dnes je 27.9.2022

Finanční správa eviduje více než 1,5 miliardy Kč na přeplatcích na silniční dani

27.9.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje poplatníky silniční daně, kteří zaplatili zálohy na rok 2022, že tyto zálohy byly novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022 zrušeny.

Od ledna se navýší životní a existenční minimum

26.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda se dohodla na změnách ve státní sociální podpoře, které se chystají od ledna.

Navýšení příspěvku na bydlení: na vyšší podporu dosáhne více lidí

23.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Normativní náklady, které slouží k výpočtu příspěvku na bydlení se od 1. října výrazně navýší.

Legislativní změny od 5. 9. 2022 do 18. 9. 2022

20.9.2022, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Nalezené peníze - účtování

19.9.2022, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

16.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvýší zpětně od července.

Zálohy na školní výlety

15.9.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nabídka pro poskytovatele sociálních služeb s dobrou praxí

14.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V rámci projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí bylo vyhlášeno 2. kolo přihlašování pro poskytovatele sociálních služeb s dobrou praxí.

Cestovní náhrady - daňová optimalizaceGarance

12.9.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé, kteří jsou veřejně prospěšným poplatníkem, mohou svým zaměstnancům poskytovat cestovní náhrady pouze v rozsahu stanoveném v hlavě III. zákoníku práce. Ale i v těchto případech lze určitým způsobem poskytovat povinné náhrady a ušetřit na dani…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2020

Paušálně stanovená náhrada nákladu plátce mzdy

12.9.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na dítě

9.9.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informace pro plátce daně ze závislé činnosti (zaměstnavatele) a poplatníky daně z příjmů fyzických osob v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na…

Nevyčerpaný příspěvek z FKSP

9.9.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodloužení programu na pomoc s rekonstrukcemi bytů nebo ubytovacích jednotek

8.9.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR o měsíc prodlužuje program na pomoc obcím, krajům, nestátním neziskovým organizacím, církvím a náboženským společnostem s rekonstrukcemi bytů nebo ubytovacích jednotek.

Legislativní změny od 22. 8. 2022 do 4. 9. 2022

6.9.2022, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Proplacení cestovních náhrad na BÚ zaměstnance

5.9.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Škola - stravování pro zaměstnance

2.9.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

MŠMT podpoří znevýhodněné školy

1.9.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s cíli Strategie 2030+ v oblasti snižování nerovností ve vzdělávání výzvu na podporu znevýhodněných škol. Cílem je z Národního plánu obnovy podpořit nejméně 400 škol s vyšším poměrem sociálně…

Přestávky na jídlo a oddech

31.8.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků za rok 2021

31.8.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Do aktuálního monitoringu hospodaření územních samosprávných celků (ÚSC) bylo za rok 2021 zahrnuto 6 264 ÚSC České republiky (tj. 6 251 obcí a 13 krajů).

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

30.8.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020

Milostivé léto II

30.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Milostivé léto II začne 1. 9. 2022 a protáhne se do konce listopadu. Je určené těm, kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním institucím.

Příloha k vnitřnímu předpisu zaměstnavatele k poskytování OOPPGarance

29.8.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušováníGarance

29.8.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Platy státních zaměstnanců se od září zvýší

29.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platy státních zaměstnanců se zvýší od 1. září o 10 procent, dohodli se zástupci vlády a odborů.

Stravenkový paušál od 20. 8. 2022

29.8.2022, Zdroj: Finanční správa

Informace ke zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti pro peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál) od 20. 8. 2022.

Obrat pro účely registrace k DPH

29.8.2022, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalitní škola - metodický portál

26.8.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

S cílem maximální podpory škol a školských zařízení, jejich ředitelů a učitelů na cestě k průběžnému zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání připravila Česká školní inspekce nový metodický portál s názvem Kvalitní…

Příspěvek z FKSP na dioptrické brýle

26.8.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislativní změny od 8. 8. 2022 do 21. 8. 2022

23.8.2022, Zdroj: Fulsoft

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Metody účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v NNOGarance

22.8.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se na první pohled nejeví nijak složitě, zvláště když vezmeme v úvahu, že NNO (nevládní neziskové organizace) ve většině případů nepotřebují účtovat o celé škále možných případů tohoto majetku, jako je tomu u…

Cestovní náhrady - sazby pro rok 2022Garance

22.8.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2022 byly změněny sazby, na jejichž základě se vypočítávají nároky zaměstnanců na cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních pracovních cestách. Sazby pro tuzemské pracovní cesty byly změněny v průběhu roku 2022, jak je uvedeno…

Změna cestovních náhrad

19.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších…

Konec jednorázových plastů

19.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Prezident republiky již podepsal zákon zakazující jednorázové plasty v České republice.

Účtování příspěvku za ubytování ukrajinské rodiny

19.8.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová vlna dotací z OPŽP

18.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Příspěvek na nové čistírny odpadních vod, včetně domovních čistíren pro jednotlivé domy, nebo na jejich modernizaci, výstavbu vodovodů, kanalizace a úpraven pitné vody, nabízí právě otevřené výzvy z nového Operačního programu Životní…

Pracovní poměr na dobu určitou

17.8.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybrané dotazy k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně

17.8.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje na správné vyplnění e-mailu v souvislosti s předáváním účetních závěrek prostřednictvím správce daně rejstříkovému soudu.

Jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě

15.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jednorázový příspěvek na pomoc rodinám s dětmi přichází na začátku školního roku.

Nákupy přes internetové obchody v PO

15.8.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezident vetoval zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

12.8.2022, Zdroj: Hrad

Prezident republiky Miloš Zeman využil své pravomoci stanovené v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky a v pondělí 8. 8. vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní…

FKSP a veřejné zakázky

9.8.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...