dnes je 15.7.2024

Input:

2/2003 F.z., Seznam veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, konaných formou shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách) a pronájmu telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu (§ 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách), podle centrální evidence sbírek vedené Ministerstvem vnitra

2/2003 F.z., Seznam veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, konaných formou shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách) a pronájmu telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu (§ 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách), podle centrální evidence sbírek vedené Ministerstvem vnitra
Seznam
veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, konaných formou shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách) a pronájmu telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu (§ 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách), podle centrální evidence sbírek vedené Ministerstvem vnitra
 
Referenti: Ing. Josef Pomyje, tel.: 25704 4285
Č. j.: 53,54/1748/2003
Jana Šmídová, tel.: 25704 2354
ze dne 9. 1. 2003
Ministerstvo financí uveřejňuje pro potřebu územních finančních orgánů a pro informaci daňovým subjektům a ostatní veřejnosti souhrnný seznam povolených veřejných sbírek ve prospěch postižených katastrofálními povodněmi, které postihly některé oblasti České republiky v srpnu roku 2002, konaných formou shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných sbírkách) a pronájmu telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu (§ 9 odst. 1 písm. f) zákona o veřejných sbírkách), vycházející z centrální evidence sbírek vedené Ministerstvem vnitra.
Součástí seznamu nejsou povolené veřejné sbírky ve prospěch postižených povodněmi, konané prostřednictvím
-  sběracích listin (§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných sbírkách),
-  pokladniček v místech určených k přijímání příspěvků (§ 9 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných sbírkách),
-  prodeje předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně (§ 9 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných sbírkách),
-  prodeje vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek (§ 9 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných sbírkách).
Seznam je uveřejňován v návaznosti na Pokyn D-240 vydaný pro potřebu daňové veřejnosti Ústředním finančním a daňovým ředitelstvím pod poř. č. 49 ve Finančním zpravodaji částka 7-8/2002, jehož obsahem je Informace daňovým subjektům k postupu řešení důsledků povodní v oblasti účetnictví a daní z příjmů a o osvobození od správních a soudních poplatků.
S ohledem na skutečnost, že shora uvedený pokyn neupravuje postup při prokazování darů poskytnutých ve prospěch postižených povodněmi poplatníky s příjmy ze závislé činnosti a s funkčními požitky, uvádíme, že
Nahrávám...
Nahrávám...