dnes je 18.5.2024

Input:

39/2002 F.z., Oprava Opatření, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001

39/2002 F.z., Oprava Opatření, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001
Oprava
Opatření, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001
Ve Finančním zpravodaji č. 1/1/2002 v Opatření, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001 došlo k několika chybám. Správné znění je následující:
1.V Příloze č. 2 Čl. VI - Vysvětlivky k rozvaze sestavené ve zjednodušeném rozsahu v rámci aktiv u položky B.II. Dlouhodobý hmotný majetek správný součet je „součet B.II.1. až B.II.7”.
2. V Příloze č. 2 Čl. VI - Vysvětlivky k rozvaze sestavené ve zjednodušeném rozsahu v rámci aktiv u položky C.IV.2. Účty v bankách se zrušuje číslo „222”.
3. V Příloze č. 2 Čl. VI - Vysvětlivky k rozvaze sestavené ve zjednodušeném rozsahu v rámci aktiv u položky C.IV.3. Krátkodobý finanční majetek a u položky
Nahrávám...
Nahrávám...