dnes je 25.7.2024

Input:

11/2001 F.z., Sdělení k uplatňování plateb příspěvků účastníka penzijního připojištění se státním příspěvkem

11/2001 F.z., Sdělení k uplatňování plateb příspěvků účastníka penzijního připojištění se státním příspěvkem
Sdělení
k uplatňování plateb příspěvků účastníka penzijního připojištění se státním příspěvkem
Ministerstvo financí v návazností na novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) uveřejňuje k zajištění jednotného postupu při prokazování nároku na odpočet částek ze základu daně ve smyslu ust. § 15 odst. 12, ust. § 38k a ust. § 38l zákona možný vzor v příloze.
 
Referent: Ing. Vladimír Burda, tel.: 5704 2587
Č. j.: 391/137 447/2000
Mgr. Jiří Klaus, tel.: 5704 4289
 
Ing. Petr Vrána, te1.: 5704 4277
 
Účelem zveřejnění výše uvedeného vzoru „Potvrzení o platbách příspěvků účastníka penzijního připojištění se státním příspěvkem” je zajistit jednotný postup penzijních fondů, plátců daně, poplatníků a správců daně.
 
Vrchní ředitel sekce 051:
Ing. Bc. Robert Szurman, v. r.
 
Příloha č. 1 k č. j.391/137 447/2000
Vzor:
POTVRZENÍ
o platbách příspěvků účastníka penzijního připojištění se státním příspěvkem ve smyslu zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů
Pan, paní (jméno, příjmení,
Nahrávám...
Nahrávám...