dnes je 22.5.2024

Input:

33/2002 F.z., Sdělení doplňující Sdělení MF k vyhlášce č. 16/2001 Sb., část VII. Fin 2-04 U

33/2002 F.z., Sdělení doplňující Sdělení MF k vyhlášce č. 16/2001 Sb., část VII. Fin 2-04 U
Sdělení
doplňující Sdělení MF k vyhlášce č. 16/2001 Sb., část VII. Fin 2-04 U
Ministerstvo financí vydalo Sdělení MF čj. 111/8 316/2002 ze dne 31. ledna 2002 (publikované pod č. 26 ve Finančním zpravodaji č. 2/2002), kterým zveřejňuje obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnoceni plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U).
 
Referent: Ing. M. Kolitsch, tel. 5704 3204
Čj. 111/28 781/2002
 
ze dne 22. března 2002
1. Do výčtu vybraných závazných ukazatelů byl chybně zahrnut ukazatel „Financování školství” (číslo řádku 7851). Tento ukazatel je definován pomocí rozpočtové skladby, tudíž nebude vyplňován do části VII. finančního výkazu Fin 2-04 U.
2. Doplnění Fin řádků pro kapitolu 329 Ministerstvo zemědělství ukazatel „Odbahnění rybníků” (číslo řádku 7164), ukazatel „Činnosti správy povodí a plánování” (číslo řádku 7165) a ukazatel „Údržba a opravy zemědělských vodních toků” (číslo řádku 7166).
3. Doplnění Fin řádků pro kapitolu 335
Nahrávám...
Nahrávám...