dnes je 18.5.2024

Input:

30/2001 F.z., Způsob poskytovaní účelových prostředků ze státního rozpočtu na projekty výzkumu a vývoje příjemcům a spolupříjemcům

30/2001 F.z., Způsob poskytovaní účelových prostředků ze státního rozpočtu na projekty výzkumu a vývoje příjemcům a spolupříjemcům
Způsob poskytovaní účelových prostředků ze státního rozpočtu na projekty výzkumu a vývoje příjemcům a spolupříjemcům
 
Referent: Ing. Ondrůšek, tel.: 5704 2624
Čj. 115/15 233/2001
 
ze dne 9. března 2001
Ministerstvo financí v návaznosti na ustanovení § 14, 16, 17, 23, 53 a 65 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) a § 1 písm. a), c), d), § 15 odst. 4 nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu, stanoví:
1. Poskytovatel uvolňuje ze svého rozpočtu jednotlivým příjemcům podle charakteru jejich činnosti účelové prostředky na řešení projektů výzkumu a vývoje podle jejich druhu ve výši a termínech stanovených v jeho rozhodnutí nebo ve smlouvě o jejich poskytnutí
a)  organizační složce státu rozpočtovým opatřením,
b)  právnické osobě s výjimkou státní příspěvkové organizace stanovením limitu pro čerpání neinvestičních prostředků z bankovního účtu s předčíslím 2049 a pro
Nahrávám...
Nahrávám...