dnes je 1.10.2023

DPH - výchovná a vzdělávací činnostGarance

1.9.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do poměrně komplikované oblasti uplatňování DPH zahrnujeme výchovnou a vzdělávací činnost a činnosti s ní související, realizované různými typy škol a školských zařízení.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

DPH a stravovací a ubytovací službyGarance

25.8.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neziskové subjekty často provozují stravovací a ubytovací zařízení, ve kterých poskytují tyto služby nejen v rámci své hlavní činnosti, ale i v rámci doplňkové/hospodářské nebo jiné činnosti na základě živnostenského oprávnění. Ubytovací služby mohou být…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Úplatné dodání majetku ÚSC mimo předmět DPHGarance

21.8.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územně samosprávné celky, tj. obce a kraje (dále jen „ÚSC”), jako plátci poměrně často realizují úplatný převod majetku (prodej na základě kupní smlouvy). Z pohledu DPH se jedná o dodání zboží, kterým se rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník (§…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Uskutečnění plnění a vznik povinnosti přiznat daňGarance

7.8.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné pravidlo pro stanovení dne, kdy vzniká povinnost přiznat daň, je upraveno v § 20a ZDPH. Vymezení dne uskutečnění zdanitelného plnění u zboží a služeb podle obecných principů i ve speciálních případech je uvedeno v § 21 ZDPH. …

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Základ daně a výpočet daně, oprava základu a výše daněGarance

3.8.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení základu daně je uvedeno v § 36 ZDPH. Podle § 36 odst. 1 ZDPH je základem daně všechno, co jako úplatu plátce obdržel nebo má obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění, a to od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Sazby daně z přidané hodnoty, osvobození od daněGarance

31.7.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro zajištění správného postupu plátce při uplatnění DPH na výstupu, ale i v případě vyhodnocení správnosti uplatněné sazby daně uvedené na přijatých daňových dokladech, a v neposlední řadě i pro správný odvod daně na straně příjemce plnění v případě uplatnění…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Sociální službyGarance

28.7.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neziskové subjekty se do pozice provozovatele sociální služby dostávají poměrně často a na rozdíl od kulturních nebo sportovních služeb uvedených v § 61 ZDPH, jejichž osvobození je podmíněno charakterem neziskového subjektu, mají sociální služby pravidla na…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Kulturní služby a DPHGarance

24.7.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kulturní služby poskytované neziskovými subjekty patří do kategorie osvobozených služeb zařazených v § 51 odst. 1 písm. k) ZDPH, do kategorie ostatní osvobozené služby podle § 61 ZDPH.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Vyrovnání odpočtu DPHGarance

19.7.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyrovnání odpočtu daně podle § 77 ZDPH představuje korekční mechanismus, který se týká obchodního majetku plátce, s výjimkou dlouhodobého majetku ve smyslu § 4 odst. 4 písm. d) ZDPH. Jedná se např. o zásoby zboží a výrobků, popř. i drobného majetku. Vyrovnání…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Úprava odpočtu DPHGarance

14.7.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava odpočtu představuje z hlediska DPH speciální korekční mechanismus, který je upraven v  § 78 ZDPH a souvisí s dříve uplatněným nárokem na odpočet daně u konkrétního přijatého zdanitelného plnění, pokud se týká pořízení dlouhodobého majetku ve smyslu § 4…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Poměrný nárok na odpočet DPHGarance

3.7.2023, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši se týká specifických případů, kdy plátce uskutečňuje nejen činnosti ekonomické, ale i činnosti, které z pohledu zákona o DPH do kategorie ekonomické činnosti nepatří. V rámci ekonomické činnosti může plátce…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Nárok na odpočet DPH v krácené výšiGarance

26.6.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neziskové subjekty se velmi často dostávají do situace, kdy jsou povinny zkracovat nárok na odpočet daně na vstupu s ohledem na to, že kromě plnění, u nichž mají plný nárok na odpočet daně, uskutečňují i plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, u…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Nárok na odpočet DPHGarance

22.6.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním právem plátce (nikoliv povinností) je nárok na odpočet daně. Pokud plátce své právo na odpočet daně neuplatní, nejedná se o porušení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”). Neziskový subjekt,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Uplatnění DPH v oblasti sportovní činnostiGarance

12.6.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správné zařazení sportovních činností pod příslušnou kategorii služeb má zásadní význam jak pro neplátce, tak pro plátce. Je nezbytně nutné nejdříve vyhodnotit charakter jednotlivých činností poskytovaných v konkrétním sportovním zařízení a rozlišit případy,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Nájmy nemovitých věcí a přeúčtování služeb souvisejících s nájmy pro účely DPHGarance

5.6.2023, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní pojem pro oblast nájemních vztahů je pro účely daně z přidané hodnoty vymezen v § 4 odst. 4 písm. g) ZDPH. Nájmem věci se podle citovaného ustanovení rozumí nejen nájem, ale i podnájem věci, pacht a podpacht. S účinností od 1. 4. 2019 byly pod…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Režim přenesení daňové povinnosti k DPH v tuzemskuGarance

