dnes je 8.12.2023

Příloha k vnitřnímu předpisu zaměstnavatele k poskytování OOPPArchiv

27.6.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovící postupy ve firmě při předcházení a vzniku poškození zdraví v souvislosti s pracíArchiv

9.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ........................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Tematický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně vedoucích zaměstnancůArchiv

8.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2020

Záznam o provedeném školení o požární ochraně vedoucích zaměstnancůArchiv

8.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Záznam o provedeném školení požární ochrany v místech svařováníArchiv

8.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Vzor testu školení o požární ochraně vedoucích zaměstnancůArchiv

8.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

k ověření znalostí získaných školením o požární ochraně vedoucích zaměstnanců

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Záznamový arch ověření znalostí vedoucích zaměstnanců o požární ochraněArchiv

8.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Vzor tematického plánu a časového rozvrhuArchiv

8.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tematický plán - zaměření odborné přípravy (teoretická a praktická část):

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Povinnosti Právnických a fyzických osob v Požární ochraněArchiv

5.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost dále jen “právnické osoby“, “podnikající fyzické osoby“ a „ostatních osob” (viz § 3 odst. 2 zákona č. 133/1985…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Okruhy pro konkrétní školení na pracovištíchArchiv

4.1.2023, Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

- Poučení o pracovním místě a zásadách BOZP, které je v obecné rovině nutno na něm dodržovat.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Příkladové okruhy pro vstupní školeníArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Okruhy pro školení vedoucích zaměstnanců, včetně odkazů na předpisyArchiv

4.1.2023, Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámka: Školení vedoucích zaměstnanců by se mělo skládat z upozornění na povinnosti, které jsou jim uloženy; dále by měli mít obecný přehled o tom, co mají dodržovat jejich zaměstnanci. Detaily pak by měli znát mistři, osoby v prevenci rizik…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Záznam o provedeném školení BOZPArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................................... (název a sídlo)  Druh školení: ................................................. (školení o BOZP a rozlišit, zda vstupní nebo opakované a zda obecné nebo konkrétní na…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2020

Vnitřní předpis zaměstnavatele k organizování prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práciArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel .................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušováníArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování ochranných nápojůArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ..........................................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Příklad osnovy vstupního školení BOZPArchiv

4.1.2023, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

(§ 37 odst. 5  zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při návratu zaměstnanců k výkonu práce po pobytu mimo území ČRGarance

25.7.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel …………………………………………………... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látekGarance

22.2.2021, Ing. Miroslava Horská, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel .................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při odškodňování pracovních úrazůGarance

15.2.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ………………….…… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Směrnice o ochraně zdraví na pracovištiGarance

8.2.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel …………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

Příloha č. 1 - Záznam o provedené zkoušceGarance

1.1.2015, Ing. MIroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha č. 2 - Protokol o lékařském vyšetřeníGarance

1.1.2015, Ing. MIroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nápoje poskytované zaměstnavatelemGarance

27.5.2013, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nápoje poskytované zaměstnavatelem na pracovišti je z daňového hlediska nutné rozdělit do třech kategorií:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práciGarance

27.5.2013, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každému zaměstnavateli, a to bez ohledu na předmět činnosti či počet jeho zaměstnanců, zákonná úprava ukládá na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) celou řadu povinností, jejichž neplnění může být sankcionováno nemalými…

Osobní ochranné pracovní prostředkyGarance

27.5.2013, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud není možné, aby zaměstnavatel ochránil zaměstnance před souvisejícími riziky (např. popálením rukou, poškozením zraku, mechanickým poškozením apod.) změnou nebo úpravou organizace práce (např. vyšším stupněm automatizace či robotizace…

Účetní postupy a daňové hlediskoGarance

27.5.2013, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a organizačních složek státu se řídí zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Některá ustanovení zákona o účetnictví se provádějí vyhláškou č. 410/2009 Sb.,…

Lékařské prohlídkyGarance

27.5.2013, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má zaměstnavatel povinnost zajistit lékařské prohlídky svých zaměstnanců. Od 1. 4. 2011 platí zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Tento dlouho očekávaný právní předpis nahradil…

Kopie evidence o pracovních úrazech a nemocech z povolání

29.8.2012, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ vyzývá zaměstnavatele, aby nezasílali kopie své evidence o pracovních úrazech a nemocech z povolání, kterou vedou pro účely zákonného pojištění. Z jakého důvodu?

Nepracovní úraz

3.1.2012, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranné pracovní pomůcky

21.11.2011, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odškodnění pracovního úrazu

21.3.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za zaměstnance, zákonné sociální náklady

7.2.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme škola - příspěvková organizace. Prosím o informaci ohledně účtování: 1) Zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za zaměstnance. Zda se účtuje na účet 549 nebo 525. 2) Závodní zdravotní preventivní prohlídky. Zda použít účet 527 nebo 518 a zda je…

Lékařská prohlídka u praktikantů

1.6.2010, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...