dnes je 22.5.2024

Input:

50/2004 F.z., Informace o způsobu a realizaci převodů sdílených daní

50/2004 F.z., Informace o způsobu a realizaci převodů sdílených daní
Informace o způsobu a realizaci převodů sdílených daní
 
Referent: Ing. J. Doležalová, tel.: 257 044 487
Č. j.: 401/112 800/2004
Oznamujeme, že na internetové stránce Ministerstva financí ČR, v sekci Daňová správa (adresa http://cds.mfcr.cz) byla nově instalována nabídka
Daňové příjmy krajů a obcí
Tato nabídka s informacemi o realizaci převodů výnosů tzv. sdílených daních do rozpočtu obcí a krajů v letech 2001 až 2004 je umístěna v pravé části vstupní obrazovky.
Jako sdílené daně jsou v informacích uvedeny:

Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání
Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.
Pro výše uvedené daně jsou v nabídce Daňové příjmy krajů a obcí uvedeny soubory:
Ø  „Daňové příjmy rozpočtů krajů a obcí plynoucí z
Nahrávám...
Nahrávám...