29.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava postupu při přenesení daňové povinnosti v tuzemsku je vymezena v § 92a ZDPH. V režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat daň vždy plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno. Povinnost přiznat daň je ke…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Registrace osob identifikovaných k DPHGarance

18.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neziskové subjekty, které nepřekračují limit obratu pro povinnou registraci podle § 6 ZDPH, se mohou dostat do situace, kdy jim vznikne povinnost registrace identifikované osoby, která je sice povinna daň z přidané hodnoty v tuzemsku přiznat a zaplatit, ale…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Registrace k DPH - překročením limitu, dobrovolnáGarance

11.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obrat pro osobu povinnou k dani definuje § 4a ZDPH. Všechny osoby povinné k dani vycházejí při výpočtu obratu DPH ze souhrnu úplat bez DPH, které jim náleží za uskutečněné plnění s místem plnění v tuzemsku. Vždy půjde o plnění, které bylo, je nebo bude…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Úvod do problematiky DPHGarance

2.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Znalost základních pravidel uplatnění DPH je nutná pro všechny osoby povinné k dani, tj. pro neplátce i plátce. Východiskem pro jejich pochopení jsou definice pojmů, zejména vymezení ekonomické činnosti a předmětu daně, a to i v kontextu sledování obratu pro…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Novinky v DPH od roku 2023ZáznamGarance

12.12.2022, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:07:04

Přinášíme přehled toho, co se chystá v oblasti DPH nového a co daňové odborníky nejvíce zaměstná v prvních měsících roku 2023.

Novinky v DPH od roku 2023ZáznamGarance

18.11.2022, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:33:20

Přinášíme přehled toho, co se chystá v oblasti DPH nového a co daňové odborníky nejvíce zaměstná v prvních měsících roku 2023.

Novinky v DPH od roku 2022Záznam

25.2.2022, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:23:00

Přinášíme přehled toho, co je v oblasti DPH od letošního ledna nového a co daňové odborníky nejvíce zaměstnává v prvních měsících roku 2022.

DPH - sazby od 1. 5. 2020Garance

12.5.2020, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním předpokladem pro zajištění správného postupu příspěvkové organizace při uplatnění DPH na výstupu, tj. i v případě uplatnění režimu přenesení daně při poskytnutí stavebních nebo montážních prací (§ 92a a § 92e ZDPH), je znalost pravidel upravujících…

DPH - sazby od 1. 5. 2020Garance

12.5.2020, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním předpokladem pro zajištění správného postupu příspěvkové organizace při uplatnění DPH na výstupu, tj. i v případě uplatnění režimu přenesení daně při poskytnutí stavebních nebo montážních prací (§ 92a a § 92e ZDPH), je znalost pravidel upravujících…

Daň ze stavebGarance

31.1.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z pozemkůGarance

31.1.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území ČR evidované v katastru nemovitostí.

Procesní úprava daněGarance

31.1.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaňovacím obdobím je vždy zásadně kalendářní rok a rozhodující je stav k 1. 1. zdaňovacího období. Pokud v průběhu zdaňovacího období nastanou nějaké změny, nepřihlíží se k nim a promítnou se do daňové povinnosti až v následujícím zdaňovacím…

Nárok na odpočet daně při registraci SVJGarance

29.1.2020, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s registrací k DPH má SVJ jako registrovaný plátce daně právo na uplatnění nároku na odpočet u obchodního majetku evidovaného ke dni účinnosti uvedenému na osvědčení o registraci. V praxi se tento specifický nárok na odpočet daně označuje jako…

SVJ - vymezení základních práv a povinností při uplatňování DPHGarance

28.1.2020, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH nestanoví pro SVJ jako právnickou osobu, která se zásadně odlišuje od právnických osob, které jsou v pozici běžných obchodních společností, zvláštní specifická pravidla pro uplatnění DPH, a proto je nutné pro zajištění správného postupu při…

Dodání tepla z domovní kotelnyGarance

28.1.2020, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodávky tepla zajišťované provozováním vlastní (domovní) kotelny mohou realizovat kromě bytových družstev, vlastníků a pronajímatelů objektů také právnické osoby, které jsou v postavení společenství vlastníků jednotek. Podle dříve zveřejněného výkladu…

Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních pracíGarance

28.1.2020, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce zdanitelného plnění realizovaného mezi dvěma plátci daně s místem plnění v tuzemsku se vztahuje mj. i na poskytnutí stavebních nebo montážních prací (§ 92a ve vazbě na 92e ZDPH). Uvedený režim…

DPH - nájmy a přeúčtování služeb souvisejících s nájmyGarance

5.9.2019, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla týkající se nájmu nemovitostí, která jsou upravena v samostatném § 56a ZDPH, se již několik let nijak významně nemění. Poslední významnější změna v tomto ustanovení byla provedena novelou zákona č. 80/20019 Sb. účinnou k 1. 4. 2019, a to rozšířením…

Nahrávám...
Nahrávám...