Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Ukázka obsahu:

Porušení rozpočtové kázně

23.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:
Jsme PO zřízená městem. Po provedené kontrole ČSI bylo zjištěno, že byl proveden odvod fin. částky na tvorbu FKSP v pozdějším termínu než do konce následujícího měsíce po tvorbě fondu FKSP. Bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně a rozhodnuto o vrácení pozdě odvedené částky na kraj a předepsáno penále.

Prosím o odpověď na otázky:

Jak bude tato skutečnost účtována?

Z jakých prostředků budou úhrady provedeny?


Odpověď:

Penále za porušení rozpočtové kázně patří do nákladů na účet 542. K čerpání FKSP dojde při vyrovnání těchto nákladů snížením FKSP do výnosů na účet 648. Doporučuji však využít možnosti, kterou dává zákon o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb. v § 28 odstavec 9, kde se uvádí, že zřizovatel může prominout nebo snížit odvod za porušení rozpočtové kázně z důvodu zamezení tvrdosti na základě písemné žádosti příspěvkové organizace.

Pokud jste již odvod uhradili, přesto podejte písemnou žádost zřizovateli. Sankce za porušení rozpočtové kázně se hradí z toho fondu, kde k porušení kázně došlo, tedy použijí se prostředky na účtu 243. Jestliže zřizovatel žádosti vyhoví, pak se prostředky vrátí zpět a opraví se náklad na účtu 542 a čerpání fondu na účtu 648.Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu.

 

Jsem již registrovaný:

Nejsem registrovaný:

ZAREGISTRUJTE SE
ZDARMA

Registrace Vám přinese řadu výhod:

  • získáte okamžitý přístup do negarantovaných aktualit, článků a dotazů na portále www.ucetnictvino.cz

Registrace je zcela zdarma a bez jakýchkoli závazků.

 

 

Získejte více informací o modulech DU profi