dnes je 23.5.2024

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušováníArchiv

31.1.2024, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Příloha k vnitřnímu předpisu zaměstnavatele k poskytování OOPPArchiv

30.1.2024, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Vnitřní předpis zaměstnavatele k organizování prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práciArchiv

30.1.2024, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel .................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Okruhy pro konkrétní školení na pracovištíchArchiv

30.1.2024, Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úvod připomenut základní princip školení na konkrétních pracovištích ta pracoviště zaměstnavatele by měla být vyjmenovaná. Měla by to být ta, která mají svoje specifické požadavky proti pracovištím běžným např.. která mají některé požadované a nutné…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování ochranných nápojůArchiv

30.1.2024, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ..........................................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Příklad osnovy vstupního školení BOZPArchiv

30.1.2024, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

(§ 37 odst. 5  zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Příkladové okruhy pro vstupní školeníArchiv

30.1.2024, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Okruhy pro školení vedoucích zaměstnanců, včetně odkazů na předpisyArchiv

30.1.2024, Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okruhy pro školení vedoucích zaměstnanců, včetně odkazů na předpisy 

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Záznam o provedeném školení o požární ochraně vedoucích zaměstnancůArchiv

8.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Záznamový arch ověření znalostí vedoucích zaměstnanců o požární ochraněArchiv

8.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Tematický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně vedoucích zaměstnancůArchiv

8.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022

Vzor tematického plánu a časového rozvrhuArchiv

8.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tematický plán - zaměření odborné přípravy (teoretická a praktická část):

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Vzor testu školení o požární ochraně vedoucích zaměstnancůArchiv

8.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

k ověření znalostí získaných školením o požární ochraně vedoucích zaměstnanců

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Záznam o provedeném školení požární ochrany v místech svařováníArchiv

8.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovící postupy ve firmě při předcházení a vzniku poškození zdraví v souvislosti s pracíArchiv

5.1.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ........................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Povinnosti Právnických a fyzických osob v Požární ochraněArchiv

5.1.2024, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost dále jen “právnické osoby“, “podnikající fyzické osoby“ a „ostatních osob” (viz § 3 odst. 2 zákona č. 133/1985…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při návratu zaměstnanců k výkonu práce po pobytu mimo území ČRGarance

25.7.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel …………………………………………………... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látekGarance

22.2.2021, Ing. Miroslava Horská, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel .................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při odškodňování pracovních úrazůGarance

15.2.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ………………….…… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Směrnice o ochraně zdraví na pracovištiGarance

8.2.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel …………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

Příloha č. 1 - Záznam o provedené zkoušceGarance

1.1.2015, Ing. MIroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha č. 2 - Protokol o lékařském vyšetřeníGarance

1.1.2015, Ing. MIroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nápoje poskytované zaměstnavatelemGarance

27.5.2013, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nápoje poskytované zaměstnavatelem na pracovišti je z daňového hlediska nutné rozdělit do třech kategorií:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práciGarance

27.5.2013, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každému zaměstnavateli, a to bez ohledu na předmět činnosti či počet jeho zaměstnanců, zákonná úprava ukládá na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) celou řadu povinností, jejichž neplnění může být sankcionováno nemalými…

Účetní postupy a daňové hlediskoGarance

27.5.2013, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a organizačních složek státu se řídí zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Některá ustanovení zákona o účetnictví se provádějí vyhláškou č. 410/2009 Sb.,…

Lékařské prohlídkyGarance

27.5.2013, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má zaměstnavatel povinnost zajistit lékařské prohlídky svých zaměstnanců. Od 1. 4. 2011 platí zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Tento dlouho očekávaný právní předpis nahradil…

Osobní ochranné pracovní prostředkyGarance

27.5.2013, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud není možné, aby zaměstnavatel ochránil zaměstnance před souvisejícími riziky (např. popálením rukou, poškozením zraku, mechanickým poškozením apod.) změnou nebo úpravou organizace práce (např. vyšším stupněm automatizace či robotizace…

Kopie evidence o pracovních úrazech a nemocech z povolání

29.8.2012, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ vyzývá zaměstnavatele, aby nezasílali kopie své evidence o pracovních úrazech a nemocech z povolání, kterou vedou pro účely zákonného pojištění. Z jakého důvodu?

Nepracovní úraz

3.1.2012, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranné pracovní pomůcky

21.11.2011, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odškodnění pracovního úrazu

21.3.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za zaměstnance, zákonné sociální náklady

7.2.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme škola - příspěvková organizace. Prosím o informaci ohledně účtování: 1) Zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za zaměstnance. Zda se účtuje na účet 549 nebo 525. 2) Závodní zdravotní preventivní prohlídky. Zda použít účet 527 nebo 518 a zda je…

Lékařská prohlídka u praktikantů

1.6.2010, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...