dnes je 25.6.2024

Podmínky osvobození nabývání bytů a garáží od daně z příjmů fyzických osobGarance

6.6.2024, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínky osvobození bezúplatného převodu bytu a nebytového prostoru a dalšího souvisejícího majetku z vlastnictví bytového družstva nebo jiné právnické osoby od daně z příjmů fyzických osob

Dostupné v časových verzích: 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Zdravotní pojištěníGarance

13.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb. Plátcem zdravotního pojištění je individuální plátce – pojištěnec (osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů, dále hromadný plátce – zaměstnavatel a stát.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023

Příjmy z nájmu a jejich zdaněníGarance

8.4.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejdříve se krátce zastavme u právní úpravy nájmů a nájemní smlouvy, jak je upravena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ”). Problematika nájmu je obsažena v § 2201 až § 2331 NOZ, tato úprava je rozdělena na obecná ustanovení (§ 2201 až §…

Zaměstnanci - roční zúčtování daněGarance

5.2.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti (dále jen „ZČ”), může po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) požádat plátce daně – zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. O roční zúčtování je možné žádat v písemné…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022

Konsolidační balíček 2024ZáznamGarance

13.12.2023, Ing. Jana Střelická, Ing. Martin Kohlík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:40:54

Vládní konsolidační (ozdravný) balíček má za úkol v následujících letech snížit deficit státního rozpočtu. Novelizoval více 65 právních předpisů. My si společně projdeme vybrané změny, které by neměly uniknout nikomu z oboru daní a…

Daňové a účetní aktuality - duben 2023ZáznamGarance

30.4.2023, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:04:16

Z obsahu vybíráme: placení daní z nemovitých věcí na rok 2023 (ve vazbě na datové schránky) * chystaná novela zákoníku práce * nový zákon o účetnictí až od roku 2025 * revize programového prohlášení vlády a chystané daňové dopady * milostivé léto * porovnání pokynu…

Daňové a účetní aktuality - únor-březen 2023ZáznamGarance

30.3.2023, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:06:22

Jaké novinky se dozvíte? Daňová pomoc Ukrajině v roce 2023 a 2024 * daň z neočekávaných zisků (windfall tax) * přidání Ruska na seznam nespolupracujících osob v daňové oblasti * informace GFŘ týkající se poskytovatelů přepravních a ubytovacích služeb * sleva na…

Daňové a účetní aktuality - leden 2023Záznam

3.1.2023, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:05:46

Co nás v roce 2023 čeká za novinky v oblasti daní a účetnictví? Paušální daň * nová registrace k DPH a její zrušení * vazba plátcovství DPH a paušální daň 2022-2023 * přechodná ustanovení, změny u kontrolního hlášení * mimořádné odpisy 2023 * zvýšení limitu pro…

Daňové a účetní aktuality - prosinec 2022Záznam

7.12.2022, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:11:14

Další díl pravidelného setkávání nad novinkami v oblasti daní a účetnictví * daňový balíček 2023 vyšel ve Sbírce zákonů * závěry KOOV v souvislosti s ubytováním ukrajinských zaměstnanců * závěry KOOV týkající se přijetí virtuálních aktiv v daňové evidenci *…

Daňové a účetní aktuality - listopad 2022Záznam

7.11.2022, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:05:57

Další díl pravidelného setkávání nad novinkami v oblasti daní a účetnictví: daňový balíček 2023 * paušální daň 2023 * mimořádné odpisy * příspěvek pro solidární domácnost dary na pomoc Ukrajině * osvobození zdanění odměny členů volebních komisí * daň z…

Daňové a účetní aktuality - říjen 2022Záznam

20.10.2022, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:07:18

Další díl pravidelného setkávání nad novinkami v oblasti daní a účetnictví: změny v zákoně o daních z příjmů související se "zrušením" silniční daně * podpora využívání nízkoemisních vozidel (dopad do mezd za 1. pololetí roku 2022, ZP a SP) * příspěvek pro…

Finanční náklady v dani z příjmůZáznam

21.7.2022, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:30:35

Obsahem on-line semináře je komplexní pohled na finanční náklady při poskytování úvěrových finančních nástrojů (úvěry, zápůjčky a další) ve vztahu k daním z…

Doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištěníGarance

26.5.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvky na soukromé životní pojištění a na penzijní připojištění se státním příspěvkem poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem patřilo vždy mezi oblíbené a pro obě strany daňově výhodné zaměstnanecké benefity. V souvislosti s důchodovou reformou se penzijní…

Odměňování ve společenství vlastníků jednotekGarance

10.4.2020, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odměňování ve společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků”) je třeba rozdělit do dvou částí. První část pojednává o odměňování členů volených orgánů ve společenství vlastníků, možnosti podřízení vztahu právnické osoby a člena jejího…

Příjmy z prodeje bytůGarance

14.12.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjmy z prodeje bytů (jednotek) patří v praxi často mezi příjmy, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Pro osvobození je ale nutné splnit určité podmínky, které musí být přesně dodrženy. Tyto podmínky jsou upraveny zejména v § 4 odst. 1 písm.…

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povoláníGarance

11.12.2019, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Nepeněžní bezúplatná plnění poskytovaná zaměstnancůmGarance

1.6.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při poskytování bezúplatných plnění (darů) zaměstnancům je potřebné současně vycházet z následujících právních předpisů:

Daňový režim pojištění odpovědnosti členů orgánů SVJArchiv

13.4.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se stále častěji objevují případy, kdy společenství vlastníků jednotek má uzavřenu smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů SVJ. V souvislosti s těmito pojistnými produkty potom vznikají problémy, jaký uplatnit daňový režim,…

Cestovní náhrady v praxi SVJArchiv

14.10.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V běžné praxi společenství vlastníků jednotek se nepochybně vyskytují případy, kdy SVJ vyplácí cestovní náhrady, a to svým zaměstnancům nebo členům svých orgánů. Cílem tohoto příspěvku je stručně zrekapitulovat související právní úpravu a postupy.…

Příjmy ze závislé činnosti související s SVJArchiv

11.8.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti s SVJ odměna členům výboru SVJ za výkon jejich funkce. Tento příjem je v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) ZDP příjmem ze závislé činnosti a jako takový patří do dílčího základu daně podle § 6 ZDP. To zjednodušeně…

Příjmy členů SVJArchiv

11.8.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi SVJ se mohou objevit i některé další příjmy, které je nutné posoudit z daňového hlediska u samotných členů SVJ, tedy vlastníků jednotlivých jednotek.

Obecná úprava daně z příjmů fyzických osobArchiv

11.8.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z příjmů je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „ZDP”). Od nabytí účinnosti původního zákona, tj. od 1. 1. 1993, prošel tento zákon již cca 135 novelizacemi, i z tohoto pohledu se tedy jedná o velmi složitou a…

Nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob, odčitatelné položky, slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti nebo celoroční daňové povinnosti fyzické osobyGarance

16.1.2014, Ing. Helena Stuchlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předně je třeba rozdělit fyzické osoby se zdanitelnými příjmy na dvě skupiny. První skupinou jsou osoby, které mají pouze zdanitelné příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky v roce jen od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů postupně za sebou…

Prokázání daňové rezidence u fyzických a právnických osob pro účely stanovení srážkové daně

26.2.2013, Zdroj: Ministerstvo financí

Pro stanovení správné sazby srážkové daně je důležité prokázání aktuální daňové rezidence skutečných vlastníků příjmů.

Finanční úřady letos vyberou odhadem 1.964.000 přiznání k dani z příjmů fyzických osob

26.2.2013, Zdroj: Ministerstvo financí

Finanční správa ČR i letos přijala řadu opatření pro plynulý výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob, vychází vstříc především prodlouženými úředními hodinami finančních…

Rozpočtové určení daní 2013 - 2015

30.1.2013, Zdroj: Ministerstvo financí

Schéma rozdělení rozpočtového určení daní (RUD) v letech 2013 až 2015.

Doplňkové penzijní spoření a životní pojištěníGarance

7.1.2013, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s důchodovou reformou se penzijní připojištění se státním příspěvkem k 1. 1. 2013 transformovalo na doplňkové penzijní spoření. Také tato forma spoření občanů „na stáří“ bude daňově…

Měsíční sleva na dani

31.10.2012, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Snadnější podávání daňových přiznání

14.3.2012, Zdroj: Česká daňová správa

2. duben 2012 je posledním dnem, kdy má většina daňových poplatníků povinnost podat přiznání k daním z příjmů za rok 2011. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu…

Pokyn GFŘ-D-8

18.1.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Byl vydán pokyn D-8, který stanovuje jednotné kurzy za zdaňovací období 2011.

Výplata po srážkách a exekuci

16.12.2011, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava daně srážkové a zálohové

22.11.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnostiArchiv

7.7.2011, Ing. Helena Stuchlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti jsou příjmy, které se rozdělují do dvou základních skupin a v těchto skupinách se dále dělí podle druhů činnosti. Dělí se…

Příjmy z pronájmuArchiv

7.7.2011, Ing. Helena Stuchlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se zdaňují příjmy, které plynou fyzickým osobám z pronájmů nemovitostí nebo bytů, částí těchto bytů nebo z pronájmů movitých věcí, pokud nejsou předmětem zdanění podle ustanovení §…

Daňové povinnosti

25.2.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

V nejbližším období nás čekají následující daňové povinnosti:

Daňové tiskopisy pro rok 2011

12.1.2011, Zdroj: Česká daňová správa

Česká daňová správa zveřejnila na svých webových stránkách daňové tiskopisy pro rok 2011.

Změny v zákoně o daních z příjmů

11.1.2011, Alena Mocková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákoně o daních z příjmů každoročně dochází ke změnám. Zdaňovacího období roku 2010 se týkají zejména změny provedené zákonem č. 326/2009 Sb. a č. 362/2009 Sb., tzv. balíčkem úsporných opatření, které se poprvé použijí v roce 2010. Zdaňovacího období roku 2011…

Sleva na dani

10.3.2010, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...