dnes je 19.4.2024

Input:

42/2001 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

42/2001 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb.
Sdělení
k vyhlášce č. 16/2001 Sb.
 
Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 5704 3204
Č. j.: 111/37 822/2001
 
ze dne 18. dubna 2001
Zveřejňujeme následující sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., o způsobech, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků:
I.
V Příloze č. 5, bod 18. část X. Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, státních právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB) se za písm. c) rozšiřuje číselník bankovních účtů o název bankovního účtu „Fond odměn” s kódem 09. Upravená tabulka je následující:
 
Kód
Název bankovního účtu
01
Běžné účty státních fondů
02
Rezervní fond
03
Fond reprodukce majetku
04
Fond kulturních a sociálních potřeb
05
Učet cizích prostředků (depozitní)
06
Běžný účet
07
Ostatní běžné účty
08
Běžné účty v cizí měně v přepočtu na Kč dle platného kurzu
09
Fond odměn
II.
Doplňuje se
Nahrávám...
Nahrávám...