dnes je 15.7.2024

Daň z nemovitých věcíGarance

22.1.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z nemovitých věcí je daní přímou majetkového typu, která postihuje konkrétní majetek – nemovitou věc. Daň z nemovitých věcí je upravena zejména zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDN”), tento zákon byl…

538 - Jiné daně a poplatkyGarance

1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plněníGarance

10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituceGarance

1.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Daňové odpisyGarance

28.4.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové odpisy patří mezi nejvýznamnější daňové náklady, zároveň ale patří mezi ty, u nichž vzniká největší množství chyb a nejasností. Daňový odpis lze charakterizovat jako část vstupní ceny majetku, kterou lze zahrnout do daňových nákladů v příslušném…

Opravné a dodatečné daňové přiznáníGarance

3.5.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Určitě i příspěvková organizace se jako daňový subjekt může ocitnout v situaci, kdy zjistí, že v daňovém přiznání, které podala, uvedla chybné údaje, a daň má být tudíž vyšší nebo nižší. Jakým způsobem tuto situaci řešit, vysvětlíme v následujícím textu.…

Daňové řízení a plná mocGarance

17.4.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Se správcem daně nejednají pouze obchodní společnosti a podnikající fyzické osoby, ale také např. územní samosprávné celky, státní fondy a příspěvkové organizace (dále jen „organizace”). Z hlediska správce daně je daňovým subjektem každá fyzická nebo právnická…

531 - Daň silničníGarance

1.1.2018, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové přiznání - elektronická forma podáníGarance

7.6.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prakticky ze všech daňových zákonů je zcela zřejmé, že elektronická forma komunikace patří mezi moderní trendy daňové správy. Proto i příspěvkové organizace nemohou nechat tuto oblast bez pozornosti, a to i v souvislosti s rostoucím tlakem na zřizování…

Bezúplatné příjmyGarance

4.1.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako bezúplatný příjem lze charakterizovat příjem, za který příspěvková organizace neposkytne žádné protiplnění. Z hlediska poskytnutého plnění se tedy jedná o jednostranný právní akt. Tyto příjmy jsou po zrušení daně dědické a daně darovací a jejich…

532 - Daň z nemovitostíGarance

24.4.2015, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové tvrzeníGarance

27.5.2013, Ing. Helena Stuchlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řádné daňové tvrzení a dodatečné daňové tvrzení podané daňovým subjektem je základem pro zjištění a stanovení daně.

Rozpočtové určení daní 2013 - 2015

30.1.2013, Zdroj: Ministerstvo financí

Schéma rozdělení rozpočtového určení daní (RUD) v letech 2013 až 2015.

Informační materiál k novému zákonu o dani z nabytí nemovitých věcí

19.12.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Ministerstvo financí předložilo informační materiál v souvislosti s nově připravovaným zákonem o dani z převodu nemovitostí. Dozvíte se informace o základních tématech nově navrhované právní úpravy. Předpokládaná účinnost nového zákona o dani z převodu…

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013

19.12.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Od 1. ledna 2013 dojde k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy, která bude mít vliv i na samotné placení daní od začátku roku 2013.

Teoretický propočet sdílených daní jednotlivých obcí v roce 2013

5.12.2012, Zdroj: Ministerstvo financí

Podívejte se na teoretický propočet sdílených daní jednotlivých obcí v roce 2013 a na srovnání současného systému RUD s RUD platným od 1. 1. 2013.

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013

5.12.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Přečtěte si, co je nutné znát pro bezproblémové placení daní v roce 2013.

Zásadní změny ve správě daně z nemovitostí od 1. 1. 2013 znamenají stěhování statisíců spisů mezi finančními úřady a jednodušší komunikaci se správcem daně

5.12.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Noví majitelé nemovitostí budou od příštího roku vyplňovat a podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje.

Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013

21.11.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Česká daňová správa vydala informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí.

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013

21.11.2012, Zdroj: Česká daňová správa

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů bude nahrazena orgány Finanční správy, které bude tvořit Generální…

Silniční daň a domov pro seniory

12.10.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh nového zákona o dani z převodu nemovitostí

19.6.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Ministerstvo financí předložilo informační materiál v souvislosti s nově připravovaným zákonem o dani z převodu nemovitostí. Materiál obsahuje základní témata nově navrhované právní úpravy. Předpokládaná účinnost nového zákona o dani z převodu nemovitostí je…

Složenky k úhradě daně z nemovitostí na rok 2012 míří k poplatníkům

25.4.2012, Zdroj: Česká daňová správa

31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitostí na rok 2012. Od poloviny dubna do poloviny května se postupně rozesílají složenky na úhradu této daně.

Snadnější podávání daňových přiznání

14.3.2012, Zdroj: Česká daňová správa

2. duben 2012 je posledním dnem, kdy má většina daňových poplatníků povinnost podat přiznání k daním z příjmů za rok 2011. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu…

Placení silniční daně

7.2.2012, Ing. Helena Stuchlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Štěpkovač a silniční daň

20.12.2011, Ing. Helena Stuchlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Blíží se termín k placení daně z nemovitostí

18.5.2011, Zdroj: Česká daňová správa

V úterý 31. května je poslední den lhůty pro zaplacení daně z nemovitostí na rok 2011 pro poplatníky, u kterých roční daň nepřesáhne částku 5 000,- Kč.

Registrace daněGarance

2.3.2011, Ing. Helena Stuchlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neziskové organizace jsou výjimečnými subjekty, protože z povahy jejich existence mohou mít pouze hlavní činnost a nemohou živnostenské oprávnění získat nebo mají vymezenou činnost hospodářskou a získání oprávnění k této činnosti je závislé na tom,…

Základní prvky daňové soustavyGarance

2.3.2011, Ing. Helena Stuchlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednání před správcem daněGarance

2.3.2011, Ing. Helena Stuchlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před správcem daně jako daňový subjekt jedná fyzická nebo právnická osoba. Tyto osoby jednají pouze v rozsahu své způsobilosti.

Lhůty v daňovém řízeníGarance

2.3.2011, Ing. Helena Stuchlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lhůty stanovují časový interval pro vykonání jednotlivých úkonů v daňovém řízení. Lhůty lze dělit podle rozdílných hledisek.

Placení daníGarance

2.3.2011, Ing. Helena Stuchlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový subjekt platí daň příslušnému správci daně v české měně.

Daňová kontrolaGarance

2.3.2011, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2011 upravuje postup při daňové kontrole nový zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále též DŘ), který nahradil zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Daňová kontrola je neoblíbeným a často i obávaným nástrojem správce daně. Průběh…

Daňové povinnosti

25.2.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

V nejbližším období nás čekají následující daňové povinnosti:

Změna termínu pro podání daňového přiznání

8.2.2011, Zdroj: Česká daňová správa

Od 1. 1. 2011 s účinností daňového řádu dochází u některých daňových přiznání, hlášení nebo vyúčtování k posunu termínu pro jejich podání.

Daňové tiskopisy pro rok 2011

12.1.2011, Zdroj: Česká daňová správa

Česká daňová správa zveřejnila na svých webových stránkách daňové tiskopisy pro rok 2011.

Interní audit - místní poplatky

17.2.2010, JUDr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...