dnes je 17.6.2024

Zdravotní pojištěníGarance

13.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb. Plátcem zdravotního pojištění je individuální plátce – pojištěnec (osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů, dále hromadný plátce – zaměstnavatel a stát.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023

Nemocenské pojištění - náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnostiGarance

5.3.2024, Ing. Květoslava Cimlerová, Mgr. Šárka Chotěborská, Zdroj: Verlag Dashöfer

V nemocenském pojištění došlo k velké systémové změně od roku 2009, kdy oblast nemocenského pojištění byla komplexně upravena zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZNP”). Zaměstnavatelé jsou od tohoto roku…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023

Agenturní zaměstnávání po změnách od 1. ledna 2024ZáznamGarance

14.2.2024, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:33:42

Webinář přinese seznámení s aktuální podobou právní úpravy agenturního zaměstnávání po změnách provedených novelou zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od 1. ledna 2024. Uživatelé, kteří si od agentury si pronajímají zaměstnance, zjistí, jaká jsou nová…

Změny u sociálního a zdravotního pojištěníZáznamGarance

1.2.2024, Ing. Ivana Zatloukalová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:28

Obsahem webináře by měly být odpovědi na otázky, co se změnilo ve výpočtu a odvodech sociálního a zdravotního pojištění v roce 2024. Seznámení s přehledem změn v nemocenském pojištění, v pojistném na sociální zabezpečení a v pojištění osob samostatně výdělečně…

Nemocenské pojištěníGarance

29.1.2024, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo je účasten nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky účasti, je uvedeno v § 5 ZNP.

527 - Zákonné sociální nákladyGarance

1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Zdravotní pojištění 2024ZáznamGarance

18.12.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:54:29

Komplexní pohled na změny ve zdravotním pojištění s přímými dopady do placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem.

Změny u sociálního a zdravotního pojištění v roceZáznam

27.2.2023, Ing. Ivana Zatloukalová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:30:07

Obsahem webináře by měly být odpovědi na otázky, co se změnilo ve výpočtu a odvodech sociálního a zdravotního pojištění v roce 2023. Seznámení s přehledem změn v nemocenském pojištění, v pojistném na sociální zabezpečení a v pojištění osob samostatně výdělečně…

Zdravotní pojištění zaměstnanců-cizincůZáznam

13.2.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:47:43

Jaká speciální pravidla platí v oblasti zdravotního pojištění, pokud zaměstnáváte cizince?

Specifika zaměstnávání rodičů s dětmiZáznamGarance

30.11.2022, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:27:13

Prezentace souhrnu pravidel, která dopadají na specifickou skupinu zaměstnanců, jimiž jsou rodiče malých dětí. V rámci semináře bude přihlédnuto i ke změnám, které lze v dohledné době očekávat v souvislosti se schválením novely zákoníku práce, která má provést…

Změny ve mzdové účtárně v roce 2022Záznam

20.12.2021, Ing. Ivana Zatloukalová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:47:36

Webináře Vás seznámí se základními legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky.

Zdravotní pojištění 2022Záznam

16.12.2021, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:17:22

Upozorníme vás na změny ve zdravotním pojištění, podmínky při placení pojistného a plnění dalších zákonných povinností zaměstnavatelem. Část semináře je koncipována i formou odpovědí na dotazy a řešení konkrétních situací…

Agenturní zaměstnáváníZáznamGarance

7.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:30:30

Základním cílem webináře je získání orientace v pravidlech agenturního zaměstnávání. Pozornost bude v prvé řadě zaměřena na obsah a správné nastavení dokumentů, které jsou v souvislosti s agenturním zaměstnáváním uzavírány. Dále bude z pohledu zaměstnavatele,…

336 - Sociální zabezpečeníGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

SVJ - vymezení základních práv a povinností při uplatňování DPHGarance

28.1.2020, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH nestanoví pro SVJ jako právnickou osobu, která se zásadně odlišuje od právnických osob, které jsou v pozici běžných obchodních společností, zvláštní specifická pravidla pro uplatnění DPH, a proto je nutné pro zajištění správného postupu při…

Osoby samostatně výdělečně činné z pohledu zdravotního pojištěníGarance

10.1.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojištěnci považovaní z pohledu zdravotního pojištění za OSVČ jsou vyjmenováni v § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb.

Odpočet od dosaženého příjmuGarance

6.1.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s uplatňováním odpočtu je v roce 2020 zapotřebí respektovat následující:

Minimální vyměřovací základGarance

3.1.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé nesmějí zapomínat, že pokud se na zaměstnance podle § 3 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb. vztahuje povinnost placení pojistného na zdravotní pojištění nejméně z minimálního vyměřovacího základu, musí být zajištěn odvod pojistného alespoň v…

Vyměřovací základ zaměstnance a výpočet výše pojistnéhoGarance

2.1.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů (§ 6 zákona č. 586/1992 Sb.) a nejsou od této daně…

Osoby bez zdanitelných příjmů z hlediska zdravotního pojištěníGarance

12.1.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 7. 2002 se z hlediska zdravotního pojištění považuje za osobu bez zdanitelných příjmů takový pojištěnec s trvalým pobytem na území České republiky, který nemá v rámci celého kalendářního měsíce příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné…

Neplacené volno a neomluvená absenceGarance

21.12.2017, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do konce roku 2014 platilo, že v případě poskytnutí neplaceného volna se pojistné na zdravotní pojištění odvádělo, výjimky byly taxativně vyjmenovány v ustanovení § 3 odst. 5 písm. a) až c) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve…

Osoby, které se ve zdravotním pojištění nepovažují za zaměstnanceGarance

19.12.2017, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je jako plátce pojistného za zaměstnance povinen platit pojistné tehdy, jsou-li zaměstnanci zúčtovány příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dále také v případě,…

Právní úprava, významné hodnoty, osobní rozsah zdravotního pojištění, cizinci a veřejné zdravotní pojištěníGarance

14.12.2017, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z hlediska placení pojistného a plnění zákonných povinností ve zdravotním pojištění postupují zaměstnavatelé a ostatní skupiny plátců pojistného (osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů) zejména v souladu s následující právní…

Zúčtování mezd a platů a zákonného zdravotního a sociálního pojištěníGarance

6.11.2017, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podkladem pro vyúčtování pohledávek a závazků vůči zaměstnancům za provedenou práci a ostatní nároky vyplývající z pracovní smlouvy je zúčtovací a výplatní listina. Obsahuje nejen vyčíslení nároků zaměstnanců a srážky ze mzdy, ale i vyměřovací základy pro…

Nahrávám...
Nahrávám...