Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Ukázka obsahu:

Inventura - dokladová

Garance 5.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventura – dokladová

Blažena Petrlíková

Pojem
Pojem


Proces inventarizace je zahajován Příkazem k provedení, vydaným osobou odpovědnou za její realizaci, zohlednění výsledků, resp. zjištěných rozdílů v účetnictví, přijetí závěrů a ukončení. Vlastní inventarizaci zahajuje provedení inventur.

Vyhláška o inventarizaci na rozdíl od zákona o účetnictví, definuje:

  • prvotní inventuru, tj. činnost vedoucí ke zjištění stavu majetku a závazků tak, aby bylo možné sestavit inventurní soupisy,

  • rozdílovou inventuru, jejímž cílem je v případě hmotného majetku vyhotovení dodatečných inventurních soupisů; dodatečným inventurním soupisem prokazuje PO přírůstky nebo úbytky stavu hmotného majetku v porovnání s prvotní inventurou.

Zákon o...

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé:
Účetnictví NO profi | Účetnictví NO profi plus

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle

Získejte více informací o modulech DU profi

Potřebujete poradit s výběrem modulu?

 

  • Účetnictví NO profi = on-line pomocník pro všechny účetní v nevýdělečných organizacích.

  • Denně aktualizované právní předpisy.

  • Garance aktuálnosti a správnosti.

  • Bezplatný odpovědní servis.
  • Účast na on-line seminářích zdarma.