dnes je 18.5.2024

Input:

36/2002 F.z., Výklad k některým ustanovením zákona č. 450/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

36/2002 F.z., Výklad k některým ustanovením zákona č. 450/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Výklad
k některým ustanovením zákona č. 450/2001 Sb.,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Referent: Ing. Rudolf Kotrba, tel. 5704 2495
Čj. 124/16 379/2002
Dne 31. prosince 2001 nabyl účinnosti zákon č. 450/2001 Sb., kterým byly novelizovány zákony o obcích, o krajích, o hl. m. Praze a další zákony. Z přijatých ustanovení tohoto zákona vyplývají některé nejasnosti. Ministerstvo financí vydává výklad některých ustanovení tohoto zákona.
I. Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
1. „Uzavření smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky ze zahraničí schvaluje vláda”
Schválení podléhají smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky uzavřené mezi obcí a subjektem, jehož sídlo (u nepodnikajících fyzických osob trvalé bydliště) je mimo území České republiky a jehož činnost se neřídí právním řádem České republiky.
Žádosti o schválení budou obce předkládat cestou Ministerstva financí. Žádost musí obsahovat návrh smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky, doklad o souhlasu zastupitelstva obce s uzavřením této smlouvy a výpočet ukazatele dluhové služby. Ministerstvo financí si vyhrazuje možnost vyžádat od obce i další dokumenty související se záměrem uzavřít předmětnou smlouvu.
2. „Emise komunálních obligací schvaluje vláda”
Žádosti o schválení budou obce předkládat cestou Ministerstva financí. Žádost musí obsahovat prospekt dluhopisu, náležitosti
Nahrávám...
Nahrávám...