dnes je 17.4.2024

Nepeněžní dar z FKSP - zdanění

15.4.2024, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

MPSV a MZd představila změnový zákon o sociálně-zdravotním pomezí

15.4.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministr práce a sociálních věcí a ministr zdravotnictví společně představili změnový zákon o sociálně-zdravotním pomezí, který počítá s efektivním propojením sociálně-zdravotních…

Obec přátelská rodině a seniorům 2024

12.4.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV vyhlásilo šestnáctý ročník soutěže "Obec přátelská rodině a seniorům 2024".

Vláda schválila nařízení o regulaci PHmax pro základní a střední školy

10.4.2024, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vláda na návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozhodla o úpravě maximálního počtu vyučovacích hodin hrazených ze státního rozpočtu na základních a středních školách a konzervatořích na 95 % původních…

Metodika realizace postupů k vypořádání kontrolních zjištění

9.4.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí vydalo aktualizaci Metodického pokynu CHJ č. 14 -  Metodika realizace postupů k vypořádání kontrolních zjištění (aplikace ustanovení § 14e a § 14f rozpočtových pravidel), verze…

Vzdělávání pedagogů a ONIV

8.4.2024, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní směrniceZáznamGarance

4.4.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:52:50

Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace. Jaká jsou od 1. 1. 2024 pravidla pro tvorbu vnitřní směrnice pro hospodaření s…

Bezúplatné plnění od roku 2024

28.3.2024, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

DPH u obcí, měst a jiných neziskových subjektů - I. částZáznamGarance

27.3.2024, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:54:01

Na on-line semináři se seznámíte s aktuálními informacemi v uplatňování DPH. Zjistíte, co je předmětem DPH u obcí, měst a neziskových subjektů. Jaké ekonomické činnosti jsou zdanitelné a osvobozené od daně. Vše bude vysvětleno na praktických příkladech.…

Podpora sociálního bydlení

25.3.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zatímco se dokončují práce na zákonu o podpoře v bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí pomáhá prostřednictvím svého projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v ČR celkem 41 obcím a neziskovým…

Placení daně z nemovitých věcí v letošním roce

22.3.2024, Zdroj: Finanční správa

V letošním roce se v důsledku legislativních změn zvýšila daň z nemovitých věcí průměrně o 80 %. Řadě poplatníků se daň mění také kvůli úpravě místního koeficientu, který letos uplatnilo zhruba 1 100 obcí. Finanční úřad za vás novou výši daně vypočte a zašle…

Oprava chybného daňového příznání

18.3.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Určitě i příspěvková organizace se jako daňový subjekt může ocitnout v situaci, kdy zjistí, že v daňovém přiznání, které podala, uvedla chybné údaje, a daň má být tudíž vyšší nebo…

Nerealizované kurzové rozdíly

14.3.2024, Zdroj: Finanční správa

Upozornění k režimu vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů dle právní úpravy § 23i a § 23j zákona o daních z příjmů.

Zůstatek finančních prostředků ve FKSP

14.3.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace k daňovému přiznání

12.3.2024, Zdroj: Finanční správa

Všechny potřebné informace k podávání daňového přiznání za rok 2023 naleznete na stránkách Finanční správy.

Zúčtování časového rozlišení a přeplatek

11.3.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční správa v březnu poradí s daňovým přiznáním po telefonu i osobně v terénu

7.3.2024, Zdroj: Finanční správa

Na podání přiznání k dani z příjmů v listinné (papírové) podobě je letos čas do úterý 2. dubna, na elektronické podání do 2. května. Ti, kterým přiznání podává daňový poradce, a také povinně auditované firmy mají čas až do 1.…

Stanovisko CHJ č. 3/2024 k postupům předběžné řídicí kontroly před vyhlášením veřejné zakázky

1.3.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Odbor Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko č. 3/2024, jehož předmětem je odpověď na otázku, zda je nezbytné mít k řádnému provedení předběžné řídicí kontroly peněžní prostředky ve formě sjednaného úvěru, resp. závazné rezervace peněžních prostředků…

Příspěvek na stravování od 1. 1. 2024

29.2.2024, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

FKSP pro příspěvkové organizaceZáznamGarance

27.2.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:56:21

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

Nemocenské a případy jeho krácení či odebrání

27.2.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Pokud osoba, která pobírá nemocenské, poruší ošetřujícím lékařem nařízený režim nebo nesplní součinnost při kontrole vykonávané pracovníkem okresní správy sociálního zabezpečení, může jí být dávka zkrácena nebo…

Výměna zámků u dveří ve škole

26.2.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pořízení a montáž pískovistě pro PO

23.2.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Limity počtu zaměstnanců v regionálním školství letos nebudou závazné

22.2.2024, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vláda souhlasila s návrhem ministra školství, aby tzv. limity počtu zaměstnanců v krajském a obecním školství, které dosud školám stanovuje stát, nebyly v tomto roce závazné. Pro ředitele krajských a obecních škol to znamená, že stanovený objem…

Pokuta - kontrola BOZP

19.2.2024, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informační karty a sdělení při zaměstnávání cizinců

19.2.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V případě zaměstnávání cizinců vzniká zaměstnavateli povinnost hlásit tuto skutečnost Úřadu práce ČR.

Závazné posouzení určení sazby DPH

16.2.2024, Zdroj: Finanční správa

V návaznosti na změny sazeb daně a přeřazení některých položek zboží či služeb do jiných sazeb eviduje Generální finanční ředitelství ("GFŘ") zvýšený počet žádostí o závazná…

MMR poskytne téměř dvě miliardy korun na sociální byty

13.2.2024, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil čtyři výzvy na podporu sociálního bydlení ve výši 1,9 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Lyžařský výcvik - účtování

12.2.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování polepů podlahy v ZŠ

9.2.2024, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

MPSV přichází s největší úpravou systému sociálních dávek za 30 let

9.2.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Historicky největší reformu v oblasti sociálních dávek nyní připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Elektronický podpis v účetnictví

5.2.2024, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metodika zdanění firemních školek coby nepeněžního benefitu

2.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa chce vyvrátit pochybnosti ohledně přístupu ke zdanění firemních školek, které poskytují zaměstnavatelé jako nepeněžní benefit svým zaměstnancům.

Informace GFŘ ke stanovení základu daně při změně sazeb DPH

31.1.2024, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Informace shrnuje základní pravidla a přístupy pro uplatnění DPH v případech, kdy byla přijata a zdaněna úplata před uskutečněním zdanitelného plnění (zálohová platba) a v období uskutečnění zdanitelného plnění dochází ke změně sazeb…

Podmínky poskytování stravování zaměstnanců organizaceGarance

29.1.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023

Účast příspěvkových organizací v energetickém společenství

29.1.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze dovodit, že příspěvková organizace může být účastna v právnické osobě, která nebude založena za účelem podnikání, tedy i v energetickém společenství nebo ve společenství pro obnovitelné…

Instalace sítí LAN v ZŠ a MŠ

29.1.2024, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákup antivirového programu ESET

26.1.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace MF pro vybrané účetní jednotky ke změnám v účetnictví státu

26.1.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách informace k vybraným změnám, které vyplývají z přijetí zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákon v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů tzv. konsolidačního balíčku, které mají dopad nejen na…

Informace GFŘ k uplatňování DPH u vybraného osobního automobilu od 1. 1. 2024

25.1.2024, Zdroj: Finanční správa

S účinností od 1. 1. 2024 došlo v souladu se zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, ke změnám v oblasti nároku na odpočet daně u tzv. vybraného osobního…

Pracovní poměr na dobu neurčitou

22.1.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metodická pomůcka k procesní novele zákona o místních poplatcích

20.1.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo metodickou pomůcku k procesní novele zákona o místních poplatcích včetně příloh (vzory písemností, které mohou úřední osoby využít v aplikační praxi).

Metodické doporučení k FKSP po 1. 1. 2024

17.1.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách metodické doporučení pro hospodaření s FKSP.

Pronájem bytu zaměstnanci

15.1.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny sazeb DPH od 1. 1. 2024

15.1.2024, Zdroj: Finanční správa

GFŘ vydalo informaci ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2024. Cílem této informace je upozornění na vybrané podstatné změny v oblasti sazeb daně.

Nahrávám...
Nahrávám...