dnes je 22.5.2024

501 - Spotřeba materiáluGarance

1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

544 - Prodaný materiálGarance

1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

649 - Ostatní výnosy z činnostiGarance

1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

547 - Manka a škodyGarance

1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

122 - Polotovary vlastní výroby - způsob BGarance

10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

121 - Nedokončená výroba - způsob BGarance

10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Účtová skupina 18 - Opravné položky k zásobámGarance

10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

112 - Materiál na skladě - způsob BGarance

10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

123 - Výrobky - způsob BGarance

10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

131 - Pořízení zboží - způsob AGarance

10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

111 - Pořízení materiálu - způsob AGarance

10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

132 - Zboží na skladě - způsob BGarance

10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

504 - Prodané zbožíGarance

1.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Tiskopisy a zúčtovatelné tiskopisyGarance

4.10.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tiskopisy jsou mj. označovány též jako formuláře, blankety nebo dotazníky. Označují se tak listy papíru, na kterých je předtištěn text, grafické prvky (např. rámečky, rubriky) a obvykle v zápatí také výrobní (evidenční) značka a označení výrobce nebo…

543 - Dary a jiná bezúplatná předáníGarance

19.2.2021, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

185 - Opravné položky ke zbožíGarance

11.2.2021, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

139 - Ostatní zásobyGarance

10.2.2021, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Učební pomůcky příspěvkových organizacíGarance

20.10.2020, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přestože pojem „učební pomůcky” není v zákoně o účetnictví uveden, lze ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odvodit, že učební pomůcky jsou předměty,…

Odhady v účetnictví některých vybraných účetních jednotekGarance

12.10.2020, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Termín „odhad” není účetní legislativou nijak speciálně definován. Přímo v zákoně o účetnictví jej nalezneme pouze v části, kde se hovoří o způsobu získání ocenění reálnou hodnotou – tzv. kvalifikovaném odhadu. Mohlo by se proto zdát, že se jedná o problematiku…

ZásobyGarance

29.9.2020, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZoÚ”) v § 2 stanoví, že předmětem účetnictví účetních jednotek, které vedou účetnictví v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu (účtují podvojnými zápisy), je stav a pohyb…

Metodická pomůcka k účtování některých zásob

16.3.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo Metodickou pomůcku k účtování některých zásob v souvislosti s usnesením vlády č. 187 ze dne 9. března 2020 k informaci Ministerstva zdravotnictví o opatřeních Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra v souvislosti s…

644 - Výnosy z prodeje materiáluGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

121 - Nedokončená výroba - způsob AGarance

10.2.2020, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Aktivace a změna stavu zásob vlastní výrobyGarance

25.6.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

O aktivaci ani o změně stavu zásob vlastní výroby (dále také jen „změna stavu”) neúčtují vybrané účetní jednotky (dále jen „VÚJ”) každý den. Jedná se o specifické, avšak nikoliv složité postupy účtování typické například pro výrobní podniky. Nelze však říci,…

Majetek - likvidaceGarance

10.1.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Likvidovat v případě věcí (majetku) znamená něco vyřadit z evidence a případně též majetek znehodnotit nebo zničit způsobem, který není v rozporu s právními předpisy (např. upravujícími životní prostředí nebo zacházení s…

DaryGarance

1.1.2018, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Darovat znamená převést např. věc z majetku dárce do majetku obdarovaného. Předmětem darování kromě věcí (za movitou věc jsou obecně považovány i peněžní prostředky) mohou být též nehmotná práva či poskytnuté…

Darované zásobyGarance

24.4.2017, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezúplatně převzaté zásoby doložené darovací smlouvou zařazujeme mezi věcné dary. K přijetí věcného daru potřebuje příspěvková organizace vždy předchozí písemný souhlas zřizovatele, jak je uvedeno v § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. Převzetí daru se…

Způsoby účtování nakupovaných zásobGarance

18.4.2017, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakupované zásoby se účtují způsobem A nebo způsobem B. Zásoby materiálu na skladě se mohou na analytických účtech členit podle druhu a účelu použití. U zásob zachycených na jednom analytickém účtu je možno použít buď způsob A, nebo způsob B, použití způsobu…

Charakteristika a vymezení zásobGarance

3.4.2017, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby patří do krátkodobého hmotného majetku, protože jejich použitelnost nastane v průběhu účetního období, a tak vstoupí do nákladů.

132 - Zboží na skladě - způsob AGarance

16.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

119 - Materiál na cestěGarance

16.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

123 - Výrobky - způsob AGarance

16.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

138 - Zboží na cestěGarance

16.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

122 - Polotovary vlastní výroby - způsob AGarance

16.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

604 - Výnosy z prodaného zbožíGarance

22.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobkůGarance

22.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

556 - Tvorba a zúčtování opravných položekGarance

19.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

508 - Změna stavu zásob vlastní výrobyGarance

19.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

České účetní standardy č. 701 až č. 710

11.1.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

České účetní standardy č. 701 až č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ke dni 1. ledna…

Změny ČÚS

4.1.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo ve Finančním zpravodaji číslo 7/2015 změny ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění…

181 - Opravné položky k materiáluGarance

24.4.2015, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

507 - Aktivace oběžného majetkuGarance

24.4.2015, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidence - operativníGarance

14.1.2015, Blažena Petrlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetek určený k prodejiGarance

24.9.2014, Ing. Michal Svoboda, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní metoda s názvem Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji neboli ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou je v účetní legislativě vybraných účetních jednotek, včetně příspěvkových organizací, účetní metodou…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Spotřeba potravin na konci roku

30.1.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v ČÚS č. 701, 704, 706 a 707 (FZ č. 8/2012)

5.12.2012, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí vydalo Finanční zpravodaj číslo 8/2012, kterýnapříklad přináší změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002…

Účtování nákupu čipů

21.11.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravné položky k zásobámGarance

22.10.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravné položky lze vytvářet i k zásobám, pokud je splněna podmínka, že se ocenění zásob přechodně snížilo o více než 20 % hodnoty. Opravná položka se tvoří obdobně jako v předchozích příkladech v okamžiku, kdy pominou důvody pro nepřímé snížení…

Nákup nových pneumatik

19.9.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...