dnes je 10.6.2023

Dobročinná akce u příspěvkové organizace

8.6.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Více peněz na platy učitelů

8.6.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Učitelé mají mít plat kolem 130 procent průměrné mzdy, schválil Senát.

MPSV vyhlašuje výzvu na investiční dotace

7.6.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s programem 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.

Nájmy nemovitých věcí a přeúčtování služeb souvisejících s nájmy pro účely DPHGarance

5.6.2023, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní pojem pro oblast nájemních vztahů je pro účely daně z přidané hodnoty vymezen v § 4 odst. 4 písm. g) ZDPH. Nájmem věci se podle citovaného ustanovení rozumí nejen nájem, ale i podnájem věci, pacht a podpacht. S účinností od 1. 4. 2019 byly pod…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Informace k centralizovaným VZ

5.6.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit.

FKSP pro příspěvkové organizaceZáznamGarance

2.6.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 03:54:16

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

FKSP pro příspěvkové organizacepřipravujemeGarance

31.5.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

Legislativní změny od 15. 5. 2023 do 28. 5. 2023

30.5.2023, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Režim přenesení daňové povinnosti k DPH v tuzemskuGarance

29.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava postupu při přenesení daňové povinnosti v tuzemsku je vymezena v § 92a ZDPH. V režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat daň vždy plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno. Povinnost přiznat daň je ke…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Zjednodušená evidence dotací

26.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Metodické a technické informace k evidenční úrovni programového financování (RIS ZED). Základní informace ke zjednodušené evidenci dotací.

Použití fondu odměn

25.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Použití fondu odměn.

Zveřejňování dokumentů ÚSC

23.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách informace ke zveřejňování dokumentů – rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet, smlouvy o poskytnutí…

Připravované změny v zákoně o pedagogických pracovnícíchZáznamGarance

22.5.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:02:20

Lektorka s obrovskými zkušenostmi ze školské praxe s vámi probere změny v předpokladech stanovených pro pedagogické pracovníky.

Vyhlášení veřejné zakázky ÚSC

22.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Je možné vyhlásit veřejnou zakázku, resp. je možné uzavřít smlouvu s dodavatelem, aniž by měl územní samosprávný celek v rozpočtu zajištěné veškeré finanční…

Prodej počítačové hry u PO

22.5.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sněmovna ve třetím čtení schválila Daňové milostivé léto

19.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanci a poslankyně ve třetím čtení podpořili návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. "Daňové milostivé léto"). Návrh navazuje na předchozí akce Milostivé léto I a II a umožní dlužníkům zbavit se dluhů na penále, úrocích a…

Čerpání z FKSP na rekreaci

19.5.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrace osob identifikovaných k DPHGarance

18.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neziskové subjekty, které nepřekračují limit obratu pro povinnou registraci podle § 6 ZDPH, se mohou dostat do situace, kdy jim vznikne povinnost registrace identifikované osoby, která je sice povinna daň z přidané hodnoty v tuzemsku přiznat a zaplatit, ale…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Účtování o přeplatcích na daních

18.5.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela ZP: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrZáznamGarance

17.5.2023, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:42:58

Seznámení se změnami v úpravě pracovněprávních vztahů, které přinese tzv. transpoziční novela zákoníku práce. Novela je projednávána v Poslanecké sněmovně, účinnost změn lze očekávat na podzim tohoto roku. Seminář bude zaměřen na změny v oblasti dohod o…

Legislativní změny od 1. 5. 2023 do 14. 5. 2023

16.5.2023, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Výměna osvětlení v budově školy - účtování

15.5.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda představila ozdravný balíček

15.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Vláda představila konsolidační balíček čítající 58 opatření, která budou mít souhrnný pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu v letech 2024-2025 ve výši 147,5 mld. Kč.

Cestovní náhrady pod drobnohledem IIIZáznamGarance

15.5.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:36:20

Třetí a poslední ze série webinářů k cestovním náhradám.

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v letošním roce

12.5.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná i letos přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení pro rok 2023.

Vzor vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovou organizacíGarance

11.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023

Registrace k DPH - překročením limitu, dobrovolnáGarance

11.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obrat pro osobu povinnou k dani definuje § 4a ZDPH. Všechny osoby povinné k dani vycházejí při výpočtu obratu DPH ze souhrnu úplat bez DPH, které jim náleží za uskutečněné plnění s místem plnění v tuzemsku. Vždy půjde o plnění, které bylo, je nebo bude…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Změna v poskytování humanitární dávky

11.5.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Od začátku července dojde ke změně poskytování humanitární dávky. Ta bude nově pojata jako příspěvek na životní potřeby a zároveň i příspěvek na ubytování stanovený započitatelnými náklady na…

83 % škol má zájem o Šablony z OP JAK

9.5.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Až do konce dubna měly mateřské a základní školy možnost získat evropské prostředky z Operačního programu Jan Amos Komenský. Během jedenácti měsíců, kdy byla výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I otevřena, využilo této možnosti více než 83 % všech škol a školských…

Finanční správa mimořádně neuplatní pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání u vybraných daňových subjektů

5.5.2023, Zdroj: Finanční správa

U poplatníků, kterým byla od 1. 1. 2023 ze zákona zřizována datová schránka, uplatňuje finanční správa dočasnou toleranci vad podání.

Úhrada projektové dokumentace

5.5.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhodobý majetek v ukázkách a příkladechZáznamGarance

4.5.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:00:37

Na webináři se zaměříme na české účetní standardy č. 701 až 710, konkrétně na ukázky a příklady postupů účtování dlouhodobého majetku.

Vnitřní směrniceZáznamGarance

4.5.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:10:06

Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace, jejich rodinných příslušníků a důchodců (bývalých zaměstnanců). Jaká jsou pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic pro hospodaření s…

Úschova účetních záznamůGarance

2.5.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Úvod do problematiky DPHGarance

2.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Znalost základních pravidel uplatnění DPH je nutná pro všechny osoby povinné k dani, tj. pro neplátce i plátce. Východiskem pro jejich pochopení jsou definice pojmů, zejména vymezení ekonomické činnosti a předmětu daně, a to i v kontextu sledování obratu pro…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Sociální výpomoc z FKSP

2.5.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda schválila novelu zákona o zaměstnanosti

2.5.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda minulý týden schválila novelu zákona o zaměstnanosti, kterou předložilo MPSV.

Legislativní změny od 17. 4. 2023 do 30. 4. 2023

2.5.2023, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Daňové a účetní aktuality - duben 2023ZáznamGarance

30.4.2023, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:04:16

Z obsahu vybíráme: placení daní z nemovitých věcí na rok 2023 (ve vazbě na datové schránky) * chystaná novela zákoníku práce * nový zákon o účetnictí až od roku 2025 * revize programového prohlášení vlády a chystané daňové dopady * milostivé léto * porovnání pokynu…

Drobný majetek a některé jeho současné podoby v účetnictví vybraných účetních jednotekGarance

28.4.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybrané účetní jednotky – organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny (§ 1 odst. 4…

Nahrávám...
Nahrávám...