dnes je 15.7.2024

Input:

66/2000 F.z., Oprava Opatření, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace (Finanční zpravodaj č. 11/2000)

66/2000 F.z., Oprava Opatření, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace (Finanční zpravodaj č. 11/2000)
Oprava
Opatření, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace (Finanční zpravodaj č. 11/2000)
Příloha č. 1
 
Referent: Ing. Josef Podhorský, tel. 5704 4258
Ad čj. 282/76 104/2000
Jaroslava Svobodová, tel. 5704 4163
 
V účtové třídě 7 a 8 se ve třetí větě nahrazuje číslice „XVII” číslicí „XIX”.
Příloha č. 2
V účtové třídě 0, čl. I, bod 12 se ruší text písm. a) a b) a nahrazuje se textem:
„ a) organizační složky státu a územní samosprávné celky na vrub účtu 021 a ve prospěch účtu 901 a
b)  příspěvkové organizace na vrub účtu 021 a ve prospěch účtu 081”.
V účtové třídě 0, Čl. I, bod 13, se v první odrážce za text „u organizačních složek státu” doplňuje text „a územních samosprávných celků”.
V účtové třídě 0, Čl. III, bod 3 písm. d) se za textem „u příspěvkových organizací” ruší text „ve prospěch” a nahrazuje textem „na vrub”,
V účtové třídě 0, Čl. X, bod 5, písm. b) se v textu za název skupiny 02 - Dlouhodobý
Nahrávám...
Nahrávám...