dnes je 22.5.2024

Input:

49/2000 F.z., Oprava Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele čj. 281/84 064/2000 ze dne 10. listopadu 2000 (Finanční zpravodaj č. 9-10/2000)

49/2000 F.z., Oprava Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele čj. 281/84 064/2000 ze dne 10. listopadu 2000 (Finanční zpravodaj č. 9-10/2000)
Oprava
Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele čj. 281/84 064/2000 ze dne 10. listopadu 2000 (Finanční zpravodaj č. 9-10/2000)
 
Referent: Ing. Neplechová, CSc., tel. 5704 4346
Ad čj. 281/84 064/2000
Ing. Rokosová, tel. 5704 4208
 
Příloha č. 1
Doplňuje se:
17. Název účtu 665 se mění na „Výnosy z dlouhodobého finančního majetku”,
18. Účtová třída 3
Účtová skupina 35
Název účtu 353 se mění na „Pohledávky za upsaný vlastní kapitál”
Příloha č. 2
Doplňuje se
„ostatní investiční cenné papíry a vklady” na „ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady”,
„pořízení nehmotných investic” na „pořízení dlouhodobého nehmotného majetku”,
„pořízení hmotných investic” na „pořízení dlouhodobého hmotného majetku”,
„pořízení nehmotných a hmotných investic” na „pořízení dlouhodobého
Nahrávám...
Nahrávám...