dnes je 8.12.2023

Vnitřní kontroly v příspěvkových organizacíchGarance

4.12.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a příspěvkové organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí (dále jen „příspěvkové organizace”) jsou ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. orgánem veřejné…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

FKSP pro příspěvkové organizaceZáznamGarance

23.11.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 03:34:24

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

FKSP pro příspěvkové organizaceZáznamGarance

4.10.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 03:34:24

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

FKSP pro příspěvkové organizacepřipravujemeGarance

27.9.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

FKSP pro příspěvkové organizaceZáznamGarance

2.6.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 03:54:16

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

FKSP pro příspěvkové organizacepřipravujemeGarance

31.5.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

Vzor vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovou organizacíGarance

11.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023

Přiznání k dani z příjmů NNO za rok 2022Garance

15.3.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nestátními neziskovými organizacemi jsou ty subjekty, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a účtují buď v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., nebo v souladu s vyhláškou č. 325/2015 Sb. Obě vyhlášky jsou prováděcími vyhláškami k zákonu č.…

Vnitřní směrnice - Pravidla o hospodaření s FKSPArchiv

15.1.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022

441 - RezervyGarance

10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

401 - Jmění účetní jednotkyGarance

1.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Nová vyhláška č. 296/2022 Sb.

9.11.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí na svých stránkách informuje o nové vyhlášce č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích.

Účetní konsolidace státu

11.3.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Aktualizace Kontrolních vazeb výkazů č. 59 a Přílohy č. 1 - Přehled vazeb křížových kontrol - PAP a PKP.

Rozpočtová pravidla ÚSCGarance

24.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočtová pravidla upravují problematiku rozpočtů územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), tj. obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti,…

Rozpočtová pravidla státuGarance

20.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozpočtová pravidla upravují problematiku státního rozpočtu České republiky, tj.:

999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtůmGarance

1.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům se používá k provádění souvztažných účetních zápisů proti účtům ve skupinách 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Účetní výkazyGarance

12.11.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní výkazy jsou v podstatě systematicky setříděné přehledy informací na určité úrovni syntetiky vypovídající o majetkové a finanční situaci, o výsledku hospodaření a jeho struktuře, dále o zdrojích a užití peněžních prostředků každé účetní jednotky bez…

Účetní metody zpřesňující oceňování majetku a závazkůGarance

25.3.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZoÚ”), ukládá povinnost vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na základě účetních záznamů poskytovala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční…

Metodiky financování

8.2.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách ve Zprávách MF - číslo 1/2021 Metodiku financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2021 a Metodiku financování krajů pro rok 2021.

Novela oceňovací vyhlášky reaguje na požadavky praxe

23.11.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

S 1. lednem 2021 vstoupí v účinnost Ministerstvem financí připravené novely oceňovacích předpisů.

Stanoviska CHJ k hospodaření ÚSC

13.11.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách několik stanovisek Centrální harmonizační jednotky.

Poskytování stravenek pedagogům v době nařízeného distančního vzdělávání

26.10.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Distanční vzdělávání, byť neprobíhá přímo ve škole, je zcela legitimní součástí vzdělávání podle školského zákona a naplňuje cíle, které právní úprava školám přikazuje plnit.

492 - Konečný účet rozvažnýGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

408 - Opravy předcházejících účetních obdobíGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

491 - Počáteční účet rozvažnýGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Metodický pokyn k řízení rizik spojených s hospodařením obce

13.9.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách Metodický pokyn CHJ č. 7 - Řízení rizik spojených s hospodařením.

Účtový rozvrhGarance

11.6.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtový rozvrh je základním normativním číselníkem informačního systému – účetnictví, který umožňuje příspěvkové organizaci (dále jen „PO”):

Odpovědi MF na dotazy k účetnicvtí příspěvkových organizací

15.4.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách další dotazy a odpovědi k problematice účetnictví.

Monitoring hospodaření ÚSC

21.8.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách monitoring hospodaření územních samosprávných celků.

Konsolidované jednotky státu a další subjekty

30.4.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo aktualizovaný výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu.

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

20.2.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách aktualizovaný výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu.

Účetní metody a postupy - dotazy a odpovědi

5.2.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy.

Zdroje financování činností nadací a nadačních fondůGarance

3.7.2017, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním zdrojem financování u nadací je nadační kapitál. Je peněžním vyjádřením nadační jistiny, která tvoří spolu s tzv. ostatním majetkem celkový majetek nadace, který tato v souladu s § 338 NOZ používá k veškeré svojí činnosti. Je zřejmé, že účetním…

Přehled o peněžních tocíchGarance

2.6.2017, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojmem peněžní tok (cash-flow) se rozumí toková veličina, která odráží přírůstek nebo úbytek peněžních prostředků při jakékoliv činnosti organizace. Představuje tvorbu nebo užití finančních prostředků, resp. často jejich rozdíl za určité období – roční,…

Rozpočtová pravidla územních rozpočtůGarance

27.3.2017, JUDr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti s účinností od 21. 2. 2017 přinesl také změny v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. …

Výčet konsolidovaných jednotek státu

3.3.2017, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo aktualizovaný výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu.

Účetnictví nadaceGarance

2.2.2017, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 4 odst.1 ZoÚ ukládá právnickým osobám povinnost vést účetnictví ode dne vzniku až do dne svého zániku (pro připomenutí – nadace vznikají dnem nabytí účinnosti zápisu do veřejného rejstříku (§ 315…

Nadace - základní pojmyGarance

23.1.2017, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadace v souladu s § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 504/2002 Sb. náleží do skupiny účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Podobnou charakteristiku je možné nalézt i v zákoně o daních z příjmů, konkrétně v § 17a odst.1 ZDP, v…

Veřejná prospěšnostGarance

1.1.2017, Blažena Petrlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2014 je účinný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ”). Jedná se o komplexní právní normu vymezující některé zcela nové právní pojmy, které v minulosti nebyly v právním řádu České republiky…

Účetní konsolidace státu - předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

30.12.2016, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

MF upozornilo na blížící se termín předání výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (seznam).

Nestátní neziskové organizace - základní pojmyGarance

25.11.2016, Ing. Miroslava Nebuželská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zkratka NNO představuje „nestátní neziskovou organizaci” nebo také „nevládní neziskovou organizaci”. Ani jeden z těchto pojmů není v ČR oficiálním právním termínem, nicméně je to v praxi poměrně ustálený a využívaný pojem. NNO zahrnuje právnické osoby, v nichž…

Novela malých rozpočtových pravidel

11.11.2016, Zdroj: Svaz města a obcí ČR

Na projednání v Senátu čeká zákon o rozpočtové odpovědnosti a související změny dalších zákonů.

Elektronická evidence tržebGarance

21.9.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronická evidence tržeb je nová povinnost poplatníků daně z příjmů, která je zavedena zákonem č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb. Některé části tohoto zákona vstupují v účinnost dne 1. 9. 2016, převážná část potom 1. 12. 2016. Současně s tímto zákonem byl…

Evidence - podrozvahováGarance

4.7.2016, Ing. Danuše Prokůpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová osnova a účtový rozvrhGarance

24.6.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro zajištění srovnatelnosti účetních dat a účetní závěrky vydává ministerstvo financí prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, jejichž přílohou je směrná účtová osnova pro typy účetních…

Stravování a stravovací službyGarance

20.6.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklady na účtování věcných a peněžních darů v POGarance

2.6.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní škola obdržela 1. dubna 2016 darovací smlouvu na finanční dar určený na úhradu nájemného za použití sportoviště, kde se bude konat sportovní den. Peněžní prostředky daru ve výši 20 000 Kč byly škole poukázány 4. dubna 2016. ZŠ podala zřizovateli…

Příslušenství pohledávekGarance

30.5.2016, JUDr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový občanský zákoník upřesnil některé postupy týkající se evidence příslušenství pohledávek.

Nahrávám...
Nahrávám...