dnes je 4.12.2023

Navýšení rodičovského příspěvku

1.12.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanci v rámci novely zákona o státní sociální podpoře schválili navýšení rodičovského příspěvku.

Pružná pracovní doba

27.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociální zápůjčka z FKSP

24.11.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezident podepsal konsolidační balíček

24.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Prezident republiky Petr Pavel ve středu podepsal ozdravný balíček, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč. Opatření z celkem 65 novel zákonů začnou platit již od 1. ledna…

Financování vysokých škol pro rok 2024 dozná změny

23.11.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Na návrhu opatření ve financování vysokých škol, které bude motivovat ke zmírnění mzdových nerovností, se dohodla pracovní skupina složená ze zástupců České konference rektorů, Rady vysokých škol a…

Poslanecký návrh novely zákoníku práce

21.11.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Celková délka služby ve zdravotnictví se posune až na 24 hodin. Ministři Jurečka a Válek společně předložili poslanecký návrh novely zákoníku práce, který vychází z jednání s…

Převod majetku od zřizovatele

20.11.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Transfery poskytované ze státního rozpočtu

20.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí vydalo Metodický pokyn k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů - transfery poskytované ze státního rozpočtu.

Ozdravný balíček schválen

10.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Senát schválil návrh ozdravného balíčku, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč.

Sněmovna schválila změny pravidel pro agentury práce

9.11.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Agentury práce se zřejmě budou řídit přísnějšími pravidly a nelegální práce získá nové vymezení.

Finanční příspěvek na výcvik psychologů

9.11.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sněmovna schválila valorizaci odměn obecních a krajských zastupitelů

7.11.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odměny obecních a krajských zastupitelů budou namísto vládním nařízením stanoveny zákonem a pravidelně se budou valorizovat.

Darované pianino pro ZUŠ

6.11.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

MMR poskytne obcím 150 milionů korun na přípravu bytových projektů

6.11.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže s přípravou projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů.

Neukončená investice

31.10.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Modernizace školního stravování pokračuje

27.10.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytváří pro školní stravování dětí základní rámec, který vyplývá ze školského zákona a vyhlášky o školním stravování. Úzce spolupracuje nejen s ministerstvem zdravotnictví, ale také se zřizovateli, kteří nesou velký…

Úhrada faktury ze Šablon

27.10.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové redukční hranice

26.10.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 313/2023 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce…

Přeplatky na silniční dani

25.10.2023, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa eviduje přeplatky na silniční dani ve výši 635 milionů korun.

Náklady na hudební produkci na konferenci

24.10.2023, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Budování kapacit dětských skupin

19.10.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo MPSV výzvu Budování kapacit dětských skupin.

Čerpání z FKSP ve vazbě na nástup do práce

19.10.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejčastější dotazy a upozornění na opakující se chyby při tvorbě a čerpání FKSPpřipravujemeGarance

17.10.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Ing. Eliška Hryzláková na webináři probere a vysvětlí nejčastější dotazy k Fondu kulturních a sociálních potřeb a upozorní vás na časté chyby. Využijte jedinečné příležitosti poučit se z nich a vyhnout se jim ve své…

Nákup markýzy na budově v nájmu

16.10.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna schválila návrh ozdravného balíčku

16.10.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna schválila v pátek 13. 10. ve třetím čtení návrh ozdravného balíčku, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld.…

MPSV navrhuje pravidelnou valorizaci minimální mzdy

13.10.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Novelu zákoníku práce, která zavádí valorizační mechanismus minimální mzdy, posílá MPSV do meziresortního připomínkového řízení.

Pojistná událost se spoluúčastí

12.10.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nabíjení elektromobilů - účtování

11.10.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Modernizační fond poskytne tři miliardy na výstavbu pasivních mateřských, základních a středních škol

11.10.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Zřizovatelům mateřských, základních a středních škol nabízí Modernizační fond jedinečnou možnost výstavby energeticky efektivních školních budov.

Požadavky na průkaznost účetnictvíZáznamGarance

10.10.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:59:08

Praktický výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků.

Doprava do divadla jako dar

9.10.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pilotní provoz služby předvyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí

5.10.2023, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa spustila pilotní provoz nové služby předvyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí.

FKSP pro příspěvkové organizaceZáznamGarance

4.10.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 03:34:24

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

Nová platforma k řešení problémů spojených s invazními druhy v ČR

2.10.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Nutrie říční, jelen sika, pajasan žláznatý, bolševník velkolepý, rak mramorovaný či sršeň asijská - to je jen několik z mnoha druhů, které dělají starosti odborníkům na biologické invaze i ochráncům přírody. Ti všichni se sešli na půdě Botanického ústavu AV ČR…

1. října nabyla účinnosti velká novela zákoníku práce

2.10.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

S cílem zajistit jednotný postup při aplikaci přechodných ustanovení k transpoziční novele zákoníku práce (zákonu č. 281/2023 Sb.), která nabyla účinnosti dnem 1. října 2023 (část změn k 1. lednu 2024), MPSV připravilo materiál, v němž na praktických příkladech…

Úhrada cestovních výdajů u pedagogů

2.10.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovisko MF k problematice cenové regulace hřbitovních služeb

29.9.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách stanovisko k problematice cenové regulace hřbitovních služeb.

Právo stavbyGarance

27.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo stavby je věcným právem k věcem cizím a umožňuje stavebníkovi na cizím pozemku nebo pod povrchem pozemku postavit stavbu (např. bytový prostor, nebytový prostor, studnu, kolektor pro vedení inženýrských sítí apod.), které je vlastníkem. Stavebník může…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Čerpání daňové úspory v PO

27.9.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové milostivé léto probíhá do konce listopadu 2023

27.9.2023, Zdroj: Finanční správa

Daňoví dlužníci fyzické osoby, kteří v této době uhradí nedoplatek na dani vzniklý do 30. září 2022, mohou požádat o prominutí souvisejících úroků, pokut za pozdě podané přiznání, penále a některých exekučních nákladů. Drobné nedoplatky na daních fyzickým i…

FKSP pro příspěvkové organizacepřipravujemeGarance

27.9.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

Cestovní náhrady

25.9.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku PP

25.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V úterý 19. září 2023 vstoupila v platnost novela zákoníku práce a některých dalších zákonů, která přináší pro zaměstnavatele a zaměstnance řadu změn. Již k 1. říjnu 2023 dochází mimo jiné ke změnám právní úpravy informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku…

Nahrávám...
Nahrávám...