dnes je 22.5.2024

Input:

21/2000 F.z., Dodatek k opatření MF č. 16/2000 (část VII. finančního výkazu Fin RO 2-04 - závazné ukazatele)

21/2000 F.z., Dodatek k opatření MF č. 16/2000 (část VII. finančního výkazu Fin RO 2-04 - závazné ukazatele)
Dodatek
k opatření MF č. 16/2000 (část VII. finančního výkazu Fin RO 2-04 - závazné ukazatele)
 
Referent: Ing. I. Matějková, tel. 5704 3109
Č. j.: 111/35 372/2000
 
ze dne 18. dubna 2000
Tímto dodatkem se doplňuje opatření Ministerstva financí ČR ze dne 13. listopadu 1997, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů č. 72/1997 (vydané ve Finančním zpravodaji č. 11/1997), ve znění dalších doplňků (č. 79/1998 - FZ č. 11/1998, č. 52, 53, 54/1999 - FZ č. 9-10/1999, č. 2/2000 - FZ č. 1/2000 a č. 16/2000 - FZ č. 3/2000) takto:
Příloha č. 6 - vysvětlivky k finančnímu výkazu Fin RO 2-04 U,
bod 9. Část VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu:
(1) Přehled kapitol vyplňující tuto část se upravuje a doplňuje následovně:
 
Název ukazatele
Číslo řádku
Pro kapitoly
Výdaje na Program podpory oprav bytového fondu
7550
317
Programy oprav bytového fondu (ČMZRB)
7560
317
(2) Do finančního výkazu Fin RO 2-04 U VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu se doplňují řádky:
 
VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu
Název ukazatele
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
text
r
71
72
73
Výdaje na Program podpory oprav bytového fondu
7550
 
 
 
Programy oprav bytového fondu (ČMZRB)
7560
 
 
 
(3) Údaje nově zavedených řádků budou vyplněny již za období 02/2000.
(4) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(5) Opatření nabývá účinnosti dnem 21. dubna 2000.
Ředitelka odboru státního rozpočtu
Ministerstva financí:
Ing. Renata Mládková, CSc.,v. r.
Nahrávám...
Nahrávám...