dnes je 1.12.2022

Automobil - paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlemGarance

31.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby se daňový subjekt rozhodl, zda pro účely daně z příjmů uplatní skutečné náklady spojené s dopravou silničním motorovým vozidlem, nebo zda uplatní paušální výdaj. Pokud se daňový subjekt rozhodne pro uplatnění paušálu,…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Změny v pracovním právu nejen v 2. pololetí 2022Garance

13.10.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ani v 2. pololetí letošního roku si personalisté a mzdové účetní neoddechnou, protože postupně přicházejí další přijaté či připravované změny týkající se jejich práce.

Zaměstnanci - odstupnéGarance

3.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné představuje jednorázový příspěvek zaměstnanci, který je formou odškodnění za ztrátu zaměstnání, na kterých zaměstnanec nenesl vinu, kdy byla zaměstnanci dána výpověď nebo k rozvázání pracovního poměru došlo dohodou, a to v případech uvedených v…

Cestovní náhrady - daňová optimalizaceGarance

12.9.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé, kteří jsou veřejně prospěšným poplatníkem, mohou svým zaměstnancům poskytovat cestovní náhrady pouze v rozsahu stanoveném v hlavě III. zákoníku práce. Ale i v těchto případech lze určitým způsobem poskytovat povinné náhrady a ušetřit na dani…

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

30.8.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…

Cestovní náhrady - sazby pro rok 2022Garance

22.8.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2022 byly změněny sazby, na jejichž základě se vypočítávají nároky zaměstnanců na cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních pracovních cestách. Sazby pro tuzemské pracovní cesty byly změněny v průběhu roku 2022, jak je uvedeno…

Novinky v oblasti daní a v souvisejících oblastech za 1. pololetí 2022Garance

28.7.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V komentáři informujeme čtenáře o legislativních a metodických změnách v oblasti daňové a v dalších souvisejících oblastech. Nejdříve bychom se zaměřili na předpisy zveřejněné ve Sbírce zákonů a poté na další materiály, zejména materiály zveřejněné na…

Změny v pracovním právu pro 2. pololetí 2022Garance

21.7.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od posledního vydání Aktualit z oblasti pracovního práva se stalo hned několik věcí, na které je třeba personalisty a mzdové účetní upozornit. A s velkou pravděpodobností se dá předpokládat, že k důležitým změnám dojde i v 2. pololetí letošního roku a začátkem…

Pomocný analytický přehledGarance

11.7.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pomocný analytický přehled (dále jen „PAP”) je účetní záznam, který obsahuje detailní členění vybraných informací z účetnictví příslušných účetních jednotek.

Cestovní náhrady - sazby pro rok 2022Garance

18.5.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2022 byly změněny sazby, na jejichž základě se vypočítávají nároky zaměstnanců na cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních pracovních…

Sestavení rozpočtu ÚSC (města)Garance

29.4.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Změny v pracovním právu pro 2. čtvrtletí roku 2022Garance

29.4.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo si myslel, že rok 2022 bude ve znamení „klidu”, spletl se jak v obecné rovině, tak po stránce pracovněprávní. Byť některé změny v pracovním právu působí možná komplikovaně a přinášejí problémy, důležité je, že v nich opravdu nejde o…

Nemocenské pojištěníGarance

19.4.2022, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo je účasten nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky účasti, je uvedeno v § 5 ZNP.

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce (města) při zahraničních pracovních cestáchGarance

1.4.2022, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obec (město) je povinna poskytovat členům zastupitelstva obce (města) náhradu výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem jejich funkce (práce) při zahraničních pracovních cestách, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé zákona č. 262/2006…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce (města) při tuzemských pracovních cestáchGarance

31.3.2022, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obec (město) je povinna poskytovat členům zastupitelstva obce (města) náhradu výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem jejich funkce (práce) při tuzemských pracovních cestách, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé zákona č. 262/2006…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Přílohy ke směrnici - finanční kontrola v dobrovolném svazku obcíGarance

29.3.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

(Poznámka: Pro zpracování byly využity vzory z Metodického pokynu č. 9 z 1. 1. 2020 Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí, které byly přiměřeně upraveny nebo…

Finanční kontrola v dobrovolném svazku obcíGarance

29.3.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice”) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „ZFK”), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004…

Nemocenské pojištění - náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnostiGarance

1.3.2022, Ing. Květoslava Cimlerová, Mgr. Šárka Chotěborská, Zdroj: Verlag Dashöfer

V nemocenském pojištění došlo k velké systémové změně od roku 2009, kdy oblast nemocenského pojištění byla komplexně upravena zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZNP”). Zaměstnavatelé jsou od tohoto roku…

Finanční kontrola v obci/městěGarance

23.2.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice”) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „zákon o finanční kontrole“ a „ZFK”), ve znění pozdějších…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Přílohy směrnice - finanční kontrola v obci/městěGarance

23.2.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro zpracování byly využity vzory z Metodického pokynu č. 10 z 30. 9. 2020 Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí, které byly přiměřeně upraveny nebo…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Checklist k ověření správného nastavení finanční kontroly a vnitřního kontrolního systému obceGarance

23.2.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

 Checklist pro starostu obce k ověření správného nastavení finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. 

Poskytování platu - mimotarifní složky platuGarance

17.2.2022, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příplatkem za vedení (§ 124 ZP) se oceňuje řídicí a organizační náročnost práce:

Zaměstnanci - roční zúčtování daněGarance

13.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti (dále jen „ZČ”), může po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) požádat plátce daně – zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. O roční zúčtování je možné žádat v písemné…

Poskytování platu pedagogickým pracovníkůmGarance

7.2.2022, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pedagogickým pracovníkům, kteří výkonem přímé pedagogické činnosti uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a kteří jsou zaměstnanci…

Zdravotní pojištěníGarance

25.1.2022, Ing. Antonín Daněk, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb. Plátcem zdravotního pojištění je individuální plátce – pojištěnec (osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů, hromadný plátce – zaměstnavatel a stát. V rámci…

Rozpočtová pravidla ÚSCGarance

24.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočtová pravidla upravují problematiku rozpočtů územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), tj. obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti,…

Přehled změn nejen v daňových předpisech 2021/2022Garance

10.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod č. 285/2021 Sb. byla zveřejněna novela zákona o daních z příjmů, která zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé, a také na třetí a další dítě. Dále byla od roku 2022 zrušena maximální výše měsíčního daňového bonusu. Z přechodných ustanovení ovšem vyplývá, že tato…

Přechod na poskytování otcovské, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného od 1. 1. 2022 podle zákona č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon o nemocenském pojištěníGarance

7.1.2022, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2022 dochází ke změnám v poskytování otcovské, ošetřovného a dlouhodobého. Zde předkládáme výklad k postupu u nároků na tyto dávky, které vznikly v roce 2021 a přecházejí do ledna 2022.…

Změny v pracovním právu pro rok 2022Garance

5.1.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedle řešení pracovněprávních důsledků, které přinesla pandemie onemocnění covid-19, se musejí personalisté a mzdové účetní jako každoročně vyrovnávat s dalším návalem legislativních změn v oblasti pracovního práva. Již na konci roku jsme informovali mj. o…

Způsob účtování a evidence drobného dlouhodobého hmotného a drobného dlouhodobého nehmotného majetkuGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Varianta směrnice o schvalování ÚZ (malé) obceGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za schvalující orgán jedná a podepisuje na základě zmocnění (= výsledku hlasování) starosta obce.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Odpisový plánGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor „OBALU – TITULNÍHO LISTU” uveden pod názvem Vzor formálních náležitostí

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Zřizování příspěvkových organizacíGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Manuál pro hospodaření s majetkem městaGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizační uspořádání účetní jednotky: obec – veřejnoprávní korporace, územní samosprávný celek

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Vyúčtování náhrady za použití vlastního silničního motorového vozidla k pracovní cestěGarance

1.1.2022, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

celkem ujeto km:…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Přezkušování a oběh dokladůGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Vzorový cestovní příkazGarance

1.1.2022, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021

Oběh účetních dokladůGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Pravidla pro odpisování majetkuGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Vzorový cestovní příkaz pro zahraniční pracovní cestuGarance

1.1.2022, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021

Harmonogram účetní závěrkyGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizační uspořádání účetní jednotky: Územní samosprávný celek

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Hospodaření s majetkem obceGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizační uspořádání účetní jednotky: obec - veřejnoprávní korporace, územně samosprávný celek

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva při pracovních cestách v souvislosti s výkonem jejich funkceGarance

1.1.2022, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 81 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náleží členovi zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Pravidla a postup při uveřejňování smluv v registru smluvGarance

1.1.2022, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis upravuje pravidla a postup obce při uveřejňování smluv v registru smluv podle ustanovení zákona o registru smluv a ostatních právních předpisů České republiky.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Spisový, archivační a skartační řádGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Vedení knih operativní evidenceGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizační uspořádání účetní jednotky: Územně samosprávný celek

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Ochrana a zpracování osobních údajů (podle GDPR) pro účetní oddělení obceGarance

1.1.2022, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nedefinuje, co znamená „orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt”. Pracovní skupina WP29 má za to, že tento pojem má být stanoven vnitrostátním právními předpisy. Z uvedených důvodů orgány veřejné moci a veřejné…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Rozpočtový proces města - pravidlaGarance

1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Tato směrnice stanoví postup při sestavování rozpočtu města XXX a jím zřizovaných organizací, postup při provádění úprav rozpočtu v průběhu kalendářního roku, při kontrole čerpání finančních prostředků rozpočtu, časového profilu rozpočtu během roku a při…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Tiskopisy a zúčtovatelné tiskopisyGarance

4.10.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tiskopisy jsou mj. označovány též jako formuláře, blankety nebo dotazníky. Označují se tak listy papíru, na kterých je předtištěn text, grafické prvky (např. rámečky, rubriky) a obvykle v zápatí také výrobní (evidenční) značka a označení výrobce nebo…

Nahrávám...
Nahrávám...