dnes je 25.7.2024

Input:

45/2001 F.z., Číselník účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně pro rok 2001

45/2001 F.z., Číselník účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně pro rok 2001
Číselník
účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně pro rok 2001
 
Referent: Ing. R. Kotrba, tel. 5704 2495
Čj.: 124/33 534/2001

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
02111  Údržba areálu Ležáky

Ministerstvo obrany
07121  Péče o válečné hroby
07131  Neinvestiční transfery obcím na provoz škol
07139  Příspěvky na rozvoj vojenských újezdů
07555  Péče o válečné hroby - program č. 307440
07147  Neinvestiční úpravy komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb.
07554  Investiční úpravy komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb.

Ministerstvo financí
12161  Mezinárodní měnový fond a Světová banka

Ministerstvo práce a sociálních věcí
13101  Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce
13118  Mezinárodní rok seniorů
13501  Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů soc. péče - program č. 313040
13179  Převod majetku státu na kraje podle zákona č. 157/2000 Sb. - Ministerstvo práce a sociálních věcí'

Ministerstvo vnitra
14062 
14137  Příspěvek obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu
14502 
14540  Reforma veřejné správy - program č. 314041
14550  Reprodukce investičního majetku jednotek požární ochrany - podprogram č. 314622
14553  Zajištění zasedání MMF a SB - pořízení HIM pro Záchrannou službu - program č. 314230
14144  Reforma veřejné správy - kraje - rok 2000
14574  Výstavba hasičských záchranných sborů VÚSC - program č. 314612
14575  Jednotné aplikační a komunikační prostředí krajská úroveň - program č. 314152
14576  Jednotné aplikační a komunikační prostředí metropolitní město - program č. 314153
14577  Internetizace obcí - program č. 314155

Ministerstvo životního prostředí
15065  Účelové neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám
15091  Program péče o krajinu
15092  Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu
15093  Příspěvek na hospodaření v lesích na území národních parků
15503  Revitalizace říčních systémů - program č. 315050
15504  Drobné vodohospodářské ekologické akce program č. 315060
15524  Účelové investiční dotace zoologickým a botanickým zahradám - program č. 315010
15546  Účelové investiční dotace obcím na ekologické programy - program č. 315010

Ministerstvo pro místní rozvoj
17020  Podpora při zajištění náhradního bydlení občanů postižených povodněmi - program č. 317180
17021  Program poskytování státních půjček na opravy bytového fondu - povodně
17022  Program podpory výstavby nájemních bytů pro občany postižené záplavami - program č. 317181
17024  Program poskytování státních půjček na opravy bytového fondu
17032  Program obnovy venkova - běžné výdaje
17037  Obnova venkova - program č. 317710 - kapitálové výdaje
17040  Výstavba a technická obnova domů s pečovatelskou službou - program č. 317530
17044  Účelové dotace na odstranění vad panelové technologie - program č. 317411
17075  Výstavba
Nahrávám...
Nahrávám...