dnes je 17.4.2024

Input:

71/2001 F.z., Závazné stanovisko k vyplácení bonifikací přiznávaných resortem zemědělství

71/2001 F.z., Závazné stanovisko k vyplácení bonifikací přiznávaných resortem zemědělství
Závazné stanovisko
k vyplácení bonifikací přiznávaných resortem zemědělství
 
Referent: Mgr. Ing. Ivana Čechová, tel. 5704 4267
Čj.: 434/107 278/2001
S cílem předcházet nedorozuměním, která vznikají mezi žadateli o vyplácení zvýšených bonifikací a příslušnými územními finančními orgány, vydává Ministerstvo financí k předmětnému problému závazné stanovisko určené všem územním finančním orgánům a všem žadatelům o vyplacení bonifikací.
Ministerstvo financí zaslalo k problematice vracení finančních prostředků plynoucích z dalšího zvýšení bonifikací jednoznačné stanovisko Ministerstvu zemědělství dopisem ze dne 3. srpna 2001, v němž se uvádí, že podmínky pro zvýšenou bonifikaci (ve smyslu Podmínek MZe č. j. 2844/2000-1000 a MF č. j. 195/105 129/2000) mohou splňovat pouze žadatelé, u nichž smlouva o poskytnutí návratných finančních výpomocí nezanikla, tj. u nichž právní vztah dosud trvá.
Ministerstvo financí
Nahrávám...
Nahrávám...