dnes je 17.6.2024

Input:

31/2000 F.z., Dodatek II. k opatření MF č. 16/2000 (část VII. finančního výkazu Fin RO 2-04 - závazné ukazatele)

31/2000 F.z., Dodatek II. k opatření MF č. 16/2000 (část VII. finančního výkazu Fin RO 2-04 - závazné ukazatele)
Dodatek II. k opatření MF č. 16/2000
(část VII. finančního výkazu Fin RO 2-04 - závazné ukazatele)
 
Referent: Ing. I. Matějková, tel. 5704 3109
Č. j.: 111/79 112/2000
 
ze dne 23. srpna 2000
Tímto dodatkem se doplňuje opatření Ministerstva financí ČR ze dne 13. listopadu 1997, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů č. 72/1997 (vydané ve Finančním zpravodaji č. 11/1997), ve znění dalších doplňků (č. 79/1998 - FZ č. 11/1998, č. 52, 53, 54/1999 - FZ č. 9-10/1999, č. 2/2000 - FZ č. 1/2000 a č. 16/2000 - FZ) takto:

Příloha č. 6 - vysvětlivky k finančnímu výkazu Fin RO 2-04 U,
bod 9. Část VII.
Nahrávám...
Nahrávám...