dnes je 22.5.2024

Input:

2/2001 F.z., Postup při zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 2000 a jejich finančním vypořádání a při zúčtování dotací poskytnutých okresním úřadům a obcím prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů v roce 2000 a jejich finančním vypořádání

2/2001 F.z., Postup při zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 2000 a jejich finančním vypořádání a při zúčtování dotací poskytnutých okresním úřadům a obcím prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů v roce 2000 a jejich finančním vypořádání
Postup
při zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 2000 a jejich finančním vypořádání a při zúčtování dotací poskytnutých okresním úřadům a obcím prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů v roce 2000 a jejich finančním vypořádání
Ministerstvo financí vydává pro zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, neziskových, rozpočtových, příspěvkových a podobných organizací a ústředních orgánů ke státnímu rozpočtu za rok 2000 a jejich finanční vypořádání a pro zúčtování dotací poskytnutých okresním úřadům a obcím prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů v roce 2000 a jejich finanční vypořádání tento „Postup”.
I. Zúčtování a finanční vypořádání výdajů určených na financování programů
Přílohy č. 1 až 10
Přílohy č. 1 až 10 k č. 2/2001 FZ viz Fin. zpravodaj 2001, čá. 1, str. 44 až 70
 
Referent: Ing. Ondrůšek, tel. 5704 2624
Č. j. 115/134 687/2000
 
ze dne 20. prosince 2000
1. Předmětem zúčtování a finančního vypořádání jsou výdaje (kapitálové i běžné) určené na financování programů (vč. odstraňování povodňových škod) z prostředků státního rozpočtu podle Zásad pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou, vydaných Ministerstvem financí čj. 113/5 095/2000, uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 3/2000, vedené v Informačním systému Ministerstva financí (dále jen ISPROFIN MF).
2. Příkazy k úhradě faktur za investiční práce a dodávky provedené v roce 2000 předloží investoři v termínech dohodnutých s bankou, nejpozději do 28. prosince 2000. Příkazy k úhradě u ČNB lze výjimečně předkládat ještě do 9. 1. 2001. Příkazy však musí být výrazně označeny „dodatky” a splatnost na nich musí být 31. 12. 2000. Příkazy předložené do 9. 1. 2001 budou uhrazeny do 11. 1. 2001. Příkazy k úhradě faktur z prostředků dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím účtů vedených Českou spořitelnou, a. s. s označením „dodatky” budou jednotlivé pobočky spořitelny přijímat počínaje 21. prosincem 2000 do 28. prosince 2000, výjimečně do 10.00 hod. dne 29. prosince 2000 po dohodě s bankou. Na všech příkazech bude uvedena splatnost 31. 12. 2000. Příkazy s označením „dodatky” provede ČS, a. s. nejpozději 2. ledna 2001. Z účtů Ministerstva dopravy a spojů a Ministerstva zemědělství vedených u KOB budou zůstatky prostředků státního rozpočtu poukázány do ČNB ve dvou termínech, a to z neinvestičních účtů do 28.
Nahrávám...
Nahrávám...