dnes je 17.4.2024

Input:

9/2003 F.z., Číselník účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně

9/2003 F.z., Číselník účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně
ČÍSELNÍK
účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům uzemní úrovně
 
Ing. Rudolf Kotrba, tel.: 25704 2495
čj.: 124/104 067/2002
 
čj.:
124/104 067/2002
vytvořil:
Ing. Rudolf Kotrba
tel.:
25704 2495
fax:
25704 3212
E-mail:
rudolf.kotrba@mfcr.cz
http:
//www.mfcr.cz - heslo Rozpočet
platí od:
01.01.2003
Poslanecká sněmovna Parlamentu
02111
Údržba areálu Ležáky
Ministerstvo obrany ČR
07121
Péče o válečné hroby
07131
Neinvestiční transfery na provoz škol
07139
Příspěvky na rozvoj vojenských újezdů
07147
Neinvestiční úpravy komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb.
07554
Investiční úpravy komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb.
07555
Péče o válečné hroby - program č. 307440
07266
Péče o válečné veterány
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
13101
Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce
13118
Mezinárodní rok seniorů
13179
Převod majetku státu na kraje podle zákona č. 157/2000 Sb. - Ministerstvo práce a sociálních věcí
13247
Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení
13256
Zabezpečení provozu sociálních služeb obcí - UV č. 402/2002
13501
Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů soč. péče - program č. 313040
Ministerstvo vnitra ČR
14137
Příspěvek obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu
14540
Reforma veřejné správy - program č. 314041
14550
Reprodukce investičního majetku jednotek požární ochrany - podprogram č. 314622
14574
Výstavba hasičských záchranných sborů VÚSC - program č. 314612
14575
Jednotné aplikační a komunikační prostředí - krajská úroveň - program č. 314152
14577
Internetizace obcí - program č. 314047
14580
Reprodukce investičního majetku CO - program č. 314623
14626
Výstavba sídel veřejné správy - 2. etapa - podprogram č. 214412
14627
Materiálně technické zabezpečení prevence kriminality - podprogram č. 314013
Ministerstvo životního prostředí ČR
15065
Účelové neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám
15091
Program péče o krajinu
15092
Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu
15093
Příspěvek na hospodaření v lesích na území národních parků
15249
Program péče o zeleň v urbanizovaném prostředí
15503
Revitalizace říčních systémů - program č. 315050
15504
Drobné vodohospodářské ekologické akce - program č. 315060
15524
Účelové investiční dotace zoologickým a botanickým zahradám - program č. 315010
15546
Účelové investiční dotace obcím na ekologické programy - program č. 315010
15267
Rozvoj a obnova mat. těch. základny systému řízení Ministerstva životního prostředí - program č. 215010 - neinvestice
15641
Rozvoj a obnova mat. těch. základny systému řízení Ministerstva životního prostředí - program č. 215010 - investice
15640
Revitalizace říčních systémů - program č. 215110
15268
Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy - program č. 215120 - neinvestice
15642
Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy - program č. 215120 - investice
Nahrávám...
Nahrávám...