dnes je 19.4.2024

Input:

67/2000 F.z., Oprava Opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven (Finanční zpravodaj č. 11/2000)

67/2000 F.z., Oprava Opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven (Finanční zpravodaj č. 11/2000)
Oprava
Opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven (Finanční zpravodaj č. 11/2000)
 
Referent: JUDr. Huleš, tel. 5704 4190
Ad čj. 282/84 058/2000
1. Na str. 346 v příloze č. 1 v Čl. II bod 7 v textu poznámky pod čarou č. 18a) mělo být uvedeno „Opatření MF čj. 282/65 327/2000 ze dne 8. listopadu 2000, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2001”,
2. Na str. 347 v Čl. III bod 6 poznámka pod čarou „33a” měla být označena jako „33c”.
3. Na str. 347 v Čl. III bod 9 poznámka pod čarou „33b” měla být označena jako „33d”.
4. Na str. 347 v Čl. IV písm. c) v uvozovací větě bodu 1 za slovem
Nahrávám...
Nahrávám...