dnes je 25.6.2024

Input:

13/2004 F.z., Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (část VII. Fin 2-04 U)

13/2004 F.z., Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (část VII. Fin 2-04 U)
Sdělení Ministerstva financí
k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(část VII. Fin 2-04 U)
 
Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204
Čj.: 111/8 063/2004
 
ze dne 24. 1. 2004
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Finanční zpravodaj č. 2/2001 a č. 1/2/2003).
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004, které nelze definovat platnou rozpočtovou skladbou budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
 
VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu 2004
Název ukazatele
Číslo řádku
Pro kapitoly
Pojistné na důchodové pojištění
7010
313
Institucionální výdaje celkem na výzkum a vývoj
7020
301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
Účelové výdaje celkem na výzkum a vývoj
7030
301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
Národní program výzkumu
7031
301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
Programy v působnosti poskytovatelů
7032
301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
Veřejné zakázky
7033
301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
Specifický výzkum na vysokých školách
7034
307, 314, 333
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
7035
333
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě
7040
304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 358, 372, 374, 375
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě
7041
304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 358, 372, 374, 375
 
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb. nebo z. č. 349/1999 Sb.)
7060
301, 302, 303, 309, 358, 381
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem
7090
304, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 328, 329, 333, 335, 336, 344, 345, 381 327, 349,
v tom:
PHARE
7091
304, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 329, 333, 335, 336, 344, 345, 349, 328, 381
 
ISPA
7092
315, 317
 
SAPARD
7093
317, 329
Na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů
7094
304, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 329, 333, 335, 336, 344, 345, 349, 328, 381
Nahrávám...
Nahrávám...