dnes je 25.7.2024

Input:

17/2000 F.z., Pokyn č. D-211: k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 103/1999)

17/2000 F.z., Pokyn č. D-211: k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 103/1999)
Pokyn č. D-211
k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 103/1999)
Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatnění mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ukrajinou tento pokyn:
Článek 1
 
Referent: M. Kamanová, tel. 5704 3398
Čj. 251/19 938/2000
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku byla podepsána dne 30. června 1997 v Kyjevě. Smlouva vstoupila v platnost dne 24. ledna 2000. Podle článku 28 se její ustanovení uplatňují takto:
(a)  pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2000 nebo později;
(b)  pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každé daňové období začínající 1. ledna 2000 nebo později.
Článek 2
Podle článků 10 (Dividendy), 11 (Úroky) a 12 (Licenční poplatky) smlouvy mají osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu, nárok na snížení daně vybírané srážkou ve druhém smluvním státě.
Ukrajina
Nahrávám...
Nahrávám...