dnes je 19.5.2024

Input:

52/2004 F.z., Sdělení k zákonu č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

52/2004 F.z., Sdělení k zákonu č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Sdělení
k zákonu č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
 
Referent: L. Kerbachová, tel.: 257 044 312
Č. j.: 49/89 440/2004-491
V souvislosti s přijetím zákona č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek je Ministerstvo financí povinno zveřejnit:
1.  v souladu s § 1 odst. 6 zákona č. 191/2004 Sb., formy daní z pojistného podle odstavce 1 písm. a) bodu 6 zákona č. 191/2004 Sb. uplatňovaných v členských státech EU (příloha č. 1);
2.  v souladu s § 13 odst. 1 zákona č. 191/2004 Sb., vzory žádostí o mezinárodní pomoc uvedených v předpisech Evropských společenství v českém jazyce:
-  žádost o informace dle § 3 zákona č. 191/2004 Sb. (příloha č. 2)
-  žádost o doručení dle § 4 zákona č. 191/2004 Sb. (příloha č. 3)
-  žádost o vymáhání dle § 5 zákona č. 191/2004 Sb. (příloha č. 4)
3.  v souladu s § 13 odst. 4 zákona č. 191/2004 Sb., vzor sdělení v českém jazyce, podle kterého Ministerstvo financí každoročně do 15. března sděluje Evropské komisi informace o počtu žádostí o informace, doručení a vymáhání, odeslaných nebo přijatých v uplynulém roce a týkajících se členských států Evropské unie, o výši pohledávek, jichž se týkají, a o vymezených částkách, (příloha č. 5)
 
Ústřední ředitel skupiny 051:
Ing. Bc. Robert Szurman, v. r.
 
 
 
 
příloha č. 1
 
 
„Daněmi z pojistného” se rozumějí:
V RAKOUSKU:
i)
Versicherungssteuer
 
ii)
Feuerschutzsteuer
V BELGII:
i)
Taxe annuelle sur les contrats ďassurance
 
ii)
Jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten
V NĚMECKU:
i)
Versicherungssteuer
 
ii)
Feuerschutzsteuer
V DÁNSKU:
i)
Afgift af Iystfartjsfřrsikringer
 
ii)
Afgift af ansvarsforsikringer for motorkřretřjer m.v
 
iii)
Stempelafgift af forsikringsprmier
VE ŠPANĚLSKU:
i)
Impuesto sobre la prima de seguros
V ŘECKU:
i)
Φ?ρος κ?κλου εργασι?υ (Φ.Κ.Ε.)
 
ii)
Τ?λη Χαρτοσ?μου
VE FRANCII:
i)
Taxe sur les conventions ďassurances
VE FINSKU:
i)
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt pĺ vissa försäkringspremier
 
ii)
Palosuojelumaksu/brandskyddsavgift
V ITÁLII:
i)
Imposte sulle assicuraziont private ed i contratti vitalizi di cui alla legge 29. 10. 1967 No 1216
V IRSKU:
i)
Levy on insurance premiums
V LUCEMBURSKU:
i)
Impôt sur les assurances
 
ii)
Impôt dans l'interęt du service ďincendie
V NIZOZEMSKU:
i)
Assurantiebelasting
V PORTUGALSKU:
i)
Imposto de selo sobre os prémios de seguros
VE ŠVÉDSKU:
žádná
VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ:
i)
Insurance Premium Tax (IPT)
V MAĎARSKU:
žádná
V POLSKU:
žádná
NA SLOVENSKU:
žádná
VE SLOVINSKU:
i)
Davek od prometa zavarovalnih poslov
V LITVĚ:
žádná
V LOTYŠSKU:
žádná
V ESTONSKU:
žádná
NA KYPRU:
žádná
NA MALTĚ:
žádná
 
příloha č. 2
ŽÁDOST O INFORMACE
 
 
 
 
 
příloha č. 3
ŽÁDOST O DORUČENÍ
 
 
 
 
 
příloha č. 4
ŽÁDOST O VYMÁHÁNÍ /ZAJIŠTĚNÍ/
 
 
 
 
 
 
Informace týkající se pohledávky (pohledávek)
(Použitý směnný kurz: )
 
Nahrávám...
Nahrávám...