dnes je 17.4.2024

Input:

30/2000 F.z., "Vybrané ukazatele ve sledovaném pololetí - pol. ... 200x (POL 1)", "Přehled o vývoji vybraných pojistných kmenů - pol. ... 200x (POL 2)" a "Komentář k výkazu POL 1 a POL 2" podle § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

30/2000 F.z., "Vybrané ukazatele ve sledovaném pololetí - pol. ... 200x (POL 1)", "Přehled o vývoji vybraných pojistných kmenů - pol. ... 200x (POL 2)" a "Komentář k výkazu POL 1 a POL 2" podle § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
„Vybrané ukazatele ve sledovaném pololetí - pol. ... 200x (POL 1)”, „Přehled o vývoji vybraných pojistných kmenů - pol. ... 200x (POL 2)” a „Komentář k výkazu POL 1 a POL 2” podle § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
 
Referent: Ing. Alexander Višňák, tel. 5704 2529
Čj. 322/37 281/2000
 
ze dne 17. května 2000
Tabulky „Vybrané ukazatele ve sledovaném pololetí... (POL 1)” a „Přehled o vývoji vybraných pojistných kmenů... (POL 2)” jsou otištěny na následujících stranách 212-214, „Komentář k výkazu POL 1 a POL 2” na str. 215.
 
POL1
Vybrané ukazatele ve sledovaném pololetí
_. pololetí 200_
Pojišťovna:
č. ř.
Ukazatel
jedn.
 
1
Předepsané pojistné celkem
tis. Kč
 
2
z toho: neživotní pojištění
tis. Kč
 
3
životní pojištění
tis. Kč
 
4
Počet pojistných smluv ke konci pololetí
ks
 
5
v tom: neživotní pojištění
ks
 
6
životní pojištění
ks
 
7
Počet nově uzavřených pojistných smluv celkem
ks
 
8
v tom: neživotní pojištění
ks
 
9
životní pojištění
ks
 
10
Průměrný evidenční počet zaměstnanců
fyz. osoby
 
11
Mzdy - bez ostatních osobních nákladů
tis. Kč
 
12
Ostatní osobní náklady
tis. Kč
 
13
Počet zprostředkovatelů-agentů celkem
osoby
 
14
v tom: agenti fyzické osoby
osoby
 
15
agenti právnické osoby
osoby
 
16
Celkové výnosy
tis. Kč
 
17
Celkové náklady
tis. Kč
 
Datum:
Vypracoval:
tel.:
Schválil:
 
POL2
Přehled o vývoji vybraných pojistných kmenů
_. pololetí 200_
Pojišťovna:
 
 
 
odvětví životních pojištění podle přílohy zákona
 
2.1. Životní pojištění
 
pro případ smrti nebo dožití, svatební a kapitalizace
důchodové
A1 až A3 spojené s investičním fondem
doplněk - úraz a nemoc
Životní pojištění celkem
č. ř.
Ukazatel
jedn.
A1, A2, A5
A3
A4
A6
A1 - A6
1
Předepsané pojistné celkem
tis. Kč
 
 
 
 
 
2
z toho: u nově uzavřených smluv
tis. Kč
 
 
 
 
 
3
Předepsané pojistné postoupené zajišťovatelům
tis. Kč
 
 
 
 
 
4
Počet smluv ke konci pololetí
ks
 
 
 
 
 
5
Počet nově uzavřených smluv
ks
 
 
 
 
 
6
Počet předčasně ukončených smluv
ks
 
 
 
 
 
7
Náklady na pojistná plnění
tis. Kč
 
 
 
 
 
8
z toho: u předčasné ukončených smluv
tis. Kč
 
 
 
 
 
9
Počet vyřízených pojistných událostí
ks
 
 
 
 
 
10
Počet nevyřízených pojistných událostí
ks
 
 
 
 
 
11
Rezerva na pojistná plnění
tis. Kč
 
 
 
 
 
Datum:
 
 
 
 
Vypracoval:
tel.:
Schválil:
 
 
POL2
Přehled o vývoji vybraných pojistných kmenů
_. pololetí 200_
Pojišťovna:
 
skupiny neživotních pojištění podle přílohy zákona č. 363/1999 Sb.
 
2.2. Neživotní pojištění
úrazu a nemoci
motorových vozidel
požáru a jiných majetkových škod
Letecké, vnitro-zem. plavby a námoř. přepravo-vaných věcí
odpověd-nosti za škodu
úvěru a záruky
jiných ztrát
Neživotní pojištění celkem
č. ř.
Ukazatel
jedn.
B1, B2
B3, B7, B10
B8-B9
B4-B7, B11, B12
B13
B14 - B15
B16 - B18
B1 - B18
1
Předepsané pojistné celkem
tis. Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
Nahrávám...
Nahrávám...