dnes je 25.6.2024

FKSP pro příspěvkové organizacepřipravujemeGarance

18.6.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

Stravování - školníGarance

18.3.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022

FKSP pro příspěvkové organizaceZáznamGarance

27.2.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:56:21

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

FKSP pro příspěvkové organizaceZáznam

23.11.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 03:34:24

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

FKSP pro příspěvkové organizaceZáznam

4.10.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 03:34:24

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

FKSP pro příspěvkové organizacepřipravujeme

27.9.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

FKSP pro příspěvkové organizaceZáznamGarance

2.6.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 03:54:16

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

FKSP pro příspěvkové organizacepřipravujeme

31.5.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

Pomoc Ukrajině - rozpočtové zachycení

4.3.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině.

Výklad ke stravování

29.3.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách výklad ke stravování - § 69 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla).

Samosprávy budou mít dostatek financí na své investice

25.11.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Územní samosprávní celky budou mít i letos dostatek finančních prostředků na realizaci svých investičních aktivit. Současná vláda v současnosti rekordně navyšuje dotace právě do územních samospráv. A zdaleka nejde jen o neúčelový jednorázový příspěvek 1 250 Kč…

Novela malých rozpočtových pravidel

11.11.2016, Zdroj: Svaz města a obcí ČR

Na projednání v Senátu čeká zákon o rozpočtové odpovědnosti a související změny dalších zákonů.

Doplňková činnostGarance

10.10.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky mohou kromě své hlavní činnosti vykonávat také činnost doplňkovou. Hlavní činnost je ta, ke které je organizace zřízena a zpravidla sleduje nějaký veřejně prospěšný cíl či účel v souladu s potřebami a…

Daňové přiznání za rok 2015

25.2.2016, Zdroj: Finanční správa, Verlag Dashöfer

Příspěvkové organizace patří podle § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, mezi veřejně prospěšné poplatníky. Na veřejně prospěšné poplatníky se vztahují i specifická pravidla v oblasti podávání daňového…

Změny ČÚS

4.1.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo ve Finančním zpravodaji číslo 7/2015 změny ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění…

Opravné položky - doplňková činnostGarance

22.6.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vyplývá z § 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), opravné položky jsou vyjádřením metody oceňování, podle které účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly…

Daň z příjmu ze závislé činnostiGarance

8.10.2014, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtování reklamace v POGarance

24.9.2014, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodej zbytkových jídel

17.12.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pronájem tělocvičny a tříd

7.8.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtování služeb prádelny

21.2.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dar na pokrytí nákladů na raut

7.12.2011, Blažena Petrlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plat za doplňkovou činnost

24.3.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravování důchodců

15.3.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytování stravování školce v podnájmu

21.12.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak postupovat v případě, že naše mateřská škola - příspěvková organizace zřízená obcí - bude poskytovat stravování dětem (pouze dětem, ne dospělým) ze soukromé mateřské školy, která je u nás v podnájmu? Je třeba sepsat smlouvu o stravování? Jedná se o cizí…

Ztráta z doplňkové činnosti

17.8.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školení ve vlastní režii

10.3.2010, Blažena Petrlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...