dnes je 1.4.2023

Sloučení škol - účtování

20.6.2017, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek na pokrytí ztráty

22.9.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákladový účet pro tvorbu fondů u ZŠGarance

22.11.2014, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Projekt na bezbariérový přístup

22.5.2017, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Investiční příspěvek zřizovatele

4.6.2018, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Transfery územních samosprávných celkůGarance

11.5.2011, JUDr. Ing. David Zimandl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvky a dotace poskytované podle ČÚS 703 - TransferyGarance

2.3.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtování odvodu zřizovateli - dotace k projektu

11.4.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace z Evropské unieGarance

18.12.2018, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymezení základních pojmů a vztahůGarance

23.2.2015, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ztráta uhrazená zřizovatelem

10.6.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování šablon

9.7.2018, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemiGarance

15.2.2016, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Program Erasmus+

2.12.2019, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace od města

17.3.2011, Blažena Petrlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o finanční výpomoci

21.2.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace na sportovní akci

13.8.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sankce za porušení rozpočtové kázně a jejich promíjeníGarance

27.5.2013, Blažena Petrlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Darované zásobyGarance

24.4.2017, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zhodnocení budovy

22.9.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemiGarance

29.1.2019, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

TransferyGarance

2.12.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Použití rezervního fondu

8.11.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozní transfer

18.12.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neproplacená dotace

14.1.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...