dnes je 2.10.2023

Nová platforma k řešení problémů spojených s invazními druhy v ČR

2.10.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Nutrie říční, jelen sika, pajasan žláznatý, bolševník velkolepý, rak mramorovaný či sršeň asijská - to je jen několik z mnoha druhů, které dělají starosti odborníkům na biologické invaze i ochráncům přírody. Ti všichni se sešli na půdě Botanického ústavu AV ČR…

1. října nabyla účinnosti velká novela zákoníku práce

2.10.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

S cílem zajistit jednotný postup při aplikaci přechodných ustanovení k transpoziční novele zákoníku práce (zákonu č. 281/2023 Sb.), která nabyla účinnosti dnem 1. října 2023 (část změn k 1. lednu 2024), MPSV připravilo materiál, v němž na praktických příkladech…

Úhrada cestovních výdajů u pedagogů

2.10.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovisko MF k problematice cenové regulace hřbitovních služeb

29.9.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách stanovisko k problematice cenové regulace hřbitovních služeb.

Právo stavbyGarance

27.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo stavby je věcným právem k věcem cizím a umožňuje stavebníkovi na cizím pozemku nebo pod povrchem pozemku postavit stavbu (např. bytový prostor, nebytový prostor, studnu, kolektor pro vedení inženýrských sítí apod.), které je vlastníkem. Stavebník může…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Čerpání daňové úspory v PO

27.9.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové milostivé léto probíhá do konce listopadu 2023

27.9.2023, Zdroj: Finanční správa

Daňoví dlužníci fyzické osoby, kteří v této době uhradí nedoplatek na dani vzniklý do 30. září 2022, mohou požádat o prominutí souvisejících úroků, pokut za pozdě podané přiznání, penále a některých exekučních nákladů. Drobné nedoplatky na daních fyzickým i…

Cestovní náhrady

25.9.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku PP

25.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V úterý 19. září 2023 vstoupila v platnost novela zákoníku práce a některých dalších zákonů, která přináší pro zaměstnavatele a zaměstnance řadu změn. Již k 1. říjnu 2023 dochází mimo jiné ke změnám právní úpravy informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku…

Účet 262 - Peníze na cestě

18.9.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Měsíční platba za státní pojištěnce se příští rok zvýší

15.9.2023, Zdroj: Vláda ČR, Verlag Dashöfer

Za dítě, seniora nebo nezaměstnaného bude stát příští rok na zdravotní pojištění platit měsíčně 2085 Kč, letos je to 1900 Kč.

Poslanecká sněmovna dala zelenou on-line žádosti o důchod

15.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslankyně a poslanci schválili novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která přináší změny ve zpracování a výplatě důchodů.

Novela zákoníku práce schválena

14.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanecká sněmovna v úterý 12. 9. schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem.

Srážky ze mzdy zaměstnanců

13.9.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důchody v lednu znovu porostou

12.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Navýší se bezmála o 400 Kč, průměrný starobní důchod tak dosáhne 20 700 Kč.

Účtování o adaptačních kurzech ve škole

11.9.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR 2023-2027

4.9.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již několik měsíců pracuje na materiálu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023-2027.

Peněžní dar na stravné pro děti

4.9.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o pedagogických pracovnících účinná od 1. 9. 2023

1.9.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dne 7. 6. 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Většina novinek je účinná již od 1. září…

Metodická pomůcka - Správa správních poplatků

1.9.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo metodickou pomůcku pro správu správních poplatků včetně příloh (vzory písemností, které mohou úřední osoby využít v aplikační praxi).

Přefakturace materiálu

1.9.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stát pomůžu s výdaji na školní pomůcky nebo kroužky

29.8.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Školní pomůcky, kroužky a další výdaje mohou být na začátku školního roku značným zásahem do rozpočtu rodin.

Účast zaměstnance na táboře - náhrada platu

28.8.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice

28.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran. Souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet je přibližně neutrální, byla dodržena zásada, že i po…

Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

25.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh ozdravného balíčku, který obsahuje soubor novel celkem 63 zákonů.

Projekt Pokusné ověřování Proměna výuky dějin 20. století

21.8.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt Pokusné ověřování Proměna výuky dějin 20. století na českých základních školách ("SINUS CZ"), jehož cílem bylo ověřit moderní a efektivní metody výuky dějepisu, trvá do konce roku…

Nerealizované investice

18.8.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metodické doporučení pro obce k umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství

16.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Nástroje právní regulace umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství v rámci komerční služby "bikesharing".

Vyúčtování cestovního příkazu

11.8.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spotřební daň z nafty se zvyšuje od 1. 8.

1.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezident republiky Petr Pavel podepsal dne 31. 7. zákon ze dne 27. 7. 2023, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění…

Novela zákoníku práce vrácena do Sněmovny

31.7.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Senátem neprošla novela zákoníku práce! Vrátil ji zpět Poslanecké sněmovně s pružnějšími pravidly pro dohody o provedení práce. 

Flexi pass z FKSP

28.7.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Senát schválil zkrácení snížené spotřební daně z nafty

28.7.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Senát schválil novelu zákona o spotřebních daních, díky které dojde k návratu sazby spotřební daně z motorové nafty na původní výši 9,95 Kč za litr, a to s účinností od prvního dne měsíce po vyhlášení…

Příspěvek na cvičení z FKSP pro těhotné zaměstnankyně

27.7.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výměna rozhlasu ve škole

24.7.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Administrace veřejné zakázky

20.7.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metodický pokyn CHJ č. 27 - Veřejnosprávní kontrola příjemce dotace

19.7.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka vydal Metodický pokyn CHJ č. 27 - Veřejnosprávní kontrola příjemce dotace.

Metodický pokyn CHJ č. 26 - Schvalovací postupy řídicí kontroly u poskytování dotací

19.7.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Odbor 47- Centrální harmonizační jednotka vydal Metodický pokyn CHJ č. 26 - Řídicí kontrola a dotace - Schvalovací postupy řídicí kontroly u poskytování dotací.

Ministerstvo financí k ozdravnému balíčku

18.7.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh ozdravného balíčku.

Odpisování dlouhodobého majetku

17.7.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sněmovna schválila zkrácení snížené spotřební daně z nafty

14.7.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Sněmovna ve středu 12. 7. schválila ve třetím čtení novelu zákona o spotřebních daních.

Nahrávám...
Nahrávám...