dnes je 22.5.2024

Input:

26/2002 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb. (část VII. Fin 2-04U)

26/2002 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb. (část VII. Fin 2-04U)
Sdělení
k vyhlášce č. 16/2001 Sb. (část VII. Fin 2-04U)
 
Referent: Ing. M. Kolitsch, tel. 5704 3204
Čj. 111/8 316/2002
 
ze dne 31. ledna 2002
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb. (Sbírka zákonů č. 4/2001; Finanční zpravodaj č. 2/2001).
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002, které nelze definovat platnou rozpočtovou skladbou, budou uvedeny do části VII. Fin 2-04U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
VII Vybrané závazné ukazatele
 
Název ukazatele
Číslo řádku
Pro kapitoly
Pojistné na důchodové pojištění
7010
313
Celkové institucionální prostředky na výzkum a vývoj
7020
301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 321, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 345, 346, 348, 361, 375, 380
Celkové účelové prostředky na výzkum a vývoj
7030
301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 321, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 345, 346, 348, 361, 375, 380
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve statní správě
7040
304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 341, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 358, 374, 375 380
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě
7041
304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 341, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 358, 374, 375, 380
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z č. 236/1995 Sb. nebo z č. 349/1999 Sb.)
7060
301, 302, 303, 309, 358, 381
Vrcholné státní návštěvy
7070
306, 398
Splátka jistiny úvěru ČD
7120
327
Doprovodný sociální program pro ČD
7121
327
Podpora pořízení a obnovy vozidel MHD
7122
327
Podpora pořízení a obnova vozidel autobusové dopravní obslužnosti
7123
327
Podpora agrokomplexu:
 
 
 
7131
329
 
7132
329
 
7133
329
 
7134
329
Podpora lesnímu hospodářství
7140
329
Program studií odtokových poměrů a preventivních protipovodňových opatření
7150
329
Program pro stanovení zátopových území
7160
329
Údržba a provoz vodní cesty
7161
329
Protipovodňová opatření
7162
329
Přímé dotace vodnímu hospodářství
7163
329
Neinvestiční transfery vysokým školám bez výdajů specifikovaných MŠMT
7170
333
Regionální školství - běžné výdaje bez výdajů specifikovaných MŠMT
7181
333
Ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly bez výdajů specifikovaných MŠMT
7190
333
Podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy bez výdajů specifikovaných MŠMT
7200
333
Z výdajů na registrované CNS:
 
 
plat duchovních
7211
334
pojistné duchovních
7212
334
plat administrativy
7213
334
pojistné administrativy
7214
334
prostředky na věcné náklady CNS
7215
334
prostředky na údržbu církevního majetku
7216
334
Podpora českých divadel
7220
334
Program záchrany architekt. dědictví
7230
334
Nahrávám...
Nahrávám...