dnes je 18.5.2024

Input:

17/2003 F.z., Sdělení o uplatňování některých ustanovení zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

17/2003 F.z., Sdělení o uplatňování některých ustanovení zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení
o uplatňování některých ustanovení zákona č. 368/1992 Sb.9 o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 
Referent: Ing. Miloslava Bernardová
Č. j.: 534/137326/2002
tel.: 257043432
ze dne 20. ledna 2003
Podle čl. XIV zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, bylo mimo jiné od 1. ledna 2003 změněno ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, („od poplatků jsou osvobozeny obce, jde-li o úkony prováděné orgány obcí, nebo úkony týkající se výkonu státní správy, který je na ně přenesen”), takto:
„Od poplatků jsou osvobozeny územní samosprávné celky, jde-li o úkony, týkající se výkonu státní správy, kterým jsou pověřeny”.
V důsledku této změny se osvobození předmětného ustanovení vztahuje nejen na obce, ale i na kraje, a to včetně orgánů obcí a krajů, které jsou tímto osvobozeny od správních poplatků za úkony jimi požadované od správních orgánů, za předpokladu, že požadované úkony podléhající správním poplatkům souvisejí s výkonem státní správy, který je zvláštními právními předpisy svěřen do jejich působnosti. To znamená, že toto osvobození se uplatňuje i na úkony prováděné pro obec nebo kraj, popřípadě pro jejich orgány (územně samosprávný celek), orgány jednotlivých územně samosprávných celků České republiky.
Výklad pro účely vybírání správních poplatků podle položek 29 až 31 a položky 151 sazebníku správních poplatků za úkony prováděné od 1. ledna 2003 podle zákona č. 119/2002 Sb.
Dnem 1. ledna 2003 nabyl účinnosti zákon č. 1 19/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), který nahradil právní úpravu platnou do konce roku 2002, tj. zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních). Předměty správních poplatků obsažené v položkách 29 až 31 a v položce 151 sazebníku správních poplatků zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, budou však využívány správním orgánem až do vydání nového zákona o správních poplatcích, jehož účinnost by měla nastat dnem 1. ledna 2004.
Podle dosavadní právní úpravy správních poplatků postupuje správní orgán takto:
Položka 29 písm. a) (vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění).
Správní orgán vybírá správní poplatek tak, jako za řízení prováděné podle předchozí zvláštní právní úpravy při vydání zbrojního průkazu. Podle této položky písm. a) vybírá správní orgán i poplatek za vydání zbrojního průkazu, jehož platnost skončila, s tím, že využije
Nahrávám...
Nahrávám...