dnes je 1.12.2022

Inventurní rozdíl v závěrečné zprávě

29.11.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravné položkyGarance

28.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z § 25 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), vyplývá, že účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly k rozvahovému dni dosaženy, a berou v úvahu všechna…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Inventarizace v PO

25.11.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákup fleecové vesty pro zaměstnance z FKSP

22.11.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Časové rozlišování v širším kontextuGarance

21.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oproti rozšířenému názoru, že jde pouze o aplikaci všeobecně známých položek časového rozlišení, neboli také účtů „příštích období”, má princip časového rozlišování v účetnictví poměrně široký dopad do celé řady dalších postupů a účetních metod. Není záměrem…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Nábytek do kabinetu z FKSP?

21.11.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Časové rozlišeníGarance

10.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z § 3 odst. 1 ZoÚ vyplývá, že účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisejí (dále jen „účetní období”); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Erasmus - účtování o projektu

10.11.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registr smluv u PO

8.11.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek z FKSP na volnočasové aktivity

4.11.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Automobil - paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlemGarance

31.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby se daňový subjekt rozhodl, zda pro účely daně z příjmů uplatní skutečné náklady spojené s dopravou silničním motorovým vozidlem, nebo zda uplatní paušální výdaj. Pokud se daňový subjekt rozhodne pro uplatnění paušálu,…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Školní stravovací čipový systém

27.10.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelový příspěvek - kontrola splnění účelu dotace

25.10.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

ONIV a stravné zaměstnanců

24.10.2022, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ubytovací služby v PO

21.10.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zálohy na školní akce a učebnice

20.10.2022, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Služební vozidla pro soukromé účely zaměstnanců

17.10.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zelená střecha na školní budově

14.10.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v pracovním právu nejen v 2. pololetí 2022Garance

13.10.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ani v 2. pololetí letošního roku si personalisté a mzdové účetní neoddechnou, protože postupně přicházejí další přijaté či připravované změny týkající se jejich práce.

Úhrada zálohové faktury z FKSP

13.10.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednodenní školní výlety a jejich zaúčtování

11.10.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dárkové certifikáty pro školní soutěže

7.10.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci - odstupnéGarance

3.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné představuje jednorázový příspěvek zaměstnanci, který je formou odškodnění za ztrátu zaměstnání, na kterých zaměstnanec nenesl vinu, kdy byla zaměstnanci dána výpověď nebo k rozvázání pracovního poměru došlo dohodou, a to v případech uvedených v…

Výplata mzdy při úmrtí zaměstnance

3.10.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování o zálohách

29.9.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nalezené peníze - účtování

19.9.2022, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zálohy na školní výlety

15.9.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cestovní náhrady - daňová optimalizaceGarance

12.9.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé, kteří jsou veřejně prospěšným poplatníkem, mohou svým zaměstnancům poskytovat cestovní náhrady pouze v rozsahu stanoveném v hlavě III. zákoníku práce. Ale i v těchto případech lze určitým způsobem poskytovat povinné náhrady a ušetřit na dani…

Paušálně stanovená náhrada nákladu plátce mzdy

12.9.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nevyčerpaný příspěvek z FKSP

9.9.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Proplacení cestovních náhrad na BÚ zaměstnance

5.9.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Škola - stravování pro zaměstnance

2.9.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přestávky na jídlo a oddech

31.8.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

30.8.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…

Obrat pro účely registrace k DPH

29.8.2022, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek z FKSP na dioptrické brýle

26.8.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cestovní náhrady - sazby pro rok 2022Garance

22.8.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2022 byly změněny sazby, na jejichž základě se vypočítávají nároky zaměstnanců na cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních pracovních cestách. Sazby pro tuzemské pracovní cesty byly změněny v průběhu roku 2022, jak je uvedeno…

Účtování příspěvku za ubytování ukrajinské rodiny

19.8.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní poměr na dobu určitou

17.8.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...