Účetnictví NO profi LIVE

 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Zákon 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek 1.10.2016 -
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví 19.9.2016 -
Zákon 128/2000 Sb. o obcích 1.7.2016 -
Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví 1.1.2016 -
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů 1.12.2016 1.1.2017
Zákon 235/2004 Sb. o DPH 1.12.2016 1.1.2017
Daňový řád 280/2009 Sb. 19.9.2016 1.1.2017
Zákon 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí 1.1.2016 -
Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1.7.2015 1.1.2017
Vyhláška 504/2002 Sb. o účetnictví 1.1.2016 1.1.2017
Vyhláška 325/2015 Sb. o účetnictví 1.1.2016 -

Právo

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 9.12.2016
 1 EUR27,03 CZK (-0,01)
 1 USD25,59 CZK (+0,46)
 1 GBP32,18 CZK (+0,37)
 100 RUB40,51 CZK (+0,86)
 100 JPY22,24 CZK (+0,19)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní

 

Last Minute Semináře

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

Nejnovější

Plánované snížení sazby DPH u novin a časopisů od roku 2017

9.12.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. ledna 2017 by mohlo dojít ke snížení sazby DPH u novin a časopisů.
celý článek

Příspěvek zřizovatele na pořízení DHM

9.12.2016, Blažena Petrlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je uzemní samosprávní celek. Obdrželi jsme od zřizovatele investiční příspěvek ve výši 250 000 Kč jako spoluúčast na pořízení konvektomatu. Jak účtovat? Za jakých podmínek můžeme použít k ...
celý článek

Charakteristika a vymezení dlouhodobého majetkuGarance

8.12.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Aby mohla účetní jednotka, kterou je příspěvková organizace, uskutečňovat činnosti, které má uvedeny ve zřizovací listině, musí mít vytvořeny materiální předpoklady, tj. musí mít k dispozici majetek, například budovy, stavby včetně ...
celý článek

Mimořádná výzva na podporu dětských skupin

8.12.2016, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vzhledem k velkému zájmu o dětské skupiny ze strany rodičů i potenciálních poskytovatelů vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí novou výzvu podporující vznik a následný provoz této služby péče o děti.
celý článek

Legislativní změny od 21.11.2016 do 4.12.2016

6.12.2016, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
celý článek
Nejčtenější

413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodařeníGarance

18.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.    Text    MD    D    Poznámka                    Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření se vykazuje v rozvaze v položce C.II.3.    1.    Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku u ...
celý článek

Vzor - Darovací smlouva - movitá věcGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tomáš Vopálka nar. 17. 2. 1974 bytem Vršovická 12, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jako „ dárce " na straně jedné) a Alfa, s. r. o. IČO: 123 45 678 / DIČ: CZ 12345678 se sídlem: Vodičkova 1234/12, Praha 1, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Účetnictví NO Plus

Fond kulturních a sociálních potřebArchiv

6.6.2014, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP") slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP je upravena vyhláškou ...
celý článek

Vzor - Darovací smlouva - pozemkyGarance

12.2.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kamila Novotná nar. 12. 2. 1935 trvale bytem Na Pískách 2345, Hostivice, PSČ 253 01 (dále jako „ dárkyně " na straně jedné) a František Novotný nar. 14. 12. 1953 trvale bytem Vychodilova 12, Praha 6 - Řepy, PSČ 163 00 (dále jako „ ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Účetnictví NO Plus

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

8.3.2016, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě ...
celý článek
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Veřejné zakázky pro začátečníky

29. 11. 2016 Praha

Na tomto školení se seznámíte s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku. Poradíme Vám, jak postupovat v jednotlivých zadávacích řízeních a na co si dát pozor. Obsahem jsou i aktuální změny roku 2016.

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: