dnes je 25.6.2024

Input:

314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Krátkodobé poskytnuté zálohy se vykazují v rozvaze v položce B.II.4.  
1. Krátkodobá poskytnutá záloha na nákup materiálu, zboží a služeb   Nejedná se o zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  
a) krátkodobá poskytnutá záloha z běžného účtu  314 241  
b) krátkodobá poskytnutá záloha v hotovosti  314 261  
c) z krátkodobého úvěru  314 281  
2. Vyúčtování krátkodobé poskytnuté zálohy    
a) vyúčtování krátkodobé poskytnuté zálohy proti závazkům vůči dodavatelům  321 314  
b) vyúčtování krátkodobé poskytnuté zálohy proti ostatním krátkodobým závazkům  378 314  
3. Vrácení krátkodobé poskytnuté zálohy    
a) vrácení krátkodobé poskytnuté zálohy na běžný účet  241 314  
b) vrácení krátkodobé poskytnuté zálohy do pokladny  261 314  
4. Vyřazení pohledávky    
a) vyřazení pohledávky do nákladů  557 314  
5. Kurzové rozdíly   § 70 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
a) kurzové ztráty  563 314  
b) kurzové zisky  314 663  
6. Vyúčtování DPH u plátce daně z přidané hodnoty na základě daňového dokladu vystaveného příjemcem platby hrazené předem    
a) vyúčtování DPH proti poskytnuté záloze – uplatnění nároku na odpočet DPH plátcem DPH  343 314 Tento způsob účtování je pouze jednou z možností účtování uplatnění nároku na odpočet u poskytnutých záloh.  


Poznámka

Položka "B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy" obsahuje podle § 22 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., částky krátkodobých poskytnutých záloh a závdavků dodavatelům před splnění smlouvy dodavatelem.


Příklad účtování o poskytnuté záloze u neplátce DPH:

Č. Text MD D Částka v Kč 
1. Krátkodobá poskytnutá záloha v hotovosti na dodání služeb 314 261 10 000 Kč  
2. Přijatá faktura od dodavatele za služby 518 321 24 000 Kč  
3. Vyúčtování krátkodobé poskytnuté zálohy 321 314 10 000 Kč  
4.  Doplatek faktury dodavateli z bankovního účtu 321 241 14 000 Kč  


Příklad účtování o

Nahrávám...
Nahrávám...