dnes je 23.7.2024

Input:

26/2003 F.z., Pokyn č. D-252: Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě)

26/2003 F.z., Pokyn č. D-252: Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě)
Pokyn č. D-252
Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě)
 
Vyřizuje: Ladislav Capoušek, tel.: 257 042 233
Čj.: 471/14 664/2003
 
ze dne 4. 3. 2003
Článek 1
Předmět úpravy
1.  Tento pokyn upravuje podmínky pro podání v daňových věcech v elektronické podobě učiněná prostřednictvím datové zprávy, opatřené zaručeným elektronickým podpisem podle § 21 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSDP”), a zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEP”).
2.  Pokyn dále upravuje podmínky pro podání v daňových věcech učiněná na počítačové sestavě s doručením datové zprávy, neopatřené zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení ZEP. Při podání se vychází ze znění ZSDP.
Článek 2
Technické podmínky pro podání
1.  Pro podání v daňových věcech musí být datová zpráva ve tvaru stanoveném pro tento účel Ministerstvem financí. Struktura a tvar jsou přesně zveřejněny na internetové stránce ministerstva financí http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/index.html.
2.  Při podání v daňových věcech na technickém nosiči dat lze použít disketu 3,5'' formátovanou operačním systémem MS-DOS či WINDOWS s kapacitou 1,44 MB nebo síť Internet. K aplikaci v síti Internet se lze připojit prostřednictvím prohlížeče Microsoft Internet Explorer verze 5.01 a vyšší, který musí mít nainstalované prostředí Java.
3.  Podrobnější informace naleznete na shora uvedené internetové stránce.
Článek 3
Podání učiněná prostřednictvím datové zprávy, opatřené zaručeným elektronickým podpisem
1.  Při podání učiněném prostřednictvím datové zprávy, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, se postupuje podle § 21 ZSDP. Opatření datové zprávy zaručeným elektronickým podpisem vyplývá ze znění ZEP. Kvalifikovaný certifikát musí obsahovat takové údaje, aby osoba byla jednoznačně identifikovatelná. Jako jednoznačný identifikátor pro kvalifikovaný certifikát používá správce daně bezvýznamový identifikátor MPSV. O uvedení tohoto identifikátoru v certifikátu je nutné požádat příslušnou certifikační autoritu při vystavování kvalifikovaného certifikátu.
2.  Po odeslání datové zprávy prostřednictvím sítě Internet a po jejím přijetí společným technickým zařízením správců daně (viz § 21 odst. 7 ZSDP) je tímto technickým zařízením potvrzeno přijetí datové zprávy. Na tomto „Potvrzení přijetí podání” jsou uvedeny časové údaje o přijetí datové zprávy na společné technické zařízení správců daně.
3.  V případě, že má podání vady postupuje správce daně podle § 21 odstavec 8 ZSDP.
Článek 4
Podání v daňových věcech učiněná na počítačové sestavě s doručením datové zprávy, neopatřené zaručeným elektronickým podpisem
1.  Daňové přiznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy, neopatřené zaručeným elektronickým podpisem, se podává správci daně podle § 40 odst. 2 ZSDP na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totožné s
Nahrávám...
Nahrávám...