Účetnictví NO profi LIVE

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 27.9.2016
 1 EUR27,03 CZK (+0,01)
 1 USD24,09 CZK (+0,1)
 1 GBP31,28 CZK (+0,27)
 100 RUB37,67 CZK (+0,08)
 100 JPY24,02 CZK (+0,14)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní

 

 

 

PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

Nejnovější

Legislativní změny od 12.9.2016 do 25.9.2016

27.9.2016, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
celý článek

Majetek - prodej nepotřebného majetkuGarance

26.9.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem Nalezený trvale nepotřebný majetek příspěvkové organizace , který vedla ve svém účetnictví a nabyla ho do svého vlastnictví bezúplatným převodem od zřizovatele, musí nabídnout přednostně zřizovateli , a to písemnou nabídkou . ...
celý článek

Problematika uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí

26.9.2016, Zdroj: Finanční správa
Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila odpovědi na dotazy týkající se aplikace "Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věci po 1. 1. 2016".
celý článek

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH

26.9.2016, Zdroj: Finanční správa
Vláda České republiky schválila návrh nařízení, kterým dochází k zavedení režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) v oblasti daně z přidané hodnoty na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací (telekomunikačních služeb).
celý článek

Úhrada vzniklé škody zaměstnancem

26.9.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanec ztratil telefon, který jsme zakoupili za 1,21 Kč jako benefit z Vodafonu. Jeho tržní hodnota je 1 500 Kč. Jakou částku můžeme požadovat po zaměstnanci jako náhradu škody? Zaměstnavatel může požadovat úhradu vzniklé škody do ...
celý článek
Nejčtenější

414 - Rezervní fond tvořený z ostatních titulůGarance

18.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.    Text    MD    D    Poznámka                    Rezervní fond tvořený z ostatních titulů   se vykazuje v rozvaze v položce C.II.4.    1.    Tvorba rezervního fondu z peněžních darů    241    414    - dle ČÚS č. 704, bod 6.2. ...
celý článek

Majetek v příspěvkových organizacíchGarance

2.8.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem V § 495 NOZ je uvedeno, že majetek je vše, co osobě (fyzické i právnické) patří. Jmění osoby tvoří souhrn majetku a jejích dluhů. Věci jsou hmotné a nehmotné. Nehmotné věci jsou práva, jejichž podstata to připouští, a jiné věci bez ...
celý článek

Účetní odpisy dlouhodobého majetkuGarance

10.5.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účetní odpisy jsou provozní náklady, které vyjadřují opotřebení dlouhodobého majetku za účetní období. Účetní odpisy se u jednotlivých složek odpisovaného majetku postupně sčítají a představují tak oprávky dlouhodobého majetku ...
celý článek

Stravování - školníGarance

11.7.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem Zařízení školního stravování je upraveno ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. ( § 119 ) a prováděcí vyhláškou č. 107/2005 Sb. , o školním stravování . Jeho služby jsou určeny především dětem, žákům a studentům v době jejich pobytu ve ...
celý článek

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízeníGarance

18.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Č.   Text   MD   D   Poznámka           Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se vykazuje v rozvaze v položce C.III.2.   1.   Rozdělování zlepšeného výsledku hospodaření, tj. zisku       Rozdělování výsledku hospodaření by ...
celý článek
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Konference: Veřejné zakázky 2016 - nový zákon o zadávání veřejných zakázek 

4. 10. 2016 Praha

Přehled nejdůležitějších změn v novela zákona o VZ. Praktické zkušenosti s dopady novely. NEN - co nás čeká a nemine?Kontroly a nesrovnalosti.  

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: