dnes je 17.6.2024

Input:

72/2001 F.z., Metodický pokyn k evidenci a vykazování prostředků rozpočtovaných na financování nástrojů předvstupní pomoci EU (Phare, Ispa, Sapard)

72/2001 F.z., Metodický pokyn k evidenci a vykazování prostředků rozpočtovaných na financování nástrojů předvstupní pomoci EU (Phare, Ispa, Sapard)
Metodický pokyn
k evidenci a vykazování prostředků rozpočtovaných na financování nástrojů předvstupní pomoci EU (Phare, Ispa, Sapard)
 
Referent: Ing. V. Řípa, tel. 5704 3188
Čj.: 551/96 382/2001
Ing. J. Frühbauerová, tel. 5704 2087
 
Předmětem tohoto pokynu je zabezpečení evidence výdajů státního rozpočtu a všech ostatních zdrojů určených a skutečně použitých na financování nástrojů předvstupní pomoci EU a ČR (Phare, Ispa, Sapard).
PHARE a ISPA
Počínaje rozpočtovým rokem 2002 budou veškeré akce financované z prostředků EU a státního rozpočtu v rámci nástrojů Phare a Ispa evidovány v Informačním systému programového financování (dále jen ISPROFIN) takto:
1. Akce, které zabezpečují realizaci cílů programů reprodukce majetku, jejichž dokumentace byla schválena postupem podle vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku (dále jen vyhláška), způsobem stanoveným v příloze č. 2 vyhlášky. Vstupní data předkládá správce rozpočtové kapitoly v termínech stanovených v § 3 odst. 2) vyhlášky.
2. Akce financované prostřednictvím Národního fondu a nepodléhající režimu stanovenému vyhláškou, v
Nahrávám...
Nahrávám...