dnes je 22.5.2024

Input:

12/2004 F.z., České účetní standardy - tiskové opravy

12/2004 F.z., České účetní standardy - tiskové opravy
České účetní standardy - tiskové opravy
Ministerstvo financí zveřejňuje tiskové opravy u ČÚS , ke kterým došlo při jejich zpracovávání:
a)  V Českém účetním standardu pro finanční instituce č. 105 odst. 4 správně zní: „Investiční, podílové a penzijní fondy účtují kurzové rozdíly vzniklé zpravidla denním přeceňováním majetku a závazků účtovaných v cizích měnách v účtové skupině 56. Při úbytku majetku nebo závazků se kurzový rozdíl zúčtuje na příslušný účet nákladů v účtové skupině 61 - Náklady na finanční činnosti, nebo v účtové skupině 71 - Výnosy z finančních činností.”
b)  V Českém účetním standardu pro finanční instituce č. 110 odst. 37 správně zní: „Investiční, podílové a penzijní fondy účtují změny reálných hodnot všech derivátů sjednaných za účelem zajištění (zajištění
Nahrávám...
Nahrávám...