení společenství vlastníků. Účtování: nákladů na služby spojených s užíváním jednotek, nákladů na správu domu a pozemku, záloh na služby spojených s užíváním jednotek, příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku, úvěrů, dotací. Příjmy společenství vlastníků vs. příjmy jednotlivých vlastníků. Přiznání k dani z příjmů právnických osob společenství vlastníků. Problematika odměňování za práci pro společenství vlastníků. Dotazy. 

Seminář: Projektový management - dvoudenní

13. a 14. 9. 2016 (úterý a středa) Mgr. Jiří Jandečka

Co je to projektové řízení. Životní cyklus projektu. Procesy projektového managementu. Organizování a koordinování projektů (sestavení projektového týmu, matice odpovědnosti). Zahájení a iniciace projektu. Plánování projektu (hierarchická struktura činností, časové harmonogramy, rozpočet projektu, doba návratnosti projektu). Identifikace a řízení rizik. Efektivní řízení projektových prací (řízení změn, operativní řízení projektu). Monitorování a kontrola projektu (rozpočet a jeho sledování, hodnocení rozpracovanosti projektu). Uzavření a vyhodnocení projektu. Shrnutí a závěr. 

Konference: Veřejné zakázky 2016 - nový zákon o zadávání veřejných zakázek 

First Minute sleva 20%, 4. 10. 2016 Praha

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Mgr. Filip Hajný, Roman Hrnčiřík, Ing. Lukáš Beránek

Přehled nejdůležitějších změn v novela zákona o VZ. Praktické zkušenosti s dopady novely. NEN - co nás čeká a nemine?Kontroly a nesrovnalosti.  

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: