dnes je 19.4.2024

Input:

18/2001 F.z., Sdělení k tiskopisu Přehled o počtu zaměstnanců za měsíc prosinec 2000

18/2001 F.z., Sdělení k tiskopisu Přehled o počtu zaměstnanců za měsíc prosinec 2000
Sdělení
k tiskopisu Přehled o počtu zaměstnanců za měsíc prosinec 2000
 
Referent: Ing. Petr Vrána, tel.:5704 4277
č. j. 391/137 448/2000
Za zdaňovací období 1998, 1999 byl plátce dané (zaměstnavatel) povinen podat tiskopis Vyúčtování k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (dále jen „Vyúčtování”) v nové podobě, která zůstává pro podání za zdaňovací období 2000 nezměněná. Podle schválené novely zákona o daních z příjmů č. 492/2000 Sb. vyplývá z čl. II. bod 11 povinnost plátce daně podat s tiskopisem Vyúčtování MFin 5459 - vzor 8 zvláštní přílohu „Přehled o počtu zaměstnanců za měsíc prosinec 2000”, a to do 20. února 2001. Údaje z tohoto tiskopisu MFin 5490 vzor 1 (uveden v příloze) budou podkladem k rozpočtovému určení části vybrané daně do rozpočtů obcí. Vyplnění údajů v tiskopisu (DIČ plátce daně, název plátce, sídlo/bydliště plátce, název místa výkonu práce, počet zaměstnanců) by nemělo být podle uvedených podrobných pokynů problematické. Údaj o názvu obce s přiřazeným číslem obce (ZÚJ) je uveden v příloze Vyhlášky Ministerstva financí ze dne 14. prosince 2000 č. 456/2000 Sb., o stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na stanovené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů v roce 2001, která vyšla ve Sbírce zákonů ČR v částce 129. Tato vyhláška s přílohou je zveřejněna na internetu na www.mfcr.cz a je dostupná:

l. cesta
www.mfcr.cz
Resort MF (nabídka na stránce vlevo)
Daňová správa (nabídka na stránce vlevo) - kliknout myší
Daňové přiznání a placení daní (nabídka na pravé straně)
Daňové tiskopisy - NOVÉ (nabídka na pravé straně) - kliknout myší
Databáze daňových tiskopisů
- Vyhláška 456/2000 Sb. s přílohou
2. cesta
www.mfcr.cz
Legislativa (nabídka na stránce vlevo)
Vyhlášky (nabídku na stránce vlevo) - kliknout myší
Vyhláška 456/2000 Sb. s přílohou
3. cesta
www.mfcr.cz
Daňové tiskopisy (nabídka na stránce vlevo) - kliknout myší
Databáze daňových tiskopisů
Vyhláška 456/2000 Sb. s přílohou
K vyhledání údaje „Číslo obce (ZÚJ)” z této přílohy pro vyplňování sloupce 6 Přehledu se nejprve v příloze zvolí okres, do kterého hledaná obec přísluší. V dalším kroku se zvolí obec ve vybraném okresu, které je přiřazeno „Číslo obce (ZÚJ)”.
 
Ředitel odboru 39:
Ing. Stanislav Špringl, v. r.
 
Příloha:
Přehled o počtu zaměstnanců za měsíc prosinec 2000
Vzor tiskopisu viz Fin. zpravodaj 1/2001, str. 88
POKYNY
Finančnímu úřadu v, ve, pro - Uveďte sídlo správce dané (finančního úřadu), které je uvedeno na registraci k dani.
Daňové identifikační číslo (DIČ) - Uveďte přidělené Daňové identifikační číslo (DIČ).
01 Název plátce daně - Uveďte, jste-li právnická osoba, své obchodní jméno
Nahrávám...
Nahrávám...