Účetnictví NO profi LIVE

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 31.5.2016
 1 EUR27,02 CZK (0)
 1 USD24,22 CZK (-0,03)
 1 GBP35,47 CZK (-0,03)
 100 RUB36,74 CZK (-0,06)
 100 JPY21,82 CZK (+0,01)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní

 

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

Nejnovější

Registr smluv

31.5.2016, Zdroj: Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra ČR zpracovalo metodický materiál týkající se registru smluv.
celý článek

Příslušenství pohledávekGarance

30.5.2016, JUDr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nový občanský zákoník upřesnil některé postupy týkající se evidence příslušenství pohledávek. Příslušenství pohledávek tvoří úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. Pokud má dlužník plnit, stanoví NOZ přesně postup, ...
celý článek

Ukončení studia a povinnosti v oblasti zdravotního pojištění

30.5.2016, Zdroj: VZP
Za nezaopatřené dítě se podle zákona o státní sociální podpoře považuje dítě maximálně do 26 let věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání. Plátcem pojistného na zdravotní pojištění je za něj v takovém případě stát. Jak je tomu ale po skončení studia? Nezapomeňte na ohlašovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně a další povinnosti plátce pojistného.
celý článek

Účtování o nulové ceně

30.5.2016, Blažena Petrlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme ZŠ zřízená obcí. Obddržela jsem fakturu na 5 školních multilicencí pro 40 žákovských PC, každá multilicence v ceně 2 799 Kč. K těmto žákovským multilicencím je na faktuře i 5 učitelských licencí, vždy pro 1 PC a u každé je cena 0 Kč. Jak ...
celý článek

Účtování o darech

27.5.2016, Blažena Petrlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme PO, pokud přijmeme dar na uspořádání kulturní akce, je nutné tento dar zaúčtovat do rezervního fondu? A až nám vzniknou výdaje na akci (spotřeba 501, služby 518) rozpustit rezervní fond přes účet 648? Nebo můžeme účtovat rovnou na účet ...
celý článek
Nejčtenější

Elektronická evidence tržeb a příspěvkové organizaceGarance

25.4.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 13. 4. 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 112/2016 Sb. , o evidenci tržeb . Některé části tohoto zákona vstupují v účinnost dne 1. 9. 2016, převážná část potom 1. 12. 2016. Současně s tímto zákonem byl zveřejněn také doprovodný ...
celý článek

432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních obdobíGarance

18.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.   Text   MD   D   Poznámka           Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících účetních období se vykazuje v rozvaze v položce C.III.3.   1.   Převod zhoršeného výsledku hospodaření na neuhrazené ztráty ...
celý článek

416 - Fond reprodukce majetku, fond investicGarance

18.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.   Text   MD   D   Poznámka           Fond reprodukce majetku, fond investic se vykazuje v rozvaze v položce C.II.5.     Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu           Tvorba fondu reprodukce: ...
celý článek

Nárok na odpočet DPHGarance

27.7.2015, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základním právem plátce (nikoli povinností) je nárok na odpočet daně . Pokud plátce své právo na odpočet daně neuplatní, nejedná se o porušení zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"). ...
celý článek

Fond kulturních a sociálních potřebArchiv

6.6.2014, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP") slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou ...
celý článek
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Konference: Dotační příležitosti pro podnikatele - konference - jak získat finance a jak o ně nepřijít 

Last Minute sleva 10 %, 29. 6. 2016 Praha

Bc. et Bc. Ondřej Homola, Ing. Tomáš Musil, Mgr. Filip Hajný, Mgr. Petr Burda, Roman Hrnčiřík.

Jak získat finance: představení operačních programů zaměřených pro podnikatele, přehled aktuálně platných a nejbližších výzev, harmonogram výzev, představení dotačního cyklu (co je všechno potřeba pro podání žádosti a jak vypadá realizace a ukončení projektu - na příkladu vybraného operačního programu, ideálně OPPIK či dalších), nejčastější chyby při podávání a realizaci projektů. Jak o finance nepřijít: problematika výběrových řízení, problematika podávání žádostí o platbu, monitoringu, kontrol na místě, vybrané právní otázky dotaci pro podnikatelsky sektor, diskuse. Smlouvy v dotačním cyklu: smlouvy  s dodavateli, smlouvy v novém občanském zákoníku, kupní smlouvy (stroje, hardware, software), smlouva o dílo (zejm. na stavební práce). 

Seminář: Veřejné zakázky pro začátečníky 

7. 6. 2016 (úterý) doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Pojetí právní úpravy veřejných zakázek. Definice zadavatele a jejich druhy. Veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel. Vymezení veřejné zakázky a jejich druhy. Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce. Definice dodavatele a specifika jeho postupu dle zákona o veřejných zakázkách. Jak se dozví o veřejné zakázce? Kvalifikace dodavatele. Postup v jednotlivých zadávacích řízení krok za krokem a detailní popis jednotlivých fází a vysvětlení, jak činit úkony v zadávacím řízení. Přezkumné řízení, námitky k zadavateli, návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Změny v oblasti veřejných zakázek (používání datových schránek, prokazování kvalifikace, vztah dodavatele a subdodavatele). Novinky a změny přinášející transparentní a protikorupční novela provedená zákonem č. 55/2012 Sb. a prováděcí předpisy k ní vydané. Dopady technické novely 2015 do postupu zadavatelů. Aktuální rozhodovací praxe v roce 2016. Změny v přezkumném řízení.

Konference: Bezproblémové SVJ - právně, účetně i daňově - konference

19. 9. 2015 (pondělí) JUDr. Adam Zítek Ph.D., Ing. Martin Durec

First Minute sleva 20% při přihlášení do konce června!

SVJ a občanský zákoník: Aktuální povinnosti SVJ vzniklých dle zákona č. 72/1994 Sb.: některé tipy a doporučení pro přizpůsobení stanov nové právní úpravě občanského zákoníku; forma změny stanov. Způsoby vzniku SVJ podle občanského zákoníku a dopady do praxe: povinné založení SVJ a jeho forma; povinný vznik SVJ, způsoby zákonného přinucení; odložený vznik SVJ a majoritní spoluvlastník. Vnitřní poměry SVJ a jeho orgány: nejvyšší orgán SVJ, jeho působnost a způsoby rozhodování; statutární orgán SVJ, jeho složení a odpovědnost; další možné orgány SVJ. SVJ a jeho obrana proti neplatičům. Odpolední účetní a daňový blok: Účtování nákladů a příspěvků vlastníků na správu domu a pozemku a na služby spojené s užíváním jednotek, odpověď na otázku "jak poznám, kolik je ve fondu oprav?" Existence dvou právnických osob v jednom domě (společenství vlastníků jednotek a bytové družstvo) z pohledu účetního a daňového. Zdaňování SVJ z hlediska daně z příjmů právnických osob, příjmy SVJ vs. příjmy jednotlivých vlastníků. Problematika odměňování za práci pro SVJ.  

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: