dnes je 23.2.2019
Input:

435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti, ve znění účinném k 1.1.2018

č. 435/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. května 2004
o zaměstnanosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
168/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
v. § 25 odst. 1 mění písm. q)
202/2005 Sb.
(k 27.5.2005)
v § 13 mění odst. 3 písm. c) a ruší odst. 4
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
mění, 17 novelizačních bodů
350/2005 Sb.
(k 13.10.2005)
v § 97 písm. g) ruší slova
382/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění 34 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 138 nahrazuje slovo
428/2005 Sb.
(k 24.11.2005)
v § 87 a § 102 odst. 1 mění písm. j) a k), v § 98 písm. j) ruší slovo a v § 98 doplňuje písm. l), včetně nového znění poznámky pod čarou
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 82 odst. 4 a v § 141 odst. 4 nahrazuje slova
495/2005 Sb.
(k 23.12.2005)
v § 81 odst. 2 písm. b ruší a vkládá slova
109/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 10 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 8 odst. 1 písm. n) vkládá bod 5
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 8 odst. 1 písm. b) a j), § 50 odst. 6, § 51 odst. 1 a 2, § 114 odst. 2, § 122 odst. 5; vkládá v 57 odst. 2, nová přech. ustanovení
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 5 písm. c) bodu 5 vkládá slova
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
mění § 87, § 98 a § 102
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 97 mění písm. g), f) a vkládá písm. h), mění § 99 písm. a)
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
v § 35 vkládá odst. 2
264/2006 Sb.
(k 7.6.2006)
mění § 41 odst. 3 písm. f), § 113 odst. 5, § 139 odst. 2 písm. a), b) a c), § 140 odst. 2 písm. b) a c), § 139 odst. 5 písm. a)
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění v § 5 písm. e), § 69 odst. 6, § 89, § 121 odst. 5, § 132 odst. 1, § 140 odst. odst. 4 písm. b; ruší § 13 a v § 140 odst. 1 písm. b), nové přechodné ustanovení
159/2007 Sb.
(k 2.7.2007)
v § 111 odst. 3 mění slova
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
v § 25 odst. 1 písm. o) vkládá slova
213/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
mění § 5 písm. c), § 41 odst. 3 písm. e) a f), nové přechodné ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 25 odst. 1 písm. o), § 30 odst. 4, § 39 odst. 2, § 50 odst. 7, § 54 odst. 1 a § 78; nová přechodná ustanovení
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
vkládá slova v § 69 odst. 6 a v § 121 odst. 5
379/2007 Sb.
(k 21.12.2007)
vkládá v § 3 odst. 3, ruší v § 97 písm. a) a h), v § 98 mění písm. c) a vkládá písm. n)
57/2008 Sb.
(k 12.3.2008)
mění § 103
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 60 odst. 3, § 61 odst. 2 písm. a) a § 61 odst. 4 písm. a)
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 25 odst. 2 písm. d), § 29 písm. c) a § 33 odst. 1 písm. h)
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 25 odst. 2 písm. d) (původně písm. f), § 41 odst. 3 písm. b), § 56 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. c), § 67 odst. 2 písm. a) a b), § 69 odst. 5; nová přechodná ustanovení
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 220 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
479/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 78, § 98 písm. p), § 104 odst. 2, § 113 odst. 5, § 116 odst. 2; nová přechodná ustanovení
479/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 7 odst. 3, § 8 odst. 1, § 9, § 67, § 140 odst. 3, ruší § 9a a § 9b
ÚZ 68/2009 Sb.
 
 
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
mění § 25 odst. 1 písm. n), v § 78 mění odst. 3 a vkládá odst. 12, nové přechodné ustanovení
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 6 odst. 1 písm. l), § 8 odst. 1 písm. l), § 14 odst. 3 písm. b), § 60, § 6, § 62 odst. 3; vkládá nový § 61a; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 5 písm. a) bod 1 a 2, § 62 odst. 2; vkládá nový § 147c
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 82 odst. 3 a 4; ruší v § 141 odst. 5 a 7
326/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
původně vkládal nový § 50a - změna neprovedena - před nabytím účinnosti bylo novelizační ustanovení zrušeno, viz zák. č. 362/2009 Sb.
362/2009 Sb.
(k 20.10.2009)
ruší § 50a, (který měl být vložen zák. č. 326/2009 Sb. k 1.11.2009)
149/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá větu v § 78 odst. 2; nové přechodné ustanovení
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 34 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 20 novelizačních bodů
427/2010 Sb.
(k 1.5.2011)
mění § 37a odst. 3 a 4, § 37b odst. 3 a 4, § 89
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění, celkem 82 novelizačních bodů
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 34 novelizačních bodů
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 39 odst. 2 a § § 54 odst. 1
367/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 91 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění v části první nadpis hlavy V, § 9, § 21, § 69 odst. 5, § 80 písm. a), § 122 odst. 3 písm. d), § 140 odst. 3, § 147
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 60, § 63, § 65; nová přechodná ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 25 odst. 1 písm. c) a o)
1/2012 Sb.
(k 5.1.2012)
mění, celkem 35 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 25 odst. 1 písm. p), § 53 odst. 1, § 75, § 76
nález ÚS
437/2012 Sb.
(k 10.12.2012)
ruší ustanovení § 30 odst. 2 písm. d)
505/2012 Sb.
(k 31.12.2012)
mění § 53 odst. 1
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 25, § 60 odst. 2 a 3, § 121 odst. 4 písm. a), § 122 odst. 1, § 147c
306/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 53 odst. 1; nová přechodná ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 126, § 129, § 132, § 139, ruší § 84, § 128, § 130, § 131, § 133 a § 134; nové přechodné ustanovení
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění, celkem 28 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
136/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 54 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
nález ÚS
219/2014 Sb.
(k 20.10.2014)
ruší slova v § 140 odst. 4 písm. f)
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 37a odst. 2 a 3
84/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění § 111; nové přechodné ustanovení
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění v § 25 odst. 1 písm. n)
203/2015 Sb.
(k 17.8.2015)
mění § 89 odst. 3
203/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění celkem k datu 21 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
314/2015 Sb.
(k 18.12.2015)
mění § 97 písm. e) a § 99 písm. a)
317/2015 Sb.
(k 7.12.2015)
mění § 6 odst. 1 a 2, § 8a odst. 1 písm. k) a § 147d odst. 1
88/2016 Sb.
(k 1.4.2016)
mění § 78 odst. 2 a 3; nová přechodná ustanovení
137/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
vkládá v § 25 odst. 1 písm. t)
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 25 odst. 1 písm. n)
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 25 odst. 1 písm. n)
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
vkládá slova v § 25 odst. 1 písm.n)
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
93/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 1, § 78, § 102, § 136, § 139 a § 140; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 75, § 139, § 140, § 141 a § 141b
205/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 138
206/2017 Sb.
(k 29.7.2017)
mění § 4, § 5, § 25, § 60, § 60a, § 62, § 63, § 66, § 95, § 113, § 139, § 140, § 147, § 147b; vkládá § 60b; nová přechodná ustanovení
206/2017 Sb.
(k 29.7.2017)
mění § 140 odst. 4
Účinnost zákona byla stanovena k 1.7.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 14.7.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb.nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
206/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění § 5, § 21, § 27, § 30, § 81, § 83, § 84, § 127
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
mění celkem k datu 33 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
327/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění celkem k datu 28novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.
HLAVA II
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 2
Státní politika zaměstnanosti
(1) Státní politika zaměstnanosti v České republice zahrnuje zejména
a) zabezpečování práva na zaměstnání,
b) sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracovávání prognóz a koncepcí zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, programů a projektů pro pracovní uplatnění fyzických osob,
c) koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a podmínkami pro čerpání pomoci z Evropského sociálního fondu,
d) tvorbu a koordinaci jednotlivých programů a opatření k zajištění priorit v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce,
e) uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti,
f) tvorbu a zapojení do mezinárodních programů souvisejících s rozvojem zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce,
g) hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti,
h) poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu práce,
i) poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
j) opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, s osobami bez ohledu na jejich rasový a etnický původ, s osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu k práci a ke specializovaným rekvalifikačním kurzům, a opatření pro zaměstnávání těchto osob,
k) opatření pro zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a dalších skupin fyzických osob, které mají ztížené postavení na trhu práce,
l) usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a z území České republiky do zahraničí.
(2) Státní politiku zaměstnanosti vytváří stát a podílejí se na ní další subjekty činné na trhu práce, zejména zaměstnavatelé a odborové organizace; při provádění státní politiky zaměstnanosti spolupracuje stát s dalšími subjekty činnými na trhu práce, zejména s územními samosprávnými celky, profesními organizacemi, sdruženími osob se zdravotním postižením a organizacemi zaměstnavatelů.
(3) Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice vykonávají
a) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“),
b) Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce“)75) .
§ 3
Účastníci právních vztahů
(1) Účastníky právních vztahů podle tohoto zákona jsou
a) Česká republika, za kterou jedná ministerstvo a Úřad práce,
b) fyzické osoby, které mají způsobilost být zaměstnancem;2) fyzickými osobami jsou státní občané České republiky a za stejných podmínek cizinci,3) kteří splňují podmínky pro zaměstnávání stanovené tímto zákonem,
c) zaměstnavatelé4) ; za zaměstnavatele se považuje rovněž odštěpný závod zahraniční právnické osoby nebo zahraniční fyzická osoba oprávněné podnikat na území České republiky podle zvláštních právních předpisů5) ; pro účely § 87 odst. 1 a 2, § 93, § 102 odst. 2 a § 126 se za zaměstnavatele považuje rovněž
1. odštěpný závod se sídlem na území České republiky, do něhož
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz