dnes je 19.5.2024

Input:

47/2004 F.z., Státní dozor v pojišťovnictví - Výroční zpráva za rok 2003

47/2004 F.z., Státní dozor v pojišťovnictví - Výroční zpráva za rok 2003
MINISTERSTVO FINANCÍ
Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění
STÁTNÍ DOZOR V POJIŠŤOVNICTVÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003
 
 
 
 
 
 
 
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
 
Pracoviště:
Legerova 69, Praha 1
 
Tel.:
+420 25704 2134
 
Fax:
+420 25704 9227
 
E-mail:
cisa@mfcr.cz
 
URL:
http://www.mfcr.cz
 
Úvodní slovo
 
Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění
 
I.
Státní dozor v pojišťovnictví
1.
Legislativní činnost
2.
Povolovací a schvalovací činnost
3.
Kontrolní činnost
 
3.1
Kontrola od stolu
 
3.2
Kontrola na místě
4.
Ostatní činnosti
 
4.1
Analytická a statistická činnost
 
4.2
Registrační činnost
 
4.3
Metodicko - poradenská činnost
 
4.4
Spolupráce s partnerskými institucemi
 
 
 
II.
Pojistný trh České republiky
1.
Struktura pojistného trhu
2.
Předepsané pojistné
3.
Aktiva pojišťoven
4.
Technické rezervy a skladba finančního umístění
5.
Škody způsobené povodněmi
6.
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
7.
Účetnictví a audit
 
Přehled použitých zkratek a užitečných webových stránek
 
Seznam příloh
 
Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
již v úvodu této výroční zprávy státního dozoru v pojišťovnictví za rok 2003 pokládám za vhodné poděkovat všem těm, kteří se v pojišťovnictví zasloužili o dynamický rozvoj odvětví, charakterizovaný např. růstem předepsaného pojistného o téměř 17 % v porovnání s rokem 2002. Pojistný trh nerozkolísaly ani dopady ničivých povodní, po nichž se pojišťovny vypořádaly nejen s vysokým pojistným plněním, které znamenalo úhradu přibližně padesáti procent celkových povodňových škod vyčíslených na téměř 70 miliard korun, ale i s následnými dopady na zajistné smlouvy, které již odrážely nové pohledy zajišťoven na existující míru rizika opakování živelných katastrof podobného rozsahu.
Státní dozor v pojišťovnictví, vykonávaný Úřadem státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, se v průběhu roku 2003 musel vypořádat nejen s trvale náročnou a rozsahem narůstající kontrolní činností, ale i s nezbytnou měsíční periodicitou kontrol hospodaření jedenácti pojišťoven z hlediska možného dopadu závazků plynoucích z loňských povodní.
Současně s intenzivní kontrolní činností významně narostly povinnosti Úřadu související s úkoly České republiky jako přístupové země Evropské unie. V této souvislosti připomenu zejména:
 
novou legislativu v pojišťovnictví, konkrétně zákon o pojistné smlouvě, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, novelu zákona o pojišťovnictví a z ledna 2004, novelu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 
členství a aktivní účast na jednáních výborů, podvýborů a pracovních komisí Evropské komise.
Nahrávám...
Nahrávám...