dnes je 23.7.2024

Input:

15/2003 F.z., Změny a doplnění "Seznamu veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, konaných formou shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách) a pronájmu telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu (§ 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách), podle centrální evidence sbírek vedené Ministerstvem vnitra" (dále jen "Seznam veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi")

15/2003 F.z., Změny a doplnění "Seznamu veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, konaných formou shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách) a pronájmu telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu (§ 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách), podle centrální evidence sbírek vedené Ministerstvem vnitra" (dále jen "Seznam veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi")
Změny a doplnění „Seznamu veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, konaných formou shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb.9 o veřejných sbírkách) a pronájmu telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu (§ 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách), podle centrální evidence sbírek vedené Ministerstvem vnitra” (dále jen „Seznam veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi”).
 
Referenti: Ing. Josef Pomyje, tel. 257 044 285
Č. j.: 53, 54/15 510/2003
Jana Šmídová, 1. 257 042 354
ze dne 19. února 2003
Po redakční závěrce Seznamu veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, uveřejněného pod poř. č. 2 ve Finančním zpravodaji částka 1/1/2003, byly Ministerstvu vnitra příslušnými krajskými úřady nahlášeny změny učiněné dále uvedenými právnickými osobami podle § 5 odst. 5 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách (dále jen „zákon o veřejných sbírkách”), v údajích oznámení o konání veřejné sbírky:
 
a) změna termínu ukončení sbírky (§ 5 odst. 2 písm. c) zákona o veřejných sbírkách)
Evid. u MV pod č. S
Právnická osoba
Sídlo
Doba konání sbírky
Název banky nebo její pobočky Číslo účtu
879
Blaník a City Media, s.r.o.
Korunní 98, 101 00 Praha 10
od: 24.08.2002 do: 24.08.2005
ČSOB a.s.,
pob. Praha 4
č.ú.: 181818185/0300
868
Česká stomatologická komora
Ječná 3, 120 00 Praha 2
od: 26.08.2002 do: 21.03.2003
Komerční banka a.s.,
pob. Praha 2
č.ú.: 86-8970640267/0100
874
Městská knihovna v Praze 1
Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1
od: 26.08.2002 do: 31.08.2005
1. Městská banka, a.s.,
Praha 1
č.ú.: 2000280080/6000
896
Městská knihovna v Praze 1
Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1
od: 29.08.2002 do: 31.08.2005
1. Městská banka, a.s.,
Praha 1
č.ú.: 2000280099/6000
 
891
Nadace Dagmar a Václava Havlových -
Vize 97
Královská zahrada 50, Pražský Hrad, 110 00 Praha 1
od: 26.08.2002 do: 31.12.2003
ING Bank, Zlatý Anděl,
Praha 5 č.
ú.: 1000353089/3500
Nahrávám...
Nahrávám